Varför ser skolan ut som den gör?


Sitter och funderar på varför skolan ser ut som den gör. Bo Dahlbom (http://www.viktoria.se/~dahlbom/get/getContent.php3?style=../config/styleIEwin.css&language=swe&id=default) beskriver ofta skolan som en kvarleva av industrisamhället. Är skolbyggnaden som en fabrik och skolsalen monteringshallen? Inte är det väl så? Pedagogiken har väl förändrats sedan 60-talet.

Idag är vi mitt uppe i ett brusande informationssamhälle där tjänster och service är hög prioriterade verksamheter. Där media strömmar emot oss från alla håll via TV, datorer och mobiltelefoner. Vi twittrar och kommunicerar via facebook eller andra sociala medier och skaffar nya kontakter dagligen. På arbetsplatsen är datorn och mobiltelefonen det naturliga verktyget och informationen sprids via cyberspace med ljusets hastighet.

Men visst ser det likadant ut i skolan med digitaliserade läromedel, datorn och mobiltelefonen som naturliga verktyg, både för predagogerna och eleverna, och en informationsström i ljushastighet.

Nej, tyvärr är det inte så. Skolan är inte uppdaterad och digitaliserad som det övriga samhället och lärandet är fortfarande väldigt analogt.

Nu är det hög tid att förändra detta, men tyvärr så kommer det att ta tid. Det är inte lätt för en pedagog som alltid har arbetat analogt att ställa om till ett digitalt arbetssätt och framförallt är det väldigt svårt om man inte har tillgång till de digitala verktygen. Inte förrän alla lärare har en egen dator, kan den digitala lärprocessen starta på riktigt. Men det räcker inte bara att datorn blir tillgänglig, utan läraren måste få kunskapen och framförallt förståelsen för hur det moderna informationssamhällets digitala resurser kan användas i pedagogiken. Vi har börjat resan och nu ska vi bara ta oss i mål.

Med hjälp av de erfarenheter som finns i Maine-USA, kan man införa en ny pedagogik som endast går att skapa med en digitaliserad skola. Här kommer 6 viktiga lärdomar från Main: http://mashable.com/2011/01/04/classroom-technology-education/#

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,
Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 2.5 Sverige Licens.

I Norge är IKT en naturlig del av undervisningen.


IKTkunskap är en av nyckelkompetenserna i Norsk skola precis som att kunna läsa, skriva, räkna och tala. Varför är det inte så i Sverige, varför utbildar inte vi våra lärare och elever i IKT?? se video: http://player.vimeo.com/video/17193401 eller http://player.vimeo.com/video/17192989

I Europaparlamentets och rådets rekomendation av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för ett livslångt lärande, är digital kompetens en av de 8 nyckelkompetenserna. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:SV:PDF  Varför belyses inte detta mer i den nya läroplanen? Det är ju trots allt 4 år sedan detta skrevs.

Skolverkets senaste nyhetsbrev har temat: IT i skolan. http://www.skolverket.se/content/2/c4/42/00/Nyhbrev1008temaIT.pdf

Skola 2.0


Den interaktiva skolan.

 

Skola 2.0 eller den ”interaktiva skolan”,  är skolan där man använder IT som en naturlig del i pedagogiken. Vägen till skola 2.0 kan vara lång eller väldigt kort. Nyckeln heter kunskap och förståelse. ICT är grunden och förutsättningen, datorn är verktyget, kunskapen möjligheten och förståelsen katalysatorn.

Vad är då skola 2.0? Vet man vad webb 2.0 är, så är förklaringen till skola 2.0 snarlik. Det handlar om interaktivitet och samarbete, om kreativitet och nytänkande, om nyfikenhet och att våga. Men det handlar också om att använda den erfarenhet man har på ett nytt sätt och att omsätta den i en digital pedagogik. Den satsning på 1-1 som sker i skolan, är ett bra sätt att möjliggöra skola 2.0.

I Sjöbo skolor har vi snart förutsättningen att realisera skola 2.0. Den pedagogiska grunden är lagd. Det som behövs nu är att pedagogerna får en personlig dator, kunskap om den samt förståelse för hur den och ICT ska användas på ett smart sätt i pedagogiken. Givetvis ska även eleverna ha en dator, kunskap om den och förståelse att använda den på det sätt som gör att deras kunskap i de olika ämnena blir bättre och de mål som skolan har satt uppfylls.

Genom en ökad interaktivitet mellan lärare, elev och vårdnadshavare får man en ny dynamik och förutsättningar för ett mer lustfyllt lärande i skolan.

 

Annan Blogg