Digital kompetens för framtidens behov. Skola 2.0


I tisdags den 14 oktober blev jag intervjuad av Miranda Karlsson på DigiExam, ett företag som tillhandahåller digitala prov.

Här kommer artikeln som Miranda skrivit, du hittar den också på DigiExam Blog, http://blog.digiexam.se/halla-gert-nilsson-inspirator-och-forelasare-digitalskola/

Hallå Gert Nilsson, inspiratör och föreläsare för Digitalskola.

Varför är det så viktigt att föra in digitala verktyg i skolan?
– Dagens samhälle kräver nästan det. Allt har digitaliserats, framför allt i näringslivet. Det blir därför ännu viktigare att få in den digitala kompetensen i skolan. Samhället kommer kräva det mer och mer i framtiden.

Gert Nilsson om digitala prov

Fotograf: Lars Olsson, Studie-och Yrkesvägledare i Sjöbo kommun

– Det är intressant att jämföra skolan med näringslivet. Näringslivet har verkligen gjort en total digitaliseringssväng. Det är konstigt att skolan inte hängt på den utvecklingen.

Berätta om Skola 2.0
– Det är ett koncept som menar att datorn är ett eminent verktyg, men det är just det. Ett verktyg! Lärandet kommer inte av sig självt. Pedagogiken samt didaktiken bakom digitalt användande måste få ta tid att växa fram.
– Vi vill utbilda lärare, skolledningar och alla annan personal som rör sig i skolan om de möjligheter som digitala verktyg för med sig. Vi diskuterar om hur själva lärandet i sig måste förändras.

“Bara för att alla lärare har tillgång till digitala hjälpmedel, kan de automatiskt inte hur de på bästa sätt ska använda dem i undervisningen.”

Helt nya lärostilar har och kommer fortsätta växa fram tack vare den digitala tekniken. Man behöver exempelvis inte längre vara på plats för att ta del av undervisningen. Lärandet kan utvecklas utanför tid och rum, menar Gert Nilsson.
– Vi vet att alla lär sig olika. Det finns inte ett sätt som alla lär sig bäst på. Och ändå är den traditionella undervisningen en lärare som står framme vid tavlan och lär ut. Med hjälp av den digitala tekniken och lite innovationskraft kan det faktiskt se helt annorlunda ut.
– Någon kanske lär sig genom att lyssna och skriva av, en annan från bilder och en tredje genom videomaterial. Varför inte använda det då? Om man utnyttjar de möjligheter man har kan alla elever hitta det lärosätt som passar dem bäst!

Gert Nilsson har tyvärr märkt av den stora kunskapsklyftan som idag finns i digital teknik bland skolor. Det är de eldsjälar som verkligen har ett genuint intresse av nya lärosätt som tar till sig av tekniken. Resten hamnar efter.
– Det är synd med tanke på vilka ofantliga möjligheter digitala verktyg ger. Med det sagt, kan man inte bara fokusera på verktygen i sig. Det är hjälpmedel, men det är läraren som är det viktiga.
Gert Nilsson fortsätter att poängtera att man måste sats på fortbildningen inom den digitala tekniken, och att det är viktigt att omgivningen förstår det.
– Bara för att alla lärare har tillgång till digitala hjälpmedel, kan de automatiskt inte hur de på bästa sätt ska använda dem i undervisningen.

Det är i det skedet Gert Nilson menar att han kommer in. Han åker gärna ut till skolor, kommuner och landsting för att föreläsa, tipsa och coacha.

“Mitt råd till alla skolor är att de bör digitalisera mera”

Vilken är den vanligaste frågan du brukar få när du är ute och föreläser?
– Det är väldigt olika, men alla vill veta mer om molntjänster. Sen är det även många frågor kring Google, vad kan vi utnyttja och vad får/får man inte användas sig av etc. Det frågar i alla fall de som är insatta. De andra frågar faktiskt inte så mycket. Där blir det extra tydligt vilka som gått i bräschen och de som hamnat efter. Jag kan känna att det finns ett kompetenshöjande behov av digitalkunskap.

Vad vill du åstadkomma med dina föreläsningar?
– Jag vill att insikten om att lärandet kan förändras med digitala verktyg ska spridas. Man kan optimera, effektivisera och göra sin undervisning oerhört mer intressant. Digitala verktyg kan få eleverna att engagera sig mer, komma mer förberedda till lektionen och helt enkelt bli mer delaktiga i sitt lärande. Det finns även forskning som stödjer detta.
– Jag tycker överlag att de flesta lärare är och vill vara väldigt driftiga. Men det är inte alltid man har rätt resurser. Och ibland är det tvärt om, att resurserna finns men används helt fel. Det vill jag ändra på.

Hur ser du på digitala prov?
– Jag är väldigt förvånad över att de nationella proven inte görs digitalt. Det kan jag inte förstå. Själv tror jag att det skulle underlätta, och om man dessutom införde en centraliserad rättning skulle det bli ännu bättre. Man kan ju tycka att det borde finnas ett generellt mätinstrument.

Gert Nilssons råd till alla skolor är att de bör digitalisera mera, men absolut inte glömma fortbildningen!
– Ofta behövs det göras en mental kullerbytta. Detta kan inte göras endast på egen hand. Man måste få hjälp på traven, och då inte bara av andra lärare. Pedagogen måste förstå processen och använda digitala samt analoga metoder simultant. Först då kommer man åt det djupa lärandet.

– Vi kan köpa in hur mycket digitala verktyg som helst utan att det blir någon som helst effekt i lärandet. Om inte själva lärandet och den digitala kompetensen förändras och höjs. Då kan vi skapa världens bästa skola!

Miranda Karlsson

Fakta
Gert Nilsson jobbar med IT i skolan. Han hjälper även skolor att hitta nya vägar och vidareutveckla sin digitala kompetens. Detta görs genom inspirerande föredrag, workshops och fortbildningar.

Pedagogisk utveckling för ett modernt lärande. Skola 2.0


Med modern pedagogik anpassad för det digitaliserade samhälle som vi lever i skapar vi nu lektioner och lärande anpassade till det 21:a århundradets krav på utbildning.

Enligt läroplanen för grundskolan ansvarar skolan för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Motsvarande läroplansmål finns även för gymnasieskolan. Detta innebär att eleverna ska erhålla den digitala kompetens som behövs i dagens samhälle.” citat från Digitaliseringskommissionen.

2.0 Framtidens klassrum

Digitala verktyg som datorer, smartphones och surfplattor bryter ned de fysiska väggarna och bjuder in all världens kunskap i klassrummet. Skolledare, pedagoger, politiker och andra vuxna i skolans värld måste ha kunskap om hur kommunikationen förändrar pedagogik, metodik och didaktik. Vi tar er med på en resa in i framtiden med Skola 2.0 som verktyg.

Skola 2.0 kurs – framtidens klassrum

Res in i framtiden och upptäck de möjligheter som den digitala världen ger! Kursen Skola 2.0 ger dig verktyg och metoder för att använda de digitala och analoga kunskapskällorna för att skapa nya lärprocesser. Pedagogik och metodik som engagerar elever med olika behov och inlärningsstilar.

Möt eleverna på deras arena

Sociala medier i undervisningen. Facebook, Instagram, Twitter, MySpace, YouTube, Flickr, LinkedIn, Google+, Dayviews… De sociala nätverken är många. Var finns du? Och var finns dina elever? Använd dem i din undervisning och möt eleverna i deras huvudsakliga kommunikationsverktyg. Lär dig hur Facebook kan användas proaktivt i undervisningen.

Den digitala pedagogiken

Flipped classroom tar in de digitala kunskapskällorna och låter eleverna arbeta individanpassat med analyser och webben är deras bas. Det spelifierade lärandet lånar drag från datorspel till triggande utmaningar eller tävlingar. I det entreprenöriella lärandet används och skapas nya kunskaper för att ta initiativ, bli mer nyfiken och kreativ.

Den kommunikativa skolan

Vad är Webb 2.0 och hur kan det användas i undervisningen? Integrera text, bild, foto och form för att skapa budskap om idéer, åsikter och värderingar. Bloggar, wiki och Twitter innebär möjlighet att samarbeta, diskutera och debattera i offentligheten inför både kompisar och alla andra.

Det virtuella klassrummet

Med Skype, Google Hangouts och annan teknik kan du skapa digitala mötesplatser med video, chat och andra strömmande media. Och i molnet kan du med Google (Apps) och Microsoft (Office 365) hantera dokument, kalkyler, presentationer och lagring. Samtidigt innebär snabb delning av information utmaningar. Hur kan vi hantera de digitala källorna vad gäller etik och källkritik?

Målgrupp Pedagoger och skolpersonal som vill lära sig hur de digitala verktygen och digitala media kan förändra och förbättra lärandet. För grund- och gymnasieskolan.

Förkunskaper Grundläggande dator- och IT-kunskaper

Antal tillfällen Fyra halvdagar alternativt skräddarsytt upplägg

Pris 2 450 kronor per deltagare eller enligt offert.

Kontakta mig för mer information.

Många av kurserna går att få som hybrid distans kurs.

Skola 2.0, bygg det framtida digitala klassrummet redan idag. Studiecirkel.


Hej! Jag funderar på att starta en studiecirkel i något studieförbund i sydvästra Skåne, med detta innehåll: ”Skola 2.0, bygg det framtida digitala klassrummet redan idag”. Med hjälp av Internet, webb 2.0, surfplattor, smartphones, PC, MAC och andra digitala verktyg som redan finns, bygger vi ”framtidens” klassrum och lektioner. Med hjälp av ”BOYD” (Bring Your Own Device) ger vi eleverna tillgång till informationen var som helst och när som helst.
Anmäl ditt intresse här, OBS! Inget bindande, utan jag vill se vilket intresse det finns :  https://docs.google.com/forms/d/1nz8wmrc0ZIGtLXOZP-8X4LmbZA0aMz0lKQyQMdgs35k/viewform

Förändra pedagogiken. Seminarium skola 2.0: Digitala verktyg för lärandet.


Malmö Arena den 2:e februari 2012 kl 08:30-12:00.

Möt eleverna på deras egen arena.

Facebook, MSN, Dayviews, MySpaces, YouTube, Flickr, Google, ja de sociala nätverken är många där våra ungdomar spenderar sin fritid. Hur många av dessa finns du med på? Använder du dem i undervisningen? Hur möter du eleverna i skolan?

Barn och ungdomars sociala umgänge har förändrats markant under de senaste åren. Enligt en undersökning 2009 av statens medieråd om medievanorna bland barn och ungdomar konstaterar man att dessa håller på att förändras. Fortfarande är TV den dominerande medieformen, men Internet användandet ökar markant och omfattar nästan alla 9-16 åringar. 95 % av barnen mellan 9-12 år använder Internet på fritiden och 98 % av ungdomarna mellan 12-16 år. ”De vanligaste aktiviteterna bland 9–12-åringar är att spela spel (80 %), titta på filmklipp (70 %) och chatta (46 %). Unga mellan 12 och 16 år tittar på filmklipp (75 %), chattar (70 %) och umgås på sociala sajter (68 %). ” Läs hela artikeln  här:  http://bit.ly/qk3wiX

Mot bakgrund av detta förstår man att sättet att mötas i skolan måste förändras. Skolan måste skapa ett socialt nätverk i utbildningen så att elevernas skola mer liknar deras fritid. Inte så att fritidsintressena tar över, utan utbildningen vävs in i ett nät som eleverna känner igen  och kunskapen blir mer intressant eftersom den paketeras på ett smakfullare sätt. För att detta ska ske, så måste nya digitala verktyg användas och lär-miljöerna mer efterlikna de sociala sajter barnen och ungdomarna använder på fritiden. Detta innebär inte att man måste använda facebook eller Google+ som plattform. Men plattformen man använder ska innehålla de sociala nätverksfunktioner som ungdomarna känner igen.

Förändra pedagogiken när ni börjar använda de digitala verktygen i era lektioner och bygg sociala nätverk i skolan som främjar kunskapsuppbyggandet och måluppfyllelsen så får vi ”världens bästa skola”.

Kom till Malmö Arena, Hyllie Stationstorg 2 den 2:e februari 2012 så får ni reda på HUR. Se program nedan.

Agenda.
08:30 Registrering och kaffe.
09:00 Inledning och presentation
09:15 Skolbiblioteket: En kunskapskanal i den digitala skolan.
10:00 Paus
10:15 Skolportalen. Skolan som en dynamisk lär upplevelse. Skapa ett socialt nätverk där skolledning, lärare och elever samverkar i lärprocesserna.
11:15 Paus
11:30 Surfplattor, ultrabärbara och andra digitala verktyg.
12:00 Avslutning.

Anmäl er här:    http://elevpc.promit.se/seminarium-skolportalen

Våga ta steget in i det nya.


Varför vågar skolorna inte prova något nytt? Skolan är inne i en stor förändring med ny skollag, nya läroplaner och nya digitala verktyg. Det kan kännas svårt att ta till sig allt det här nya , men samtidigt är detta en process som skolan måste genomgå. Mitt i denna process kan det kännas tufft att tänka på ny pedagogik baserad på den digitala verklighet vi lever i, men detta är också ett måste för att modernisera skolan och bygga den för framtiden. Idag har skolan digitala program för de administrativa åtgärderna, typ elevregistrering, frånvaro, schema samt lärplattformar som idag mest används som intranät och i någon mån innehåller meddelande till vårdnadshavare. Lärare och elever upplever ofta dessa som ganska trista och o flexibla.

För att råda bot på den o flexibilitet lärplattformen upplevs ha, letar de mest kreativa lärarna efter nya sätt att arbeta. Med andra Internet baserade gratis verktyg som Google apps, bloggar, wikis och hemsides program som Google sites kommer de en bit, men problemet med detta är att den digitala miljön kan kännas splittrad och läraren har inte samma kontroll på vad eleverna gör och eleverna får det svårare att hålla isär det som är privat och skola. Genom att använda en lösning som innehåller alla de funktioner som beskrivits ovan, får skolan kontroll på lärandet och eleverna har lättare att skilja på skolan och det privata.

Finns det då någon sådan lösning på marknaden? Ja, det finns det. Skolportalen är en sådan lösning. Den innehåller alla funktioner som den nya moderna skolan behöver för lärandet. Bloggar som lärare och elever kan skriva, wikis som kan byggas upp som kunskapsdatabaser, forum där diskussioner kring lärandet och ämnen kan pågå, lärare och elever kan bygga egna hemsidor och massor av andra funktioner. Det är även så att alla de bloggar, hemsidor och wikis som redan har skapats i wordpress, blogger, Google sites och wikispaces kan placeras som egna delar av portalen, så när man loggar in i portalen finns allt som man gjort samlat på ett ställe.

Men det krävs mer än bara bra programvaror för att förverkliga en bra skola där alla elever når sitt mål. Med progressiv fortbildning och ett bra ledarskap ger man pedagogerna nya möjligheter till att förändra sättet att förmedla kunskap. Detta i kombination med nya digitala verktyg, programvaror som skolportalen och en ökad digital kompetens ger skolan bättre förutsättningar att skapa ”världens bästa skola”.

Välkommen till skola 2.0. Våga ta steget och titta på framtidens verktyg, boka en demo och glänta på dörren till framtidens digitala pedagogik! Ta kontakt med Skol IT Skåne. Vi har  utbildningarna som leder in i skola 2.0. Den digitala skolan.

Skolutveckling?


Idag pratas det mycket om att #skolan ska utvecklas! Samtidigt undrar jag vad som ska utvecklas, är det pedagogiken eller didaktiken eller kanske något helt annat. För visst måste skolan vidareutvecklas precis som samhället i övrigt. Skolan har ju inte hängt med i den övriga samhällsutvecklingen som den borde.

Hur ser skolmiljön ut, har den förändrats sedan 1950 talet? Nej, inte speciellt mycket. Arkitektoniskt, men inte miljömässigt. Skolsalen ser i stort ut som den gjorde på 50 talet med den skillnaden att de enskilda bänkarna har bytts ut mot gruppbord, griffeltavlan har bytts ut mot whiteboard och i  några fall mot digitala skrivtavlor. Nej, skolan ser i stort likadan ut med korridorer, klassrum, matsal och aula. Går vi till lärarrummet så är skillnaden mellan 50 talet och idag inte heller så stort, förutom att det finns några enstaka datorer här.

Jämför vi med hur dagens kontorspersonal sitter och hur läraren har det i sitt arbetsutrymme, så är skillnaden stor. Kontorspersonalen har oftast eget rum med skrivbord, telefon och dator. I lärarummet, som oftast inte är större än ett stort kontorsrum, sitter lärarna och ska förbereda lektionerna oftast utan tillgång till telefon, om de inte har sin privata, och 1 dator på 3-5 lärare. Varför har inte varje lärare tillgång till en dator?? På kontoret klarar sig personalen inte utan datorn, blir det strömavbrott eller datorhaveri så står kontoret stilla, men i skolan ska läraren tydligen klara sig utan?? Visst, förändring håller på att ske, 1-1 projekt ger skolan tillgång till datorer, men varför inte förrän nu??

Skolan måste digitaliseras precis som alla andra arbetsplatser. Vi kan inte ha en skola som inte förändras tillsammans med övriga samhället. Vi kan inte hela tiden använda retoriken och blicka tillbaka och säga att det var bättre förr. Dagens samhälle blir mer och mer digitaliserat och våra ungdomar måste få en chans att redan i skolan få ta del av detta. Skolan måste våga ta hjälp utifrån för att klara av den nya utmaning som den ”moderna” skolan står inför. IT har moderniserat vår industri och förflyttat samhället från ”industrisamhälle” till ”informationssamhälle”. Det är som en bekant sa: ” hade människor inte varit olika, utan tänkt och agerat precis lika, hade vi aldrig lämnat grottorna”.

För att skolan ska klara av att göra detta måste de våga be om hjälp i den digitala utvecklingen.

Använder du iGoogle eller Netvibes i skolan?


När #skolan förändras med #entillen och #tankom, blir behovet av bra digitala verktyg större. De digitala källorna ligger utspridda över hela Internet och behovet att samla dem på samma ställe med hjälp av något verktyg ökar. Därför har jag använt både iGoogle och Netvibes och tycker att båda är mycket bra.

För en tid sedan fick jag förfrågan om att vara med och testa en ny portal för skolan. Den liknar i stort både iGoogle och Netvibes, men är inte lika tjusig som dessa. Allt det du kan göra i iGoogle och Netvibes kan du också göra här tex, koppla dig mot Facebook, Twitter och andra sociala nätverk. Du skapar lätt bokmärken mot olika digitala källor som du dessutom kan ge en kort beskrivning., live länkar mot hemsidor och kopplingar mot webbaserade e-mail system så att du ser din inkorg och kan hantera din mail i portalen .

En riktigt bra funktion är att du kan ladda upp ett officedokument till ditt dokumentbibliotek i portalen. Därefter kan du redigera dokumentet med MSoffice eller Openoffice och lagra förändringarna direkt i dokumentbiblioteket. Dokumentbiblioteket kan du också mappa upp som ”webmapp” i utforskaren och därmed hantera som vilken annan mapp som helst i datorn. Portalen konverterar också dina office dokument till andra format såsom PDF, ODT, RTF, TXT mm.

I portalen finns också en bra editor som du kan skapa artiklar, nyheter och annat med. Efter att du har publicerat ditt material, kan du låta läsaren själv konvertera detta till ett flertal olika format genom den inbyggda konverteraren.

Behöver ni samarbeta i en grupp kan administratören lätt skapa en ”community” där ni lagrar era gemensamma digitala alster. Det finns tre olika typer av communities, privat (som är en sluten community där skaparen lägger in medlemmarna), begränsad (till denna får man ansöka medlemskap till) och öppen ( vem som helst kan ansluta sig till denna).

Jag har faktiskt blivit lite imponerad av produkten, då den innehåller så mycket användbara funktioner. Kostnaden för den vet jag inte, men vad jag förstår så lär den bli väldigt prisvärd och levereras som molntjänst. Är du intresserad att titta närmre på produkten så vet jag att det finns möjlighet att få ett testkonto som varar i 30 dagar. Du hittar portalen här: http://elevpc.promit.se här hittar du också anmälan till testkonto. Företaget som levererar hittar du här: http://www.promit.se.

Var inte rädd för att kontakta leverantören och få en riktig demo, för även om du/ni får ett testkonto så hittar man inte alla funktionerna så lätt.

Den personliga lärmiljön!


Personal Learning Environment (PLE) #skolan #tankom #entillen kommer att få en större betydelse nu när utbildningen blir mer digital. Med community tänk och användning av sociala nätverk skapas nya processer som vidareutvecklar lärandet. Problemet idag är att den digitala lärmiljön blir splittrad då informationen finns på många olika platser och i olika format.

Genom att själv skapa sig en personlig lärmiljö i en portal eller på någon plats på Internet, samlar eleven ihop sina digitala informationskällor på ett och samma ställe. Kan han/hon dessutom dela med sig och/eller få informationen från andra, ökar effektiviteten i lärandet. Det gör också att fler kan återanvända informationen vid ett senare tillfälle om man tillsammans har samlat den  i tex en community. På det här viset skapas en kunskapsbank för framtiden.

På http://plesurvey.pbworks.com/w/page/4818467/FrontPage kan du läsa mer om PLE. På Wikipedia definieras PLE så här:  http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_Learning_Environment.

Ofta jämför man LMS med PLE vilket visas i det här dokumentet från Lunds Universitet.  http://bit.ly/ifYHdM

Jonas Hällebrand har också reflekterat över PLE på sin blogg: http://ikt-pedagog.blogspot.com/2010/03/personal-learning-environments-ple.html

Personligen tycker jag att det vore skönt att kunna samla ihop all den information man själv har skapat digitalt på ett och samma ställe, kanske inte fysiskt utan virtuellt och därifrån sköta uppdateringen av informationen i bloggar, wikis, youtube och twitter. Här har jag gjort ett exempel på hur detta kan se ut:  http://elevpc.promit.se/web/gernil/home

Nu är demoversionen uppe!


Nu är det dags att testa. #dafs, #skolan, #entillen Med en bra ingång till den nya teknik som den digitaliserade skolan ger, blir det lättare för lärare och elever att hitta rätt. Det är alltid lättare att hitta det man söker om man får rätt guidning,  bra karta och kompass. Utan detta är det lätt att förvirra sig in i den djungel som är Internet. Skolportalen kan bli skolans guide mot den information som egentligen ligger strax framför våra fötter. Flexibiliteten i portalen gör att skolan själv enkelt kan skapa en vägvisare som pekar rakt mot de källor som innehåller den information som eleverna behöver för sitt lärande.

Här är adressen till portalen: http://elevpc.promit.se. Här finns möjlighet att få tillgång till testkonto.

Ny skolportal!!


Jag har suttit och testat i prototypen för den nya skolportalen som håller på att skapas. #dafs, #skola . Redan på detta stadiet har den en mängd intressanta funktioner. Leverantören hoppas få upp en demo inom de närmsta veckorna och då kan de som är intresserade själv navigera runt.
Jag har gjort några skärmdumpar så att ni kan få ett smakprov på ett av utseendena som portalen kan ha. Här är förstasidan i denna versionen.

Det är väldigt lätt att infoga nya funktioner, här har jag lagt till olika sökmotorer på en sida.

I portalen får man tillgång till egna sidor, en privat som bara du själv ser och en publik som alla kan se. Här visar jag den första av mina privata.

Och här kommer en där jag lagt in lite gadgets och widgets som visar innehåll från sociala medier och e-post.

Jag styr själv över både innehåll och layout på mina egna sidor. Här är en skärmdump från administratörens egen sida. Han har en helt annan layout.

Inom de närmsta veckorna hoppas vi att demon kan bli klar, så att ni själv kan botanisera och navigera runt i skolportalen. Är ni intresserade av mer information, så ta gärna kontakt med mig (e-post) eller företaget Promit AB, www.promit.se.
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,