Skapa digitala lektioner tillsammans med dina elever. Del 5


I detta avsnitt kommer jag att förklara hur du kommer åt webbportalen från andra datorer i samma lokala nätverk. Först måste du säkerställa att du har rätt behörighet på den dator där webbportalen ska installeras och vara igång. Du måste ha lokal administratör behörighet. Om du inte redan har det, så prata med din rektor om projektet och att du behöver administratörs rättigheter och att hen beställer detta från IT-enheten eller det IT stöd som er skola har. Ibland kan IT-enheten/-stöd, har själv upplevt detta, vara svår att övertyga. Är det så, återkom till mig så ger jag dig och din rektor argument som gör att de inte kan vägra. Efter att du fått rätt behörighet kan du ladda ner webbportalen och installera den och göra de erforderliga inställningarna i kontrollpanelen.

 I Windows finns en brandvägg som skyddar datorn från intrång utifrån som standard och om du vill att andra datorer i det lokala nätverket ska kunna nå webbportalen så måste du antingen konfigurera bandväggen att släppa igenom trafiken till just den ”port” som webbportalen kommunicerar genom eller stänga ner brandväggen helt. I det lokala nätverket är risken inte särskilt stor för intrång, så därför är det lättast att stänga brandväggen. Vill du inte stänga den, så måste du få hjälp av någon som kan Windows brandvägg och konfigurera denna så att inkommande trafik öppnas på den port webbportalen använder. Normalt använder webbservrar port 80 men webbportalen är konfigurerad att använda port 8080 istället och det är denna port som ska öppnas för inkommande trafik på datorn. Brandväggen når du genom kontrollpanelen, System och säkerhet, Windows-brandväggen.

När du nu har öppnat för inkommande trafik på port 8080, så måste du ta reda på vilken tcp/ip adress datorn med webbportalen har. Det gör du så här. Gå till Kontrollpanelen, Nätverk och Internet (finns rubriken ”Visa nätverkstatus och -åtgärder” som underrubrik, klicka på den), välj ”Visa nätverkstatus och -åtgärder” under rubriken Nätverks- och delningscenter. I nästa nivå klickar du på din aktiva anslutning och får upp ett nytt fönster. I detta fönster ser du aktiviteten i din anslutning och här finns också en knapp som heter ”Information” som du klickar på. I nästa fönster letar du upp raden där det står IPv4-adress och antecknar siffrorna med punkterna så som det står, formatet är xxx.xxx.xxx.xxx, inledande nollor undertrycks så att det kan se ut så här 102.196.10.1 där det egentligen står 102.196.010.001 om alla nollor är med.

Finns det andra datorer i det lokala nätverket, så når du webbportalen genom att skriva denna adress i webbläsarens adressfält: http://den ip adress webbportalen har:8080. Exempel, har datorn med webbportalen ip adress 102.196.10.1 så skriver du så här i adressfältet: http://102.196.10.1:8080 , där 8080 är porten som webbportalen lyssnar och kommunicerar igenom. Vill du nå den aktiva Webbportalen på samma dator den körs på, använder du adressen http://localhost:8080 i webbläsarens adressfält.

Bilderna nedan beskriver hur du tar reda på ip adressen för den lokala datorn (webbportal datorn). OBS! Så här ser det ut i Windows 10 och det kan variera lite i de andra versionerna.

2016-02-11 (4).png2016-02-11 (5).png2016-02-11 (7).png2016-02-11 (8).png

I nästa avsnitt börjar vi använda webbportalen och går igenom några funktioner.

Skapa digitala lektioner tillsammans med dina elever. Del 4


I detta avsnittet ska jag gå igenom hela kedjan av åtgärder vi har gjort i avsnitt 1 – 3. Ni behöver en dator med Windows XP, Windows Vista, Windows 7 eller Windows 10 som operativ system. Hårdvarukraven är minimum 2 gb internminne/ramminne, helst 4 gb eller mer,  100 gb ledigt hårddiskutrymme på C:, skärm, tangentbord, nätverksåtkomst via nätverkskort eller WiFi och Internet. Det kan vara en dator av äldre modell, bara den uppfyller hårdvarukraven. Du kan också använda en gammal laptop med samma hårdvarukrav. Obs! Efter installation kommer datorn alltid att vara aktiv, så är det en laptop måste den ha strömaggregatet kopplat till vägguttaget.

Innan vi laddar ner programmet, skapar vi en mapp/katalog på C: där hela installationen ska ligga. Ni väljer själv namn på mappen, mitt förslag är att den heter webbportal. Väljer ni min standard så blir sökvägen C:\webbportal . När du är klar med detta, så öppnar du del 1 i serien av avsnitt och fyller i registreringsformuläret. https://digitalskola.wordpress.com/2016/02/01/skapa-digitala-lektioner-tillsammans-med-dina-elever-del-1/ När du registrerat dig får du tillgång till länken där du kan ladda ner filen med programmet. Detta är en zip fil med alla ingående komponenter. Filen är virusgenomsökt. Har du redan registrerat dig, så gå till mejlet du fått, så finns länken där. Efter du laddat ner zip filen, kopierar du in denna i mappen du skapade, C:\webbportal. Nu ska du packa upp filen. Du behöver inte använda något unzip program då windows som standard har ett sådant. Du höger klickar på filen som heter liferay-portal-tomcat-6.2-ce-ga6.zip och väljer ”Extrahera alla..” i menyn som dyker upp.

2016-02-08 (1)

Använd standard inställningarna som finns i nästa fönster, se bild nedan, och tryck på extrahera.

2016-02-08 (2)Uppackningen av zip filen kommer att ta en god stund, så ha tålamod.

Både nedladdning och uppackningen av zip filen är beskriven i filmerna i avsnitt 2. https://digitalskola.wordpress.com/2016/02/02/skapa-digitala-lektioner-tillsammans-med-dina-elever-del-2/

När zip filen är uppackad, ska du starta upp webbportalen. Du måste ha Java installerat på din dator för att programmet ska fungera. Har du java runtime installerat sätter du variabeln JRE_HOME i system variablerna och pekar på biblioteket som java runtime finns i (ex C:\Program Files\Java\jre1.8.0_91). Har du inte tagit bort bocken framför raden ”Öppna mappen när filerna har extraherats” så ser det ut som i bilden nedan. Här dubbelklickar du på mappen ”liferay-portal-6.2-ce-ga6” och hamnar i nästa nivå i mappstrukturen. Här dubbelklickar du på mappen ”tomcat-7.0.62” och därefter på mappen ”bin”. I mappen ”bin” letar du upp batchfilen ”startup.bat” och dubbelklickar på den. Då startar webservern/servleten Tomcat, som i sin tur drar igång komponenterna i webbportalen. Du kan se hela kedjan i filmen nedanför bilden.

2016-02-10

I filmen ser du hur du gör för att starta webbportalen. Första gången du gör detta efter installationen ska du konfigurera systemet. När din standard webbläsare startar och visar bilden ”Basic Configuration” så låter du standardinställningarna vara som de är, det enda du väljer är om du vill installera ”sample data” eller inte. Jag väljer bort att installera detta i filmen då det blir en mängd data som kan störa annars. När du kommer till läget där du får välja lösenord är det viktigt att du väljer ett som du kommer ihåg, för annars kan du inte logga in i webbportalen senare. Efter att webbportalen är färdig och uppstartad, detta tar en bra stund då webbportalen innehåller många funktioner som startas upp, kan du bara låta den snurra på maskinen du installerat den på. Stänger du din webbläsare och vill nå den igen så skriver du in http://localhost:8080 i adressraden i din webbläsare och loggar in med e-post test@liferay.com och det lösenord du valde vid konfigurationen. Om du vill stänga ner webbportalen av någon anledning, så välj då att stänga den genom att gå till ”bin” mappen/ katalogen enligt beskrivning tidigare och dubbelklicka på filen ”shutdown.bat” så stängs applikationen ner.

I nästa avsnitt kommer jag att beskriva hur du konfigurerar den dator där webbportalen snurrar, så att du kan logga in i webbportalen från andra datorer i nätverket. Har du frågor om installationen, konfigurationen eller helt allmänt om installation, så kontakta mig på skolitskane@gmail.com. Du når registreringsformuläret här:  http://goo.gl/forms/gW0AYYXEdd Efter du registrerat dig får du en länk så att du kan ladda ner webbportalen.

 

Skapa digitala lektioner tillsammans med dina elever. Del 3


I detta avsnitt ska vi starta upp och göra basinställningar i webbportalen. Har du genomfört det som har beskrivits i de andra delarna, så kan du titta på filmen och sedan göra samma åtgärder på din dator. Välj HD upplösning om du tycker att det är svårt att läsa texterna i filmen. Uppstarten kommer att ta en stund då de ingående komponenterna måste packas upp och installeras i webbmotorn som följer med i paketet. Webbmotorn är Apache Tomcat, en öppen källkod Webbserver (https://en.wikipedia.org/wiki/Apache_Tomcat) som är gratis att använda. Har du missat de andra avsnitten, så hittar du dem här: https://digitalskola.wordpress.com/2016/02/01/skapa-digitala-lektioner-tillsammans-med-dina-elever-del-1/ och https://digitalskola.wordpress.com/2016/02/02/skapa-digitala-lektioner-tillsammans-med-dina-elever-del-2/

Glöm inte att involvera eleverna i alla faser av installation och uppstart.

När väl webbportalen är uppstartad kan ni låta den vara igång. Vill ni stänga ner den, använd då filen shutdown.bat som finns i samma katalog/mapp som du startade webbportalen i.

I nästa avsnitt kommer jag att beskriva hela proceduren i text och du kommer också att få länkar till hemsidor som använder denna webbportal som motor.

Skapa digitala lektioner tillsammans med dina elever. Del 2


I detta avsnittet beskriver jag hur du går till väga när du ska ladda ner och installera programvaran. Se filmer nedan.

Så här laddar du ner.

När du väl har laddat ner filen så hittar du den under hämtade filer. Se denna film hur du går tillväga med fortsättningen av installationen.

Jag använde Screencast-o-matic för att spela in filmerna ( http://screencast-o-matic.com/home ) och laddade upp dem på YouTube för att kunna presentera dem här. Datorn jag spelade in från har Windows 10 som operativ, så utforskaren ser lite annorlunda ut jämfört med Windows XP och Windows 7.

Har fått fråga om vilken ålder eleverna bör ha. Jag tycker nog att elever from årskurs 4 och uppåt går bra, men det är upp till dig som lärare att själv bedöma detta.

I nästa del beskriver jag fortsättningen av installationsfasen. Du är välkommen att mejla till skolitskane@gmail.com med alla frågor du har om produkten och installationen.

Här finns registreringsformuläret som ger dig tillgång till nedladdningen av programmet: http://goo.gl/forms/7oxjO5HwAl

Skapa digitala lektioner tillsammans med dina elever. Del 1


Vill du skapa något nytt med dina elever? Något som triggar deras nyfikenhet och experiment lusta? Vara med i gränslandet mellan datoranvändning, applikationsutveckling och programmering utan att behöva skriva en rad kod? Något som övar logiskt tänkande, problemlösning, samarbete och ger både dig och dina elever en bättre och djupare digital kompetens. Detta är den första delen av en serie där du kommer att få lära dig installera och bygga en social webbplattform tillsammans med dina elever.

Intresserad, då går vi vidare. Jag måste redan nu nämna att detta kommer att kräva en hel del av både dig som lärare och av dina elever. Samtidigt kommer det också att ge kunskaper och färdigheter som ni alla kommer att ha nytta av i framtiden. Vad är nu detta då? Jo, ni kommer att lära er att installera och konfigurera webbplattformen där ni så småningom kommer att kunna skapa webbsidor, digitala lektioner, spara bilder, dokument, visa filmer och en massa annat. Kostar det något? Nej, eftersom produkten bygger på öppen källkod, så är den gratis att installera och använda. Dock krävs det en dator till vilken produkten laddas ner och ”installeras”.  Hela denna procedur kommer ni att få noggranna instruktioner om och full support till utan någon som helst kostnad.

Hårdvarukrav.

Du behöver en dator med minst 2 gb eller helst 4 gb internminne, 100 gb ledigt lagringsutrymme på c:, tangentbord, skärm och Windows xp, Windows 7 eller Windows 10. Den ska ha nätverkskort och vara ansluten till skolans nätverk och internet. Det går utmärkt med en äldre dator, då webbplattformen inte kräver så mycket av hårdvaran.

Så här börjar du.

Det är viktigt att du hela tiden involverar och informerar dina elever så att de verkligen känner att de är delaktiga i processen. Vill du, kan du ju först själv ladda ner och installera enligt instruktionerna som kommer i nästa avsnitt och därefter göra det tillsammans med eleverna.

Innan du laddar ner programvaran, så skapar du en mapp i roten på C: som du ger valfritt namn, tex webbportal. Det är här du senare ska installera programvaran. Registrera dig nedan, så får du tillgång till länken så att du kan ladda ner programmet.

Obs! Det kostar inget och du kommer inte att få någon reklam eller erbjudande för att du registrerar dig.

I nästa avsnitt får du veta hur du installerar, startar upp och konfigurerar programmet.

IKT-pedagog, yrkesroll som skapar nytt lärande i framtidens svenska skola?


Förundrad över ännu en Pisa studie som pekar på en skola i förfall. Eller är detta inledningen på något helt nytt?

Vi har under ett flertal år nu fått reda på hur svensk skola faller längre och längre ner i listorna vid de återkommande Pisa undersökningarna. Spaltmeter efter spaltmeter frotterar sig medierna med information som säger hur kunskaperna hos eleverna blir lägre och lägre. Samtidigt har Skolverket startat projekten ”Matematiklyftet” och ”Läslyftet” för att stärka lärares didaktiska förmågor i dessa ämnen och ändå blir elevernas kunskaper i matematik och läsförståelse sämre enligt Pisa.

Många börjar till och med hävda dator1att det är införandet av datorer och digitala verktyg som gör att elevernas resultat faller. På sätt och vis kan det vara så, men resultaten kan inte falla bara för att man byter ut verktyget för att skriva, penna mot dator, utan det beror snarare på hur man använder de nya verktygen och hur läraren inlemmar dessa i lärprocessen. Har inte läraren förmåga att se och förstå hur en dator, surfplatta eller det digitala programmet kan höja inlärningen, så kommer dylika verktyg att vara en hämsko istället för en tillgång.

Hur ska vi då komma tillrätta med detta? Jo, genom att satsa på fortbildning av våra lärare, skolledare och pedagoger. I skolan finns yrkesrollen IKT-pedagog som absolut kan vara en resurs för detta. Jag skulle vilja beskriva denna roll så här: ”IKT-pedagogen ska
dator2vara en person som är duktig på pedagogik och didaktik och som kan omsätta detta i praktiken med de digitala verktygen i skolan. Hen ska också vara ett stöd för kollegor och ledning när det gäller införandet av nya verktyg och lärmetoder i utbildningen. Hen ska också utbilda sina kolleger och hjälpa dem att förstå den pedagogiska vinsten, ge tips på modern metodik och metoder och hjälpa dem förstå sambandet mellan lärandeprocessen och användandet av digitala program och verktyg.” Givetvis finns det andra beskrivningar som tex Emil Janssons i hans Handbok för IKT-pedagoger, http://ikt.3mil.se/ikt-pedagog/ ”En IKT-pedagog har som uppgift att inspirera, handleda och utveckla användningen av digitala möjligheter i undervisningen. Beroende på hur du är anställd kan rollen vara med fokus på pedagoger (som i denna handbok) eller ha en tjänst där du även ska vara som resurs för eleverna.”

Då kommer frågan osökt, ska IKT-pedagogen vara en legitimerad lärare eller någon av alla de som inte har lärarlegitimation men som är duktiga pedagoger och nu riskerar att förlora sina jobb. Rent nationalekonomiskt vore det utmärkt att fånga upp dessa och ge dem en fortbildning till IKT-pedagog. Då kan vi fortfarande ha kvar de duktiga pedagoger som av någon anledning inte har lärarlegitimation, inom utbildningsväsendet. I framtiden måste det finnas en IKT-pedagog på heltid i varje skola i Sverige för att vi verkligen ska bli duktiga på att ta vara på de digitala lärprocesser och metoder som optimerar lärandet i framtidens skola. Detta tycker kanske någon blidator3r en dyr historia och vår kommun eller skola kommer inte ha råd till detta. Då får man tänka på att, om vi inte får elever som har digital kompetens och behörighet till vidare studier så kommer vårt samhälles ekonomi att kollapsa. Redan idag kräver arbetsmarknaden att de sökande har en digital kompetens när de söker de arbeten som finns och i framtiden kommer detta att bli viktigare och viktigare.

Jag har tidigare skrivit om behovet av kompetensutveckling i skolan i denna blogg och behovet blir inte mindre utan tvärtom större framöver.

Digital kompetens för framtidens behov. Skola 2.0


I tisdags den 14 oktober blev jag intervjuad av Miranda Karlsson på DigiExam, ett företag som tillhandahåller digitala prov.

Här kommer artikeln som Miranda skrivit, du hittar den också på DigiExam Blog, http://blog.digiexam.se/halla-gert-nilsson-inspirator-och-forelasare-digitalskola/

Hallå Gert Nilsson, inspiratör och föreläsare för Digitalskola.

Varför är det så viktigt att föra in digitala verktyg i skolan?
– Dagens samhälle kräver nästan det. Allt har digitaliserats, framför allt i näringslivet. Det blir därför ännu viktigare att få in den digitala kompetensen i skolan. Samhället kommer kräva det mer och mer i framtiden.

Gert Nilsson om digitala prov

Fotograf: Lars Olsson, Studie-och Yrkesvägledare i Sjöbo kommun

– Det är intressant att jämföra skolan med näringslivet. Näringslivet har verkligen gjort en total digitaliseringssväng. Det är konstigt att skolan inte hängt på den utvecklingen.

Berätta om Skola 2.0
– Det är ett koncept som menar att datorn är ett eminent verktyg, men det är just det. Ett verktyg! Lärandet kommer inte av sig självt. Pedagogiken samt didaktiken bakom digitalt användande måste få ta tid att växa fram.
– Vi vill utbilda lärare, skolledningar och alla annan personal som rör sig i skolan om de möjligheter som digitala verktyg för med sig. Vi diskuterar om hur själva lärandet i sig måste förändras.

“Bara för att alla lärare har tillgång till digitala hjälpmedel, kan de automatiskt inte hur de på bästa sätt ska använda dem i undervisningen.”

Helt nya lärostilar har och kommer fortsätta växa fram tack vare den digitala tekniken. Man behöver exempelvis inte längre vara på plats för att ta del av undervisningen. Lärandet kan utvecklas utanför tid och rum, menar Gert Nilsson.
– Vi vet att alla lär sig olika. Det finns inte ett sätt som alla lär sig bäst på. Och ändå är den traditionella undervisningen en lärare som står framme vid tavlan och lär ut. Med hjälp av den digitala tekniken och lite innovationskraft kan det faktiskt se helt annorlunda ut.
– Någon kanske lär sig genom att lyssna och skriva av, en annan från bilder och en tredje genom videomaterial. Varför inte använda det då? Om man utnyttjar de möjligheter man har kan alla elever hitta det lärosätt som passar dem bäst!

Gert Nilsson har tyvärr märkt av den stora kunskapsklyftan som idag finns i digital teknik bland skolor. Det är de eldsjälar som verkligen har ett genuint intresse av nya lärosätt som tar till sig av tekniken. Resten hamnar efter.
– Det är synd med tanke på vilka ofantliga möjligheter digitala verktyg ger. Med det sagt, kan man inte bara fokusera på verktygen i sig. Det är hjälpmedel, men det är läraren som är det viktiga.
Gert Nilsson fortsätter att poängtera att man måste sats på fortbildningen inom den digitala tekniken, och att det är viktigt att omgivningen förstår det.
– Bara för att alla lärare har tillgång till digitala hjälpmedel, kan de automatiskt inte hur de på bästa sätt ska använda dem i undervisningen.

Det är i det skedet Gert Nilson menar att han kommer in. Han åker gärna ut till skolor, kommuner och landsting för att föreläsa, tipsa och coacha.

“Mitt råd till alla skolor är att de bör digitalisera mera”

Vilken är den vanligaste frågan du brukar få när du är ute och föreläser?
– Det är väldigt olika, men alla vill veta mer om molntjänster. Sen är det även många frågor kring Google, vad kan vi utnyttja och vad får/får man inte användas sig av etc. Det frågar i alla fall de som är insatta. De andra frågar faktiskt inte så mycket. Där blir det extra tydligt vilka som gått i bräschen och de som hamnat efter. Jag kan känna att det finns ett kompetenshöjande behov av digitalkunskap.

Vad vill du åstadkomma med dina föreläsningar?
– Jag vill att insikten om att lärandet kan förändras med digitala verktyg ska spridas. Man kan optimera, effektivisera och göra sin undervisning oerhört mer intressant. Digitala verktyg kan få eleverna att engagera sig mer, komma mer förberedda till lektionen och helt enkelt bli mer delaktiga i sitt lärande. Det finns även forskning som stödjer detta.
– Jag tycker överlag att de flesta lärare är och vill vara väldigt driftiga. Men det är inte alltid man har rätt resurser. Och ibland är det tvärt om, att resurserna finns men används helt fel. Det vill jag ändra på.

Hur ser du på digitala prov?
– Jag är väldigt förvånad över att de nationella proven inte görs digitalt. Det kan jag inte förstå. Själv tror jag att det skulle underlätta, och om man dessutom införde en centraliserad rättning skulle det bli ännu bättre. Man kan ju tycka att det borde finnas ett generellt mätinstrument.

Gert Nilssons råd till alla skolor är att de bör digitalisera mera, men absolut inte glömma fortbildningen!
– Ofta behövs det göras en mental kullerbytta. Detta kan inte göras endast på egen hand. Man måste få hjälp på traven, och då inte bara av andra lärare. Pedagogen måste förstå processen och använda digitala samt analoga metoder simultant. Först då kommer man åt det djupa lärandet.

– Vi kan köpa in hur mycket digitala verktyg som helst utan att det blir någon som helst effekt i lärandet. Om inte själva lärandet och den digitala kompetensen förändras och höjs. Då kan vi skapa världens bästa skola!

Miranda Karlsson

Fakta
Gert Nilsson jobbar med IT i skolan. Han hjälper även skolor att hitta nya vägar och vidareutveckla sin digitala kompetens. Detta görs genom inspirerande föredrag, workshops och fortbildningar.

Pedagogisk utveckling för ett modernt lärande. Skola 2.0


Med modern pedagogik anpassad för det digitaliserade samhälle som vi lever i skapar vi nu lektioner och lärande anpassade till det 21:a århundradets krav på utbildning.

Enligt läroplanen för grundskolan ansvarar skolan för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Motsvarande läroplansmål finns även för gymnasieskolan. Detta innebär att eleverna ska erhålla den digitala kompetens som behövs i dagens samhälle.” citat från Digitaliseringskommissionen.

2.0 Framtidens klassrum

Digitala verktyg som datorer, smartphones och surfplattor bryter ned de fysiska väggarna och bjuder in all världens kunskap i klassrummet. Skolledare, pedagoger, politiker och andra vuxna i skolans värld måste ha kunskap om hur kommunikationen förändrar pedagogik, metodik och didaktik. Vi tar er med på en resa in i framtiden med Skola 2.0 som verktyg.

Skola 2.0 kurs – framtidens klassrum

Res in i framtiden och upptäck de möjligheter som den digitala världen ger! Kursen Skola 2.0 ger dig verktyg och metoder för att använda de digitala och analoga kunskapskällorna för att skapa nya lärprocesser. Pedagogik och metodik som engagerar elever med olika behov och inlärningsstilar.

Möt eleverna på deras arena

Sociala medier i undervisningen. Facebook, Instagram, Twitter, MySpace, YouTube, Flickr, LinkedIn, Google+, Dayviews… De sociala nätverken är många. Var finns du? Och var finns dina elever? Använd dem i din undervisning och möt eleverna i deras huvudsakliga kommunikationsverktyg. Lär dig hur Facebook kan användas proaktivt i undervisningen.

Den digitala pedagogiken

Flipped classroom tar in de digitala kunskapskällorna och låter eleverna arbeta individanpassat med analyser och webben är deras bas. Det spelifierade lärandet lånar drag från datorspel till triggande utmaningar eller tävlingar. I det entreprenöriella lärandet används och skapas nya kunskaper för att ta initiativ, bli mer nyfiken och kreativ.

Den kommunikativa skolan

Vad är Webb 2.0 och hur kan det användas i undervisningen? Integrera text, bild, foto och form för att skapa budskap om idéer, åsikter och värderingar. Bloggar, wiki och Twitter innebär möjlighet att samarbeta, diskutera och debattera i offentligheten inför både kompisar och alla andra.

Det virtuella klassrummet

Med Skype, Google Hangouts och annan teknik kan du skapa digitala mötesplatser med video, chat och andra strömmande media. Och i molnet kan du med Google (Apps) och Microsoft (Office 365) hantera dokument, kalkyler, presentationer och lagring. Samtidigt innebär snabb delning av information utmaningar. Hur kan vi hantera de digitala källorna vad gäller etik och källkritik?

Målgrupp Pedagoger och skolpersonal som vill lära sig hur de digitala verktygen och digitala media kan förändra och förbättra lärandet. För grund- och gymnasieskolan.

Förkunskaper Grundläggande dator- och IT-kunskaper

Antal tillfällen Fyra halvdagar alternativt skräddarsytt upplägg

Pris 2 450 kronor per deltagare eller enligt offert.

Kontakta mig för mer information.

Många av kurserna går att få som hybrid distans kurs.

Att utnyttja den moderna mobilen som pedagogiskt verktyg. Kapitel 1


Har du problem med att eleverna använder sina mobiler under lektionerna? Känner du frustration över att eleverna är mer intresserade av sina mobiler än av dig och det du säger under lektionstid, eller du har kanske redan förbjudit användningen av dem? Hursomhelst så är du inte ensam om att ha problemet. Men egentligen behöver det inte vara ett problem, utan en möjlighet.

Dagens smarta telefoner är en dator och har samma eller större kapacitet än de stordatorer NASA använde vid den första månlandning 1969. Så varför inte låta eleverna använda dem som en integrerad del av dina lektioner? Om inte alla i klassen har mobil, så kan du alltid dela in i grupper med någon eller några mobilägare i varje grupp. Före lektionen har du förberett ett antal frågor som du lagt upp på mentimeter, detta oberoende om du håller en vanlig lektion med eller utan datorer, som eleverna får besvara vid givna tillfällen via mobilerna. Lägg in frågorna där du tycker att det känns naturligt att ställa dem. På det här viset får du en löpande statistik över hur eleverna tar till sig din undervisning.

Detta var ett exempel på hur mobilen kan användas som ett integrerat verktyg i lektionen, men givetvis kan även PC, Mac, iPad och Android plattor användas. I nästa kapitel kommer jag att ge dig exempel på hur du kan använda den till att flippa klassrummet.

Att blanda digitala verktyg med vanlig lärarledd undervisning kallas på engelska för blended learning.

Visst kan man ha åsikter om mobiler i skolan, men den ger så många möjligheter om den används på rätt sätt. Här några negativa åsikter om mobilen i skolan: http://www.smp.se/nyheter/lobbyn/insandare/mobiltelefoner-i-klassrum-stor-undervisningen(4097506).gm#disqus_thread Artikel i Svenska Dagbladet: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/helt-fel-att-tillata-mobil-i-klassrummet_8779856.svd?utm_source=sharing&utm_medium=clipboard&utm_campaign=20140131

Här finns länkar till inlägg och bloggar om mobilen i skolan och undervisningen: http://www.kiltedteacher.com/2014/01/mobilforbud-i-skolan-borde-forbjudas.html

http://vilarvarandra.skolbloggen.se/2010/06/04/mobilen-i-undervisningen/

http://www.edu.fi/hitta_material/edubloggen/101/0/mobilen_som_verktyg_i_larandet?language=sv

Skola 2.0, Digital pedagogik


Introduktionsmöte för er som är intresserade av att bygga framtidens klassrum med hjälp av de digitala verktyg och media som finns idag.

”Att arbeta med digitala medier gör skillnad om pedagogiken samtidigt förändras, enligt två danska forskare, Karin Twedell Levinsen och Birgitte Holm Sörensen vid Århus universitet.” Källa: skolverket.

Informationsmöte ”Skola 2.0, Bygg framtidens klassrum”. Föreläsning ”Skola 2.0, Digital pedagogik.”

Här får du information om hur de digitala verktygen och social media har förändrat vårt sätt att kommunicera och hur detta även förändrat kunskapsöverföringen. ”Genom att införa sociala funktioner i sina Intranät stärker företag och organisationer kommunikationen mellan medarbetarna så att de enklare kan genomföra sina uppgifter.”
Påverkar detta skolan och det arbetssätt man har där? Hur drar vi lärdom av detta och hur kan vi utnyttja det i undervisningen? Vi försöker besvara dessa frågor och ger tips på nya arbetssätt.

Innehåll
Skola 2.0, bygg framtidens klassrum redan idag. Grundkurs
Kort presentation av övriga datakurser på Medborgarskolan.

Agenda
08.00-08.30 – Fika (kostnadsfritt)
08.30-08.40 – Välkomna och introduktion av Medborgarskolans Datakurser.
08.40-09.30 – Skola 2.0 Bygg framtidens klassrum redan idag. Grundkurs – Gert Nilsson, Kursledare, Medborgarskolan SYD
09.30-09.50 – Digital pedagogik. Diskussion. – Gert Nilsson
09.50-10.00 – Sammanfattning

www.medborgarskolan.se