Integrera biblioteket med skolan!


Genom att integrera biblioteket med skolan, får eleverna tillgång till all information i böcker och digitala medier som finns här. I Sjöbo finns alla filialerna i samma byggnad som skolan och detta gör att biblioteket blir mer tillgängligt för eleverna. Efter årsskiftet kommer biblioteket att tillhöra samma förvaltning som skolan och alla böcker som finns i ”skolbiblioteken” kommer att efter hand registreras i samma sökdatabas som bibliotekets övriga böcker. Detta gör att det blir  lättare att hitta de böcker och den information man söker.

Sjöbo bibliotek.

Nu är utmaningen att få eleverna till att förstå vilken kunskapsdatabas biblioteket är och hjälpa dem att hitta informationen som finns lagrad här. Detta är en skattkammare som inte används på det sätt som man borde och här finns experterna som kan hjälpa till och ge tips om litteratur inom alla områden, både fakta och fiction.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Skola 2.0


Den interaktiva skolan.

 

Skola 2.0 eller den ”interaktiva skolan”,  är skolan där man använder IT som en naturlig del i pedagogiken. Vägen till skola 2.0 kan vara lång eller väldigt kort. Nyckeln heter kunskap och förståelse. ICT är grunden och förutsättningen, datorn är verktyget, kunskapen möjligheten och förståelsen katalysatorn.

Vad är då skola 2.0? Vet man vad webb 2.0 är, så är förklaringen till skola 2.0 snarlik. Det handlar om interaktivitet och samarbete, om kreativitet och nytänkande, om nyfikenhet och att våga. Men det handlar också om att använda den erfarenhet man har på ett nytt sätt och att omsätta den i en digital pedagogik. Den satsning på 1-1 som sker i skolan, är ett bra sätt att möjliggöra skola 2.0.

I Sjöbo skolor har vi snart förutsättningen att realisera skola 2.0. Den pedagogiska grunden är lagd. Det som behövs nu är att pedagogerna får en personlig dator, kunskap om den samt förståelse för hur den och ICT ska användas på ett smart sätt i pedagogiken. Givetvis ska även eleverna ha en dator, kunskap om den och förståelse att använda den på det sätt som gör att deras kunskap i de olika ämnena blir bättre och de mål som skolan har satt uppfylls.

Genom en ökad interaktivitet mellan lärare, elev och vårdnadshavare får man en ny dynamik och förutsättningar för ett mer lustfyllt lärande i skolan.

 

Annan Blogg