Förändra pedagogiken. Seminarium skola 2.0: Digitala verktyg för lärandet.


Malmö Arena den 2:e februari 2012 kl 08:30-12:00.

Möt eleverna på deras egen arena.

Facebook, MSN, Dayviews, MySpaces, YouTube, Flickr, Google, ja de sociala nätverken är många där våra ungdomar spenderar sin fritid. Hur många av dessa finns du med på? Använder du dem i undervisningen? Hur möter du eleverna i skolan?

Barn och ungdomars sociala umgänge har förändrats markant under de senaste åren. Enligt en undersökning 2009 av statens medieråd om medievanorna bland barn och ungdomar konstaterar man att dessa håller på att förändras. Fortfarande är TV den dominerande medieformen, men Internet användandet ökar markant och omfattar nästan alla 9-16 åringar. 95 % av barnen mellan 9-12 år använder Internet på fritiden och 98 % av ungdomarna mellan 12-16 år. ”De vanligaste aktiviteterna bland 9–12-åringar är att spela spel (80 %), titta på filmklipp (70 %) och chatta (46 %). Unga mellan 12 och 16 år tittar på filmklipp (75 %), chattar (70 %) och umgås på sociala sajter (68 %). ” Läs hela artikeln  här:  http://bit.ly/qk3wiX

Mot bakgrund av detta förstår man att sättet att mötas i skolan måste förändras. Skolan måste skapa ett socialt nätverk i utbildningen så att elevernas skola mer liknar deras fritid. Inte så att fritidsintressena tar över, utan utbildningen vävs in i ett nät som eleverna känner igen  och kunskapen blir mer intressant eftersom den paketeras på ett smakfullare sätt. För att detta ska ske, så måste nya digitala verktyg användas och lär-miljöerna mer efterlikna de sociala sajter barnen och ungdomarna använder på fritiden. Detta innebär inte att man måste använda facebook eller Google+ som plattform. Men plattformen man använder ska innehålla de sociala nätverksfunktioner som ungdomarna känner igen.

Förändra pedagogiken när ni börjar använda de digitala verktygen i era lektioner och bygg sociala nätverk i skolan som främjar kunskapsuppbyggandet och måluppfyllelsen så får vi ”världens bästa skola”.

Kom till Malmö Arena, Hyllie Stationstorg 2 den 2:e februari 2012 så får ni reda på HUR. Se program nedan.

Agenda.
08:30 Registrering och kaffe.
09:00 Inledning och presentation
09:15 Skolbiblioteket: En kunskapskanal i den digitala skolan.
10:00 Paus
10:15 Skolportalen. Skolan som en dynamisk lär upplevelse. Skapa ett socialt nätverk där skolledning, lärare och elever samverkar i lärprocesserna.
11:15 Paus
11:30 Surfplattor, ultrabärbara och andra digitala verktyg.
12:00 Avslutning.

Anmäl er här:    http://elevpc.promit.se/seminarium-skolportalen

Våga ta steget in i det nya.


Varför vågar skolorna inte prova något nytt? Skolan är inne i en stor förändring med ny skollag, nya läroplaner och nya digitala verktyg. Det kan kännas svårt att ta till sig allt det här nya , men samtidigt är detta en process som skolan måste genomgå. Mitt i denna process kan det kännas tufft att tänka på ny pedagogik baserad på den digitala verklighet vi lever i, men detta är också ett måste för att modernisera skolan och bygga den för framtiden. Idag har skolan digitala program för de administrativa åtgärderna, typ elevregistrering, frånvaro, schema samt lärplattformar som idag mest används som intranät och i någon mån innehåller meddelande till vårdnadshavare. Lärare och elever upplever ofta dessa som ganska trista och o flexibla.

För att råda bot på den o flexibilitet lärplattformen upplevs ha, letar de mest kreativa lärarna efter nya sätt att arbeta. Med andra Internet baserade gratis verktyg som Google apps, bloggar, wikis och hemsides program som Google sites kommer de en bit, men problemet med detta är att den digitala miljön kan kännas splittrad och läraren har inte samma kontroll på vad eleverna gör och eleverna får det svårare att hålla isär det som är privat och skola. Genom att använda en lösning som innehåller alla de funktioner som beskrivits ovan, får skolan kontroll på lärandet och eleverna har lättare att skilja på skolan och det privata.

Finns det då någon sådan lösning på marknaden? Ja, det finns det. Skolportalen är en sådan lösning. Den innehåller alla funktioner som den nya moderna skolan behöver för lärandet. Bloggar som lärare och elever kan skriva, wikis som kan byggas upp som kunskapsdatabaser, forum där diskussioner kring lärandet och ämnen kan pågå, lärare och elever kan bygga egna hemsidor och massor av andra funktioner. Det är även så att alla de bloggar, hemsidor och wikis som redan har skapats i wordpress, blogger, Google sites och wikispaces kan placeras som egna delar av portalen, så när man loggar in i portalen finns allt som man gjort samlat på ett ställe.

Men det krävs mer än bara bra programvaror för att förverkliga en bra skola där alla elever når sitt mål. Med progressiv fortbildning och ett bra ledarskap ger man pedagogerna nya möjligheter till att förändra sättet att förmedla kunskap. Detta i kombination med nya digitala verktyg, programvaror som skolportalen och en ökad digital kompetens ger skolan bättre förutsättningar att skapa ”världens bästa skola”.

Välkommen till skola 2.0. Våga ta steget och titta på framtidens verktyg, boka en demo och glänta på dörren till framtidens digitala pedagogik! Ta kontakt med Skol IT Skåne. Vi har  utbildningarna som leder in i skola 2.0. Den digitala skolan.

Möt eleverna på deras egen arena.


Facebook, MSN, Dayviews, MySpaces, YouTube, Flickr, Google+, ja de sociala nätverken är många där våra ungdomar spenderar sin fritid. Hur många av dessa finns du med på? Använder du dem i undervisningen? Hur möter du eleverna i skolan?

Barn och ungdomars sociala umgänge har förändrats markant under de senaste åren. Enligt en undersökning 2009 av statens medieråd om medievanorna bland barn och ungdomar konstaterar man att dessa håller på att förändras. Fortfarande är TV den dominerande medieformen, men Internet användandet ökar markant och omfattar nästan alla 9-16 åringar. 95 % av barnen mellan 9-12 år använder Internet på fritiden och 98 % av ungdomarna mellan 12-16 år. ”De vanligaste aktiviteterna bland 9–12-åringar är att spela spel (80 %), titta på filmklipp (70 %) och chatta (46 %). Unga mellan 12 och 16 år tittar på filmklipp (75 %), chattar (70 %) och umgås på sociala sajter (68 %). ” Läs artikeln här:  http://bit.ly/qk3wiX

Mot bakgrund av detta förstår man att sättet att mötas i skolan måste förändras. Skolan måste skapa ett socialt nätverk i utbildningen så att elevernas skola mer liknar deras fritid. Inte så att fritidsintressena tar över, utan utbildningen vävs in i ett nät som eleverna känner igen  och kunskapen blir mer intressant eftersom den paketeras på ett smakfullare sätt. För att detta ska ske, så måste nya digitala verktyg användas och lär-miljöerna mer efterlikna de sociala sajter barnen och ungdomarna använder på fritiden. Detta innebär inte att man måste använda facebook eller Google+ som plattform. Men plattformen man använder ska innehålla de sociala nätverksfunktioner som ungdomarna känner igen.

Bygg sociala nätverk i skolan som främjar kunskapsuppbyggandet och måluppfyllelsen så får vi ”världens bästa skola”.

Använd ett modernt digitalt verktyg tex skolportalen, till detta. Kontakta Skol IT Skåne för mer information.

Läs också Jan Svärdhagens inlägg ”Vi står på jättars axlar” och få inspiration.

Skapa en digital lektion.


Du förbereder din digitala lektion genom att koppla dina digitala källor i skolportalen och lägger dem i ett ”community”. När du sedan kommer in till lektionen, loggar du in i skolportalen, går till communitiet och hämtar upp lektionsmaterialet. Skapas det nytt material under lektionen, kan eleverna lägga in det på samma plats och på det viset vidareutveckla den. När lektionen är slut, så finns undervisningsmaterialet kvar att användas vid ett senare tillfälle och eleverna kan använda detta som referens  för fortsatta studier. Du kan hela tiden fylla på mer material och dela med dig  till dina kolleger. På så vis blir detta en kollegial lektion och eleverna kan nå den när som helst och varifrån som helst. Eftersom skolportalen är en molntjänst, finns den även tillgänglig hemifrån.

Är du intresserad av att se hur skolportalen kan hjälpa dig som lärare, kontakta leverantören här. Här hittar du skolportalen: http://elevpc.promit.se  Leverantörens hemsida: http://www.promit.se

Utvärdera möjligheterna med nya moderna digitala verktyg. Använd sommaren till att förkovra dig och hitta nya vägar in i den digitala pedagogiken. Skolportalen är ett utmärkt exempel på ett innovativt program som både samlar information och hjälper pedagogen i sin lektionsplanering. Få inspiration till att ta steget in i den digitala skolan.

Använder du iGoogle eller Netvibes i skolan?


När #skolan förändras med #entillen och #tankom, blir behovet av bra digitala verktyg större. De digitala källorna ligger utspridda över hela Internet och behovet att samla dem på samma ställe med hjälp av något verktyg ökar. Därför har jag använt både iGoogle och Netvibes och tycker att båda är mycket bra.

För en tid sedan fick jag förfrågan om att vara med och testa en ny portal för skolan. Den liknar i stort både iGoogle och Netvibes, men är inte lika tjusig som dessa. Allt det du kan göra i iGoogle och Netvibes kan du också göra här tex, koppla dig mot Facebook, Twitter och andra sociala nätverk. Du skapar lätt bokmärken mot olika digitala källor som du dessutom kan ge en kort beskrivning., live länkar mot hemsidor och kopplingar mot webbaserade e-mail system så att du ser din inkorg och kan hantera din mail i portalen .

En riktigt bra funktion är att du kan ladda upp ett officedokument till ditt dokumentbibliotek i portalen. Därefter kan du redigera dokumentet med MSoffice eller Openoffice och lagra förändringarna direkt i dokumentbiblioteket. Dokumentbiblioteket kan du också mappa upp som ”webmapp” i utforskaren och därmed hantera som vilken annan mapp som helst i datorn. Portalen konverterar också dina office dokument till andra format såsom PDF, ODT, RTF, TXT mm.

I portalen finns också en bra editor som du kan skapa artiklar, nyheter och annat med. Efter att du har publicerat ditt material, kan du låta läsaren själv konvertera detta till ett flertal olika format genom den inbyggda konverteraren.

Behöver ni samarbeta i en grupp kan administratören lätt skapa en ”community” där ni lagrar era gemensamma digitala alster. Det finns tre olika typer av communities, privat (som är en sluten community där skaparen lägger in medlemmarna), begränsad (till denna får man ansöka medlemskap till) och öppen ( vem som helst kan ansluta sig till denna).

Jag har faktiskt blivit lite imponerad av produkten, då den innehåller så mycket användbara funktioner. Kostnaden för den vet jag inte, men vad jag förstår så lär den bli väldigt prisvärd och levereras som molntjänst. Är du intresserad att titta närmre på produkten så vet jag att det finns möjlighet att få ett testkonto som varar i 30 dagar. Du hittar portalen här: http://elevpc.promit.se här hittar du också anmälan till testkonto. Företaget som levererar hittar du här: http://www.promit.se.

Var inte rädd för att kontakta leverantören och få en riktig demo, för även om du/ni får ett testkonto så hittar man inte alla funktionerna så lätt.