Skapa digitala lektioner tillsammans med dina elever. Del 5


I detta avsnitt kommer jag att förklara hur du kommer åt webbportalen från andra datorer i samma lokala nätverk. Först måste du säkerställa att du har rätt behörighet på den dator där webbportalen ska installeras och vara igång. Du måste ha lokal administratör behörighet. Om du inte redan har det, så prata med din rektor om projektet och att du behöver administratörs rättigheter och att hen beställer detta från IT-enheten eller det IT stöd som er skola har. Ibland kan IT-enheten/-stöd, har själv upplevt detta, vara svår att övertyga. Är det så, återkom till mig så ger jag dig och din rektor argument som gör att de inte kan vägra. Efter att du fått rätt behörighet kan du ladda ner webbportalen och installera den och göra de erforderliga inställningarna i kontrollpanelen.

 I Windows finns en brandvägg som skyddar datorn från intrång utifrån som standard och om du vill att andra datorer i det lokala nätverket ska kunna nå webbportalen så måste du antingen konfigurera bandväggen att släppa igenom trafiken till just den ”port” som webbportalen kommunicerar genom eller stänga ner brandväggen helt. I det lokala nätverket är risken inte särskilt stor för intrång, så därför är det lättast att stänga brandväggen. Vill du inte stänga den, så måste du få hjälp av någon som kan Windows brandvägg och konfigurera denna så att inkommande trafik öppnas på den port webbportalen använder. Normalt använder webbservrar port 80 men webbportalen är konfigurerad att använda port 8080 istället och det är denna port som ska öppnas för inkommande trafik på datorn. Brandväggen når du genom kontrollpanelen, System och säkerhet, Windows-brandväggen.

När du nu har öppnat för inkommande trafik på port 8080, så måste du ta reda på vilken tcp/ip adress datorn med webbportalen har. Det gör du så här. Gå till Kontrollpanelen, Nätverk och Internet (finns rubriken ”Visa nätverkstatus och -åtgärder” som underrubrik, klicka på den), välj ”Visa nätverkstatus och -åtgärder” under rubriken Nätverks- och delningscenter. I nästa nivå klickar du på din aktiva anslutning och får upp ett nytt fönster. I detta fönster ser du aktiviteten i din anslutning och här finns också en knapp som heter ”Information” som du klickar på. I nästa fönster letar du upp raden där det står IPv4-adress och antecknar siffrorna med punkterna så som det står, formatet är xxx.xxx.xxx.xxx, inledande nollor undertrycks så att det kan se ut så här 102.196.10.1 där det egentligen står 102.196.010.001 om alla nollor är med.

Finns det andra datorer i det lokala nätverket, så når du webbportalen genom att skriva denna adress i webbläsarens adressfält: http://den ip adress webbportalen har:8080. Exempel, har datorn med webbportalen ip adress 102.196.10.1 så skriver du så här i adressfältet: http://102.196.10.1:8080 , där 8080 är porten som webbportalen lyssnar och kommunicerar igenom. Vill du nå den aktiva Webbportalen på samma dator den körs på, använder du adressen http://localhost:8080 i webbläsarens adressfält.

Bilderna nedan beskriver hur du tar reda på ip adressen för den lokala datorn (webbportal datorn). OBS! Så här ser det ut i Windows 10 och det kan variera lite i de andra versionerna.

2016-02-11 (4).png2016-02-11 (5).png2016-02-11 (7).png2016-02-11 (8).png

I nästa avsnitt börjar vi använda webbportalen och går igenom några funktioner.

Skapa digitala lektioner tillsammans med dina elever. Del 4


I detta avsnittet ska jag gå igenom hela kedjan av åtgärder vi har gjort i avsnitt 1 – 3. Ni behöver en dator med Windows XP, Windows Vista, Windows 7 eller Windows 10 som operativ system. Hårdvarukraven är minimum 2 gb internminne/ramminne, helst 4 gb eller mer,  100 gb ledigt hårddiskutrymme på C:, skärm, tangentbord, nätverksåtkomst via nätverkskort eller WiFi och Internet. Det kan vara en dator av äldre modell, bara den uppfyller hårdvarukraven. Du kan också använda en gammal laptop med samma hårdvarukrav. Obs! Efter installation kommer datorn alltid att vara aktiv, så är det en laptop måste den ha strömaggregatet kopplat till vägguttaget.

Innan vi laddar ner programmet, skapar vi en mapp/katalog på C: där hela installationen ska ligga. Ni väljer själv namn på mappen, mitt förslag är att den heter webbportal. Väljer ni min standard så blir sökvägen C:\webbportal . När du är klar med detta, så öppnar du del 1 i serien av avsnitt och fyller i registreringsformuläret. https://digitalskola.wordpress.com/2016/02/01/skapa-digitala-lektioner-tillsammans-med-dina-elever-del-1/ När du registrerat dig får du tillgång till länken där du kan ladda ner filen med programmet. Detta är en zip fil med alla ingående komponenter. Filen är virusgenomsökt. Har du redan registrerat dig, så gå till mejlet du fått, så finns länken där. Efter du laddat ner zip filen, kopierar du in denna i mappen du skapade, C:\webbportal. Nu ska du packa upp filen. Du behöver inte använda något unzip program då windows som standard har ett sådant. Du höger klickar på filen som heter liferay-portal-tomcat-6.2-ce-ga6.zip och väljer ”Extrahera alla..” i menyn som dyker upp.

2016-02-08 (1)

Använd standard inställningarna som finns i nästa fönster, se bild nedan, och tryck på extrahera.

2016-02-08 (2)Uppackningen av zip filen kommer att ta en god stund, så ha tålamod.

Både nedladdning och uppackningen av zip filen är beskriven i filmerna i avsnitt 2. https://digitalskola.wordpress.com/2016/02/02/skapa-digitala-lektioner-tillsammans-med-dina-elever-del-2/

När zip filen är uppackad, ska du starta upp webbportalen. Du måste ha Java installerat på din dator för att programmet ska fungera. Har du java runtime installerat sätter du variabeln JRE_HOME i system variablerna och pekar på biblioteket som java runtime finns i (ex C:\Program Files\Java\jre1.8.0_91). Har du inte tagit bort bocken framför raden ”Öppna mappen när filerna har extraherats” så ser det ut som i bilden nedan. Här dubbelklickar du på mappen ”liferay-portal-6.2-ce-ga6” och hamnar i nästa nivå i mappstrukturen. Här dubbelklickar du på mappen ”tomcat-7.0.62” och därefter på mappen ”bin”. I mappen ”bin” letar du upp batchfilen ”startup.bat” och dubbelklickar på den. Då startar webservern/servleten Tomcat, som i sin tur drar igång komponenterna i webbportalen. Du kan se hela kedjan i filmen nedanför bilden.

2016-02-10

I filmen ser du hur du gör för att starta webbportalen. Första gången du gör detta efter installationen ska du konfigurera systemet. När din standard webbläsare startar och visar bilden ”Basic Configuration” så låter du standardinställningarna vara som de är, det enda du väljer är om du vill installera ”sample data” eller inte. Jag väljer bort att installera detta i filmen då det blir en mängd data som kan störa annars. När du kommer till läget där du får välja lösenord är det viktigt att du väljer ett som du kommer ihåg, för annars kan du inte logga in i webbportalen senare. Efter att webbportalen är färdig och uppstartad, detta tar en bra stund då webbportalen innehåller många funktioner som startas upp, kan du bara låta den snurra på maskinen du installerat den på. Stänger du din webbläsare och vill nå den igen så skriver du in http://localhost:8080 i adressraden i din webbläsare och loggar in med e-post test@liferay.com och det lösenord du valde vid konfigurationen. Om du vill stänga ner webbportalen av någon anledning, så välj då att stänga den genom att gå till ”bin” mappen/ katalogen enligt beskrivning tidigare och dubbelklicka på filen ”shutdown.bat” så stängs applikationen ner.

I nästa avsnitt kommer jag att beskriva hur du konfigurerar den dator där webbportalen snurrar, så att du kan logga in i webbportalen från andra datorer i nätverket. Har du frågor om installationen, konfigurationen eller helt allmänt om installation, så kontakta mig på skolitskane@gmail.com. Du når registreringsformuläret här:  http://goo.gl/forms/gW0AYYXEdd Efter du registrerat dig får du en länk så att du kan ladda ner webbportalen.

 

Skapa digitala lektioner tillsammans med dina elever. Del 3


I detta avsnitt ska vi starta upp och göra basinställningar i webbportalen. Har du genomfört det som har beskrivits i de andra delarna, så kan du titta på filmen och sedan göra samma åtgärder på din dator. Välj HD upplösning om du tycker att det är svårt att läsa texterna i filmen. Uppstarten kommer att ta en stund då de ingående komponenterna måste packas upp och installeras i webbmotorn som följer med i paketet. Webbmotorn är Apache Tomcat, en öppen källkod Webbserver (https://en.wikipedia.org/wiki/Apache_Tomcat) som är gratis att använda. Har du missat de andra avsnitten, så hittar du dem här: https://digitalskola.wordpress.com/2016/02/01/skapa-digitala-lektioner-tillsammans-med-dina-elever-del-1/ och https://digitalskola.wordpress.com/2016/02/02/skapa-digitala-lektioner-tillsammans-med-dina-elever-del-2/

Glöm inte att involvera eleverna i alla faser av installation och uppstart.

När väl webbportalen är uppstartad kan ni låta den vara igång. Vill ni stänga ner den, använd då filen shutdown.bat som finns i samma katalog/mapp som du startade webbportalen i.

I nästa avsnitt kommer jag att beskriva hela proceduren i text och du kommer också att få länkar till hemsidor som använder denna webbportal som motor.

Skapa digitala lektioner tillsammans med dina elever. Del 2


I detta avsnittet beskriver jag hur du går till väga när du ska ladda ner och installera programvaran. Se filmer nedan.

Så här laddar du ner.

När du väl har laddat ner filen så hittar du den under hämtade filer. Se denna film hur du går tillväga med fortsättningen av installationen.

Jag använde Screencast-o-matic för att spela in filmerna ( http://screencast-o-matic.com/home ) och laddade upp dem på YouTube för att kunna presentera dem här. Datorn jag spelade in från har Windows 10 som operativ, så utforskaren ser lite annorlunda ut jämfört med Windows XP och Windows 7.

Har fått fråga om vilken ålder eleverna bör ha. Jag tycker nog att elever from årskurs 4 och uppåt går bra, men det är upp till dig som lärare att själv bedöma detta.

I nästa del beskriver jag fortsättningen av installationsfasen. Du är välkommen att mejla till skolitskane@gmail.com med alla frågor du har om produkten och installationen.

Här finns registreringsformuläret som ger dig tillgång till nedladdningen av programmet: http://goo.gl/forms/7oxjO5HwAl

Skapa digitala lektioner tillsammans med dina elever. Del 1


Vill du skapa något nytt med dina elever? Något som triggar deras nyfikenhet och experiment lusta? Vara med i gränslandet mellan datoranvändning, applikationsutveckling och programmering utan att behöva skriva en rad kod? Något som övar logiskt tänkande, problemlösning, samarbete och ger både dig och dina elever en bättre och djupare digital kompetens. Detta är den första delen av en serie där du kommer att få lära dig installera och bygga en social webbplattform tillsammans med dina elever.

Intresserad, då går vi vidare. Jag måste redan nu nämna att detta kommer att kräva en hel del av både dig som lärare och av dina elever. Samtidigt kommer det också att ge kunskaper och färdigheter som ni alla kommer att ha nytta av i framtiden. Vad är nu detta då? Jo, ni kommer att lära er att installera och konfigurera webbplattformen där ni så småningom kommer att kunna skapa webbsidor, digitala lektioner, spara bilder, dokument, visa filmer och en massa annat. Kostar det något? Nej, eftersom produkten bygger på öppen källkod, så är den gratis att installera och använda. Dock krävs det en dator till vilken produkten laddas ner och ”installeras”.  Hela denna procedur kommer ni att få noggranna instruktioner om och full support till utan någon som helst kostnad.

Hårdvarukrav.

Du behöver en dator med minst 2 gb eller helst 4 gb internminne, 100 gb ledigt lagringsutrymme på c:, tangentbord, skärm och Windows xp, Windows 7 eller Windows 10. Den ska ha nätverkskort och vara ansluten till skolans nätverk och internet. Det går utmärkt med en äldre dator, då webbplattformen inte kräver så mycket av hårdvaran.

Så här börjar du.

Det är viktigt att du hela tiden involverar och informerar dina elever så att de verkligen känner att de är delaktiga i processen. Vill du, kan du ju först själv ladda ner och installera enligt instruktionerna som kommer i nästa avsnitt och därefter göra det tillsammans med eleverna.

Innan du laddar ner programvaran, så skapar du en mapp i roten på C: som du ger valfritt namn, tex webbportal. Det är här du senare ska installera programvaran. Registrera dig nedan, så får du tillgång till länken så att du kan ladda ner programmet.

Obs! Det kostar inget och du kommer inte att få någon reklam eller erbjudande för att du registrerar dig.

I nästa avsnitt får du veta hur du installerar, startar upp och konfigurerar programmet.