Möt eleverna på deras egen arena.


Facebook, MSN, Dayviews, MySpaces, YouTube, Flickr, Google+, ja de sociala nätverken är många där våra ungdomar spenderar sin fritid. Hur många av dessa finns du med på? Använder du dem i undervisningen? Hur möter du eleverna i skolan?

Barn och ungdomars sociala umgänge har förändrats markant under de senaste åren. Enligt en undersökning 2009 av statens medieråd om medievanorna bland barn och ungdomar konstaterar man att dessa håller på att förändras. Fortfarande är TV den dominerande medieformen, men Internet användandet ökar markant och omfattar nästan alla 9-16 åringar. 95 % av barnen mellan 9-12 år använder Internet på fritiden och 98 % av ungdomarna mellan 12-16 år. ”De vanligaste aktiviteterna bland 9–12-åringar är att spela spel (80 %), titta på filmklipp (70 %) och chatta (46 %). Unga mellan 12 och 16 år tittar på filmklipp (75 %), chattar (70 %) och umgås på sociala sajter (68 %). ” Läs artikeln här:  http://bit.ly/qk3wiX

Mot bakgrund av detta förstår man att sättet att mötas i skolan måste förändras. Skolan måste skapa ett socialt nätverk i utbildningen så att elevernas skola mer liknar deras fritid. Inte så att fritidsintressena tar över, utan utbildningen vävs in i ett nät som eleverna känner igen  och kunskapen blir mer intressant eftersom den paketeras på ett smakfullare sätt. För att detta ska ske, så måste nya digitala verktyg användas och lär-miljöerna mer efterlikna de sociala sajter barnen och ungdomarna använder på fritiden. Detta innebär inte att man måste använda facebook eller Google+ som plattform. Men plattformen man använder ska innehålla de sociala nätverksfunktioner som ungdomarna känner igen.

Bygg sociala nätverk i skolan som främjar kunskapsuppbyggandet och måluppfyllelsen så får vi ”världens bästa skola”.

Använd ett modernt digitalt verktyg tex skolportalen, till detta. Kontakta Skol IT Skåne för mer information.

Läs också Jan Svärdhagens inlägg ”Vi står på jättars axlar” och få inspiration.

Annonser

Gör en analys före investering i IT projekt.


Hur många av er som har gjort investeringar i tex ”en till en” i skolan, har gjort en analys av detta innan ni gjorde investeringen? Enligt The Standish Group, ett amerikanskt företag som regelbundet granskar projekt från hela världen och ställer samman en rapport med det talande namnet ”The CHAOS Report” lyckas bara 32 % av alla IT-projekt. Visserligen är denna rapport från 2009, men har ändå stor relevans idag. En ”en till en” lösning är en stor investering och därför är det viktigt att den ger det resultat som man vill. Genom att utföra en analys, hittar man alla de fördelar investeringen ger och även de hinder som kan uppstå under projektets gång.

När man pratar om ”en till en” nämner man oftast de pedagogiska möjligheterna som man får och glömmer gärna bort att det finns andra effekter med detta. Idag ökar den administrativa bördan för läraren genom hanteringen av IUP, närvaro, kopiering av utbildningsmaterial, planering av lektioner, etc. Här finns en potential att rationalisera med hjälp av IT.

Jag har själv genomfört analyser för ett antal skolor med hjälp av en väl beprövad metod, med lyckat resultat. Analysen ger ett bra underlag för genomförandet av projektet och bidrar till en allmän medvetenhet om detta i hela organisationen, då det är en utvald grupp från denna som utför själva analysen.

Ett räkneexempel på hur mycket kopieringstid man kan spara om man inför ”en till en” på en skola. Vi antar att varje lärare använder ca 60 timmar per läsår på att kopiera material till sina elever. Genom att istället lagra materialet på en plats som eleverna kan komma åt via sin dator på Internet så kan du spara 35% av den tiden. Då lägger alltså läraren ner 65% av tiden till att kopiera. 60 * 65%=39 vilket ger 60-39=21, alltså får man en besparing på 21 timmar per lärare och läsår. Ni får själv räkna ut vad det blir i kr. Tänk på att då ta med de sociala avgifterna vid uträkningen. Detta är bara en av många inbesparingar man får fram genom analysen.

Jag hjälper gärna er med en analys av er IT investering. Ni ser att det finns stora möjligheter att spara både tid och pengar med en lyckad IT investering och i analysen blir ni medveten om vilka ”nyttor” projektet kan ha för skolan. Du når mig här.

Skapa en digital lektion.


Du förbereder din digitala lektion genom att koppla dina digitala källor i skolportalen och lägger dem i ett ”community”. När du sedan kommer in till lektionen, loggar du in i skolportalen, går till communitiet och hämtar upp lektionsmaterialet. Skapas det nytt material under lektionen, kan eleverna lägga in det på samma plats och på det viset vidareutveckla den. När lektionen är slut, så finns undervisningsmaterialet kvar att användas vid ett senare tillfälle och eleverna kan använda detta som referens  för fortsatta studier. Du kan hela tiden fylla på mer material och dela med dig  till dina kolleger. På så vis blir detta en kollegial lektion och eleverna kan nå den när som helst och varifrån som helst. Eftersom skolportalen är en molntjänst, finns den även tillgänglig hemifrån.

Är du intresserad av att se hur skolportalen kan hjälpa dig som lärare, kontakta leverantören här. Här hittar du skolportalen: http://elevpc.promit.se  Leverantörens hemsida: http://www.promit.se

Utvärdera möjligheterna med nya moderna digitala verktyg. Använd sommaren till att förkovra dig och hitta nya vägar in i den digitala pedagogiken. Skolportalen är ett utmärkt exempel på ett innovativt program som både samlar information och hjälper pedagogen i sin lektionsplanering. Få inspiration till att ta steget in i den digitala skolan.

Skolutveckling?


Idag pratas det mycket om att #skolan ska utvecklas! Samtidigt undrar jag vad som ska utvecklas, är det pedagogiken eller didaktiken eller kanske något helt annat. För visst måste skolan vidareutvecklas precis som samhället i övrigt. Skolan har ju inte hängt med i den övriga samhällsutvecklingen som den borde.

Hur ser skolmiljön ut, har den förändrats sedan 1950 talet? Nej, inte speciellt mycket. Arkitektoniskt, men inte miljömässigt. Skolsalen ser i stort ut som den gjorde på 50 talet med den skillnaden att de enskilda bänkarna har bytts ut mot gruppbord, griffeltavlan har bytts ut mot whiteboard och i  några fall mot digitala skrivtavlor. Nej, skolan ser i stort likadan ut med korridorer, klassrum, matsal och aula. Går vi till lärarrummet så är skillnaden mellan 50 talet och idag inte heller så stort, förutom att det finns några enstaka datorer här.

Jämför vi med hur dagens kontorspersonal sitter och hur läraren har det i sitt arbetsutrymme, så är skillnaden stor. Kontorspersonalen har oftast eget rum med skrivbord, telefon och dator. I lärarummet, som oftast inte är större än ett stort kontorsrum, sitter lärarna och ska förbereda lektionerna oftast utan tillgång till telefon, om de inte har sin privata, och 1 dator på 3-5 lärare. Varför har inte varje lärare tillgång till en dator?? På kontoret klarar sig personalen inte utan datorn, blir det strömavbrott eller datorhaveri så står kontoret stilla, men i skolan ska läraren tydligen klara sig utan?? Visst, förändring håller på att ske, 1-1 projekt ger skolan tillgång till datorer, men varför inte förrän nu??

Skolan måste digitaliseras precis som alla andra arbetsplatser. Vi kan inte ha en skola som inte förändras tillsammans med övriga samhället. Vi kan inte hela tiden använda retoriken och blicka tillbaka och säga att det var bättre förr. Dagens samhälle blir mer och mer digitaliserat och våra ungdomar måste få en chans att redan i skolan få ta del av detta. Skolan måste våga ta hjälp utifrån för att klara av den nya utmaning som den ”moderna” skolan står inför. IT har moderniserat vår industri och förflyttat samhället från ”industrisamhälle” till ”informationssamhälle”. Det är som en bekant sa: ” hade människor inte varit olika, utan tänkt och agerat precis lika, hade vi aldrig lämnat grottorna”.

För att skolan ska klara av att göra detta måste de våga be om hjälp i den digitala utvecklingen.

Använder du iGoogle eller Netvibes i skolan?


När #skolan förändras med #entillen och #tankom, blir behovet av bra digitala verktyg större. De digitala källorna ligger utspridda över hela Internet och behovet att samla dem på samma ställe med hjälp av något verktyg ökar. Därför har jag använt både iGoogle och Netvibes och tycker att båda är mycket bra.

För en tid sedan fick jag förfrågan om att vara med och testa en ny portal för skolan. Den liknar i stort både iGoogle och Netvibes, men är inte lika tjusig som dessa. Allt det du kan göra i iGoogle och Netvibes kan du också göra här tex, koppla dig mot Facebook, Twitter och andra sociala nätverk. Du skapar lätt bokmärken mot olika digitala källor som du dessutom kan ge en kort beskrivning., live länkar mot hemsidor och kopplingar mot webbaserade e-mail system så att du ser din inkorg och kan hantera din mail i portalen .

En riktigt bra funktion är att du kan ladda upp ett officedokument till ditt dokumentbibliotek i portalen. Därefter kan du redigera dokumentet med MSoffice eller Openoffice och lagra förändringarna direkt i dokumentbiblioteket. Dokumentbiblioteket kan du också mappa upp som ”webmapp” i utforskaren och därmed hantera som vilken annan mapp som helst i datorn. Portalen konverterar också dina office dokument till andra format såsom PDF, ODT, RTF, TXT mm.

I portalen finns också en bra editor som du kan skapa artiklar, nyheter och annat med. Efter att du har publicerat ditt material, kan du låta läsaren själv konvertera detta till ett flertal olika format genom den inbyggda konverteraren.

Behöver ni samarbeta i en grupp kan administratören lätt skapa en ”community” där ni lagrar era gemensamma digitala alster. Det finns tre olika typer av communities, privat (som är en sluten community där skaparen lägger in medlemmarna), begränsad (till denna får man ansöka medlemskap till) och öppen ( vem som helst kan ansluta sig till denna).

Jag har faktiskt blivit lite imponerad av produkten, då den innehåller så mycket användbara funktioner. Kostnaden för den vet jag inte, men vad jag förstår så lär den bli väldigt prisvärd och levereras som molntjänst. Är du intresserad att titta närmre på produkten så vet jag att det finns möjlighet att få ett testkonto som varar i 30 dagar. Du hittar portalen här: http://elevpc.promit.se här hittar du också anmälan till testkonto. Företaget som levererar hittar du här: http://www.promit.se.

Var inte rädd för att kontakta leverantören och få en riktig demo, för även om du/ni får ett testkonto så hittar man inte alla funktionerna så lätt.

Den personliga lärmiljön!


Personal Learning Environment (PLE) #skolan #tankom #entillen kommer att få en större betydelse nu när utbildningen blir mer digital. Med community tänk och användning av sociala nätverk skapas nya processer som vidareutvecklar lärandet. Problemet idag är att den digitala lärmiljön blir splittrad då informationen finns på många olika platser och i olika format.

Genom att själv skapa sig en personlig lärmiljö i en portal eller på någon plats på Internet, samlar eleven ihop sina digitala informationskällor på ett och samma ställe. Kan han/hon dessutom dela med sig och/eller få informationen från andra, ökar effektiviteten i lärandet. Det gör också att fler kan återanvända informationen vid ett senare tillfälle om man tillsammans har samlat den  i tex en community. På det här viset skapas en kunskapsbank för framtiden.

På http://plesurvey.pbworks.com/w/page/4818467/FrontPage kan du läsa mer om PLE. På Wikipedia definieras PLE så här:  http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_Learning_Environment.

Ofta jämför man LMS med PLE vilket visas i det här dokumentet från Lunds Universitet.  http://bit.ly/ifYHdM

Jonas Hällebrand har också reflekterat över PLE på sin blogg: http://ikt-pedagog.blogspot.com/2010/03/personal-learning-environments-ple.html

Personligen tycker jag att det vore skönt att kunna samla ihop all den information man själv har skapat digitalt på ett och samma ställe, kanske inte fysiskt utan virtuellt och därifrån sköta uppdateringen av informationen i bloggar, wikis, youtube och twitter. Här har jag gjort ett exempel på hur detta kan se ut:  http://elevpc.promit.se/web/gernil/home

Introduktion till den digitala skolan.


Ett till ett #dafs, #entillen, #skolan, är idag den vanligaste trenden för digitalisering av skolan. Ca 168 kommuner håller på med något projekt kring detta och på Omvärldsbloggen finns flera artiklar. Ett till ett är inget unikt för Sverige utan trenden kommer utifrån och startade i delstaten Maine, USA, för snart 10 år sedan (2002). Men trots detta så ser vi inte att våra elevers resultat blir bättre, utan tvärtom.

En sak är säker, digitaliseringen av skolan kommer inte att fungera om man inte vet vad det innebär.

Rapport efter rapport visar på vikande elevresultat vid införandet av ett till ett och detta beror ofta på att lärarna inte har förstått hur de ska använda verktygen på ett rationellt sätt och vidareutveckla pedagogiken. Jag har tidigare skrivit om detta i Varför ser skolan ut som den gör? och Digital revolution. Fortbildning är nyckeln till framgång. Det räcker inte med en introduktionsutbildning när läraren får sin dator, utan måste fortsätta med kontinuitet.

Leverantörerna av 1 till 1 koncepten erbjuder ofta utbildning av lärarna i paketet. Hur kvalitén på denna utbildning är beror oftast på ambitionen från utbildaren. Det kan variera från enkel utbildning i Google Apps, till mer sofistikerad pedagogisk utveckling. Men det viktigaste är inte detta utan vad som händer sedan. Nu måste man skapa en utvecklingsplan, så att inte 1 till 1 blir ett nytt ITIS. Det är inte lätt för läraren att efter en kort introduktion ge sig i kast med de digitala verktygen. Helst inte om man som lärare dessutom känner sig underlägsen i sin digitala kompetens gentemot sina elever.

Jag utför själv fortbildning av lärare i olika digitala verktyg och ser hur de växer när förståelsen infinner sig. Ett av verktygen jag utbildar i är ”Interaktiv skrivtavla” och när lärarna helt plötsligt kommer till insikt att denna kan användas till mycket mer än att visa ”rörliga bilder”, växer deras självförtroende. Nu hör man istället, ”vi behöver fler tavlor till undervisningen, helst en i varje klassrum”.

Den digitala skolan är här för att stanna och nu är det viktigt att vi lär oss den nya tekniken och utnyttjar de verktyg som står till buds. Själv har jag arbetet med IT i mer än 25 år och är förvånad över att svensk skola inte har fått ta del av detta tidigare i den utsträckning som övriga samhällsfunktioner gjort.

Nu är demoversionen uppe!


Nu är det dags att testa. #dafs, #skolan, #entillen Med en bra ingång till den nya teknik som den digitaliserade skolan ger, blir det lättare för lärare och elever att hitta rätt. Det är alltid lättare att hitta det man söker om man får rätt guidning,  bra karta och kompass. Utan detta är det lätt att förvirra sig in i den djungel som är Internet. Skolportalen kan bli skolans guide mot den information som egentligen ligger strax framför våra fötter. Flexibiliteten i portalen gör att skolan själv enkelt kan skapa en vägvisare som pekar rakt mot de källor som innehåller den information som eleverna behöver för sitt lärande.

Här är adressen till portalen: http://elevpc.promit.se. Här finns möjlighet att få tillgång till testkonto.

Ny skolportal!!


Jag har suttit och testat i prototypen för den nya skolportalen som håller på att skapas. #dafs, #skola . Redan på detta stadiet har den en mängd intressanta funktioner. Leverantören hoppas få upp en demo inom de närmsta veckorna och då kan de som är intresserade själv navigera runt.
Jag har gjort några skärmdumpar så att ni kan få ett smakprov på ett av utseendena som portalen kan ha. Här är förstasidan i denna versionen.

Det är väldigt lätt att infoga nya funktioner, här har jag lagt till olika sökmotorer på en sida.

I portalen får man tillgång till egna sidor, en privat som bara du själv ser och en publik som alla kan se. Här visar jag den första av mina privata.

Och här kommer en där jag lagt in lite gadgets och widgets som visar innehåll från sociala medier och e-post.

Jag styr själv över både innehåll och layout på mina egna sidor. Här är en skärmdump från administratörens egen sida. Han har en helt annan layout.

Inom de närmsta veckorna hoppas vi att demon kan bli klar, så att ni själv kan botanisera och navigera runt i skolportalen. Är ni intresserade av mer information, så ta gärna kontakt med mig (e-post) eller företaget Promit AB, www.promit.se.
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Nu flyttar vi fram positionerna!


Sitter och testar nya verktyg för skolan, bla ett webbkonferenssystem som kan användas för webinar. Webinar blir ett av de verktyg som den digitaliserade skolan kommer att använda vid vidareutbildning av lärare och för att ge elever som av någon anledning inte kan vara med på lektionerna i skolan, utbildning på distans. Det går även att projicera ut bilden från smartboardtavlan till elevenas datorer i klassrummet eller varför inte in i ett annat klassrum på en annan skola någonstans. På det viset skapas virtuell utbildning och en skola utan fysiska väggar. Om någon är intressead att se hur detta fungerar i verklighetn och hur det kan användas i utbildning, ta kontakt med mig så förmedlar jag kontakten med min leverantör. De är jätte duktiga på detta. Du får min mailadress om du klickar här.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,