2015 väntande


WordPress.coms trupp av statistikapor skapade en 2015 årlig sammanfattning för denna blogg.

Här är ett utdrag:

En spårvagn i San Francisco rymmer 60 personer. Den här bloggen besöktes cirka 1 900 gånger under 2015. Om den hade varit en spårvagn, skulle det behövas cirka 32 resor för att lika många personer skulle komma med.

Klicka här för att se hela sammanfattingen.

Effektiva lärstrategier ett viktigt uppdrag för skolan


Ett av syftena med utbildning är att utveckla elevers förmåga att lära. Trots detta lär lärare sällan ut effektiva lärstrategier. Därför är det inte överraskande att elever ofta använder ineffektiva lärstrategier. När elever ska lära att lära är det viktigt att de tidigt introduceras till effektiva lärstrategier och får hjälp att använda dem.

Sourced through Scoop.it from: www.skolverket.se

See on Scoop.itSkolperspektiv, ett nyhetsflöde om skolan.

Att använda moderna didaktiska och pedagogiska metoder för att optimera lärandet.


Intressant tanke att omvandla innehållet i en klassisk bok till ett spel där eleverna själv får skapa sina roller!!

Men man måste ju inte agera själv i ett rollspel om man inte känner sig bekväm med det, utan använda figurer eller teckningar. Olika åldrar hanterar det utifrån sina förmågor och kunskaper. Det viktiga är inte kvalitén, utan handlingen, att göra något av det man läst.

I en digital värld kan eleven skapa en avatar som agerar den roll som hen skapat i texSecond Life ( http://secondlife.com/ ) eller Minecraft  ( https://minecraft.net ) tillsammans med de andra i klassen.

Kontakta oss för fler exempel på moderna didaktiska och pedagogiska metoder som förändrar lärandet. Vi kommer gärna till din skola och berättar mer, skicka ett mejl med kontaktinformation, så återkommer vi till dig.

https://www.facebook.com/Skol.IT.Skane/posts/923331507742948

 

IKT-pedagog, yrkesroll som skapar nytt lärande i framtidens svenska skola?


Förundrad över ännu en Pisa studie som pekar på en skola i förfall. Eller är detta inledningen på något helt nytt?

Vi har under ett flertal år nu fått reda på hur svensk skola faller längre och längre ner i listorna vid de återkommande Pisa undersökningarna. Spaltmeter efter spaltmeter frotterar sig medierna med information som säger hur kunskaperna hos eleverna blir lägre och lägre. Samtidigt har Skolverket startat projekten ”Matematiklyftet” och ”Läslyftet” för att stärka lärares didaktiska förmågor i dessa ämnen och ändå blir elevernas kunskaper i matematik och läsförståelse sämre enligt Pisa.

Många börjar till och med hävda dator1att det är införandet av datorer och digitala verktyg som gör att elevernas resultat faller. På sätt och vis kan det vara så, men resultaten kan inte falla bara för att man byter ut verktyget för att skriva, penna mot dator, utan det beror snarare på hur man använder de nya verktygen och hur läraren inlemmar dessa i lärprocessen. Har inte läraren förmåga att se och förstå hur en dator, surfplatta eller det digitala programmet kan höja inlärningen, så kommer dylika verktyg att vara en hämsko istället för en tillgång.

Hur ska vi då komma tillrätta med detta? Jo, genom att satsa på fortbildning av våra lärare, skolledare och pedagoger. I skolan finns yrkesrollen IKT-pedagog som absolut kan vara en resurs för detta. Jag skulle vilja beskriva denna roll så här: ”IKT-pedagogen ska
dator2vara en person som är duktig på pedagogik och didaktik och som kan omsätta detta i praktiken med de digitala verktygen i skolan. Hen ska också vara ett stöd för kollegor och ledning när det gäller införandet av nya verktyg och lärmetoder i utbildningen. Hen ska också utbilda sina kolleger och hjälpa dem att förstå den pedagogiska vinsten, ge tips på modern metodik och metoder och hjälpa dem förstå sambandet mellan lärandeprocessen och användandet av digitala program och verktyg.” Givetvis finns det andra beskrivningar som tex Emil Janssons i hans Handbok för IKT-pedagoger, http://ikt.3mil.se/ikt-pedagog/ ”En IKT-pedagog har som uppgift att inspirera, handleda och utveckla användningen av digitala möjligheter i undervisningen. Beroende på hur du är anställd kan rollen vara med fokus på pedagoger (som i denna handbok) eller ha en tjänst där du även ska vara som resurs för eleverna.”

Då kommer frågan osökt, ska IKT-pedagogen vara en legitimerad lärare eller någon av alla de som inte har lärarlegitimation men som är duktiga pedagoger och nu riskerar att förlora sina jobb. Rent nationalekonomiskt vore det utmärkt att fånga upp dessa och ge dem en fortbildning till IKT-pedagog. Då kan vi fortfarande ha kvar de duktiga pedagoger som av någon anledning inte har lärarlegitimation, inom utbildningsväsendet. I framtiden måste det finnas en IKT-pedagog på heltid i varje skola i Sverige för att vi verkligen ska bli duktiga på att ta vara på de digitala lärprocesser och metoder som optimerar lärandet i framtidens skola. Detta tycker kanske någon blidator3r en dyr historia och vår kommun eller skola kommer inte ha råd till detta. Då får man tänka på att, om vi inte får elever som har digital kompetens och behörighet till vidare studier så kommer vårt samhälles ekonomi att kollapsa. Redan idag kräver arbetsmarknaden att de sökande har en digital kompetens när de söker de arbeten som finns och i framtiden kommer detta att bli viktigare och viktigare.

Jag har tidigare skrivit om behovet av kompetensutveckling i skolan i denna blogg och behovet blir inte mindre utan tvärtom större framöver.

Nu måste vi ge alla lärare ett kompetenslyft för att höja den digitala kompetensen i skolan!!


Vi måste fortbilda våra lärare så att även de som redan har avslutat sin lärarutbildning och finns ute i skolorna, får den digitala kompetens de har behov av för att kunna skapa nya spännande lärandesituationer med sina elever med hjälp av digitala verktyg och program. Vi har ca 220 000 aktiva pedagoger/lärare i utbildningsverksamheten, från förskola till gymnasium, i Sverige, samt ytterligare fler aktiva inom vuxenutbildning, sfi och folkbildningen. Alla dessa måste inkluderas i en IT-strategi för skolan, se artikel i CS, en IT strategi som behandlar alla de aspekter som behövs för att skapa en modern skola och då även se till att alla som är verksamma i skolan får det kompetenslyft de behöver. 

Lernia har ansökt om att få starta en Yrkeshögskoleutbildning för yrkesroll IKT-pedagog. Den kommer att vara på 100 YH-poäng, distans och på halvfart och starta HT 2016 i Malmö.
Även om den pekar på en specifik yrkesroll, så har givetvis alla lärare, pedagoger, skolledare, skolbibliotekarier, fritidspedagoger och andra som vill gå utbildningen möjlighet. Det är en mycket bred utbildning som ger kunskaper som kan användas direkt i klassrummet och i de lärprocesser som ingår i de olika utbildningsformer som finns, från förskolan till vuxenutbildningen. Se mer i ett äldre inlägg

Ansökan är nu insänd och vi håller tummarna för att den ska bli antagen av Myndigheten för yrkeshögskolan. Svar får vi i slutet av januari 2016.

Mattematchen är igång – redan 40% av alla svenska skolor deltar!


Pressmeddelande

Vecka nio startade den nationella matematiktävlingen Mattematchen i
Sverige. Redan 40% av alla svenska skolor har anmält sig till tävlingen. Mera
deltagare förväntas anmäla sig under tävlingen, då anmälning pågår ända
tills tävlingen tar slut den 22.5.2015.
Deltagarna får 10monkeys Math World inlärningsprogrammet gratis till sitt
förfogande under tävlingen. Med att delta kan klasserna vinna roliga priser
varje vecka som motiverar till att lära sig. Dessutom vinner den mest aktiva
klassen under tävlingen ett set av 25 st. Lenovos surfplattor!
Idén för Mattematchen uppstod från diskussionen om att motivationen för
att lära sig matematik sjunkit i lågstadieskolor. I Mattematchen har eleverna
möjlighet att använda sig av en lekfull inlärningsmiljö som hjälper dem
förbättra sin förmåga att räkna. Eftersom inlärningsprogrammet är väldigt
barnvänlig lyckas den fånga elevernas uppmärksamhet och styra den mot
matematikens magiska värld.
Mattematchen ordandes för första gången i Finland under hösten 2014 med
utmärkta resultat. 40% av de finska skolorna deltog i Mattematchen och har
sedan dess använt Math World i sin utbildning. Enligt en undersökning gjord
tycker 96% av lärarna att Math World inspirerar barn att lära sig matematik
och 94% rekommenderar Math World för andra lärare.
Arrangören välkomnar alla svenska 1-4 klasser i lågstadieskolor att delta i
Mattematchen. Anmälningstiden går ut den 22.5.2015.
Frågor och intervjuförfrågningar:
Maj Jäntti
Projektkoordinator för Mattematchen
maj@10monkeys.com
10monkeys är en utvecklare av pedagogiska spel för barn och skapar appar för undervisning i matematik. De lärorika spelen som görs av 10monkeys används världen över både i skolor som inlärningsverktyg och i hemmen som ett övningsverktyg. 10monkeys Math World utvecklades 2012 för skolor som ett övningsprogram.

Mattematchen för grundskolor börjar idag!


Pressmeddelande

Mattematchen för grundskolor börjar idag!

 

Idag börjar Mattematchen i de svenska grundskolorna, en mattetävling som ska vara igång hela våren. Målet med tävlingen är att öka barnens motivation för att lära sig matematik i skolan. Mattematchen är en lekfull tävling där alla deltagare får gratis tillgång till ett digitalt inlärningsverktyg och tävlar om fantastiska priser genom att spela.

I den här tävlingen, som riktar sig till elever i årskurs 1-4 är alla svenska grundskolor välkomna att delta. Majoriteten av skolorna har redan anmält sig. Just nu är det 30% av alla skolor som deltar i tävlingen och målet är att få 40% av alla elever i klasserna 1-4 att delta!

Tävlingen anordnas av 10monkeys – ett spelbolag som utvecklar inlärningsspel för barn.

Utöver gratis tillgång till 10monkeys Math World, har skolorna som deltar i tävlingen chansen att vinna motiverande priser varje vecka. Den klass som samlar in flest poäng under hela tävlingen vinner 25 st. Lenovos surfplattor! Dessutom kan de aktivaste klasserna vinna roliga priser varje vecka!

Motsvarande tävling arrangerades för första gången i Finland under hösten 2014. Sedan dess har Math World använts i majoriteten av de finska skolorna. Enligt en undersökning anser lärarna att appen är ett användbart inlärningsverktyg. 96% av lärarna skulle rekommendera det till andra lärare.

”Vi har använt det här inlärningsverktyget i skolor och det har fångat både eleverna och läraren,” säger Petri Ahokas – en mattelärare som har använt Math World sedan förra sommaren. ”En fördel med digitala inlärningsmaterial är att de är väldigt enkla att använda. Dessutom kan eleverna lösa problemen på en nivå som är passande för dem.” tillägger Petri Ahokas angående fördelarna med digital undervisning.

För mer information:

www.mattematchen.se

Frågor och intervjuförfrågningar:

Maj Jäntti

Projektkoordinator för Mattematchen

maj@10monkeys.com

Mattematchen – en mattetävling för att motivera elever till att lära sig matematik på ett roligt sätt!


Pressmeddelande

Elever i grundskolorna motiveras på ett roligt och lekfullt sätt att upptäcka matematikens värld. Nästa vecka är det dags för mattetävlingen Mattematchen att dra igång. Målet med tävlingen är att få barnen att känna entusiasm över att lära sig matematik och att främja användandet av digital teknologi som inlärningsverktyg i grundskolor. Mattematchen är en lekfull tävling, där alla deltagande får tillgång att använda 10monkeys Math World gratis. Tävlingstiden är 23.2 – 22.5.2015. Alla svenska grundskoleelever i årskurs 1-4 är välkomna att delta. Tävlingens arrangör siktar på att få 50% av alla elever inom målgruppen att delta i Mattematchen.

Mattematchen anordnas av företaget 10monkeys som utvecklar pedagogiska undervisningsappar och spel. Företaget har också utvecklat inlärningsverktyget Math World som används i tävlingen.

Motsvarande tävling arrangerades för första gången i Finland under hösten 2014. Med över 80 000 deltagande elever fick tävlingen medias uppmärksamhet och var omskriven i de lokala tidningarna. Skolorna gav dessutom mycket positiv feedback och enligt en undersökning ansåg 96% av lärarna att en mattetävling är ett bra sätt för att motivera barnen. 95% av lärarna skulle rekommendera Math World till andra lärare. Den första Mattematchen i Finland var alltså en succé och därför arrangeras nu tävlingen i de andra nordiska länderna.

”Undervisning behöver inte nödvändigtvis vara tråkig och arbetskrävande för att vara effektiv. Spel och lekfulla appar är innovativa områden inom utvecklingen som stöttar undervisningen.” säger Katri Björklund, VDn för 10monkeys Ltd.

För mer information:

www.mattematchen.se