Didaktik, pedagogik, digitala verktyg och moderna lärmetoder!


Är en serie studiecirklar för dig som är lärare, förskollärare, fritidspedagog, skolledare eller arbetar inom utbildningsverksamhet. Här lär vi oss nya metoder, digitala verktyg, pedagogik och didaktik som optimerar lärandet i skolan! Studiecirklarna är tänkta att starta i Malmö, Lund och Helsingborg i höst. Hör av dig om du är intresserad!! För alla från förskolan till vuxenutbildningen! Passar alla, oavsett förkunskaper och vilken digital enhet du vill använda, iPad, Android surfplatta, ChromeBook, PC, laptop eller Mac. Vi utformar varje träff enligt era önskemål och behov och det är NI som bestämmer innehållet.

Vad är en studiecirkel?

En studiecirkel är en liten grupp som lär sig något tillsammans. I stort sett alla ämnen kan förekomma. Deltagarnas intresse styr vad de vill studera.

Gemenskapen i gruppen och lusten att lära tillsammans skapar ofta en god atmosfär i studiecirkeln. Det finns några kännetecken för studiecirklar:

• Det är alltid frivilligt att delta.

• Deltagarna är aktiva och söker kunskap gemensamt.

• Alla i cirkeln bidrar till att nå målen.

• Deltagarna har stort inflytande i cirkeln – inga centrala kursplaner finns.

Alla studiecirklar har en ledare, en plan för vad man vill uppnå och ett studiematerial. Studiecirkeln har minst tre träffar, men pågår ofta längre. Vanligtvis deltar mellan tre och tio personer. Studieförbundens cirkelverksamhet kan genomföras i olika sammanhang:

• Ett stort antal cirklar annonseras ut i kursprogram och på studieförbundens webbplatser. Spännande ämnen och kunniga ledare gör denna verksamhet mycket uppskattad.

• Studieförbunden samarbetar med tusentals föreningar och anordnar mängder av cirklar i samarbete med dem.

• Många startar en studiecirkel på eget initiativ. Ofta är det en grupp människor som känner varandra och bestämmer sig för att lära sig något tillsammans. Studieförbunden ger pedagogiskt och praktiskt stöd till grupperna.

De studiecirklar som genomförs ligger till grund för offentliga bidrag till studieförbunden. Därför finns det tydliga regler för studiecirklar. Läs mer i Folkbildningsrådets dokument om kriterier och fördelningsprinciper för statsbidrag till studieförbunden.

Studiecirklarnas ämnesområden

Filosofi, flugfiske, konst, manga, hårdrock, retorik… Människors lust att lära har inga gränser och studieförbunden gör det möjligt att komma igång. En studiecirkel kan handla om nästan vad som helst. Några populära ämnesområden är:

Kultur
Musik, teater, hantverk… Kulturella och estetiska ämnen är mycket uppskattade. I studieförbunden går det både att uppleva och utöva kultur. Studieförbundens musikverksamhet lockar många – inte minst ungdomar.

Samhällsfrågor, livsåskådning och beteendevetenskap
Studiecirklarna inom detta ämnesområde har en stor bredd. Det handlar om att lära, men också om att förstå sammanhang och nå nya insikter om människan och samhället.

Data – it
Här finns allt från avancerad programmering till cirklar för personer som aldrig tidigare suttit vid en dator. Många studieförbund satsar särskilt på nybörjarcirklar, just för att IT ska bli tillgänglig för alla, i takt med att allt mer samhällsservice och information ges via nätet.

Språk och skrivande
Studieförbundens språkkurser lockar många deltagare. Intresset för att skriva har ökat starkt på senare tid.

Natur och miljö
Naturintresset är stort – och lockar till lärande. Trädgårdsodling, botanik, jakt, fiske och husdjur är några exempel på ämnen. Frågor om en mer hållbar livsstil intresserar allt fler.

Och mycket annat…
Det finns ämnen som inte ryms i dessa kategorier – eller som kombinerar flera olika ämnen. Möjligheterna att lära i en studiecirkel är närmast oändliga.

Citat hämtat från studieförbunden.se. http://studieforbunden.se/studieforbund/sa-arbetar-studieforbunden/studiecirkel/

Innehåll och studieplan.

Nedan följer ett förslag på utformningen av studiecirklarna. Jag har valt att dela upp dem i fyra delar för att informationsmängden inte ska bli för stor, så att vi ska kunna reflektera och summera mellan varje cirkelomgång.

Det kommer att bli sammanlagt fyra studiecirklar a´ fyra ggr tre timmar i varje cirkel. Den första cirkeln föreslår jag handlar om allmän IT-kunskap, medie-kunskap, Internet, kränkningar och mobbning på nätet, källkritik, upphovsrätt, IT-säkerhet och moderna didaktiska metoder baserad på den digitala utveckling som sker, för att få en grund till de följande cirklarna.

Bildresultat för Creative commons

Fortsättning 1 handlar om fördjupning i metoder som Blended Learning (Flippa klassrummet), Connected Learning, ChallengeBased Learning, Problembaserat lärande, Gamification och ett flertal andra.

Bildresultat för blended learning

Fortsättning 2 handlar om webb 2.0 (poddar, bloggar, kommunikation, chat, webinar, livestreaming m.m, m.m), sociala medier (facebook, twitter och andra), molntjänster som google education, office 365 och andra tjänster som kan användas med de moderna didaktiska metoderna.

Bildresultat för web 2.0

I Fortsättning 3 går vi igenom massor av webbaserade gratis verktyg som du kan använda tillsammans med din didaktik och pedagogik i det moderna klassrummet.

Bildresultat för digital program

I varje studiecirkel knyter vi ihop det vi får lära oss med de läroplaner som finns för förskolan, grundskolan, gymnasium och vuxenutbildningen. Vi kommer att arbeta agilt i cirklarna, vilket innebär att vi kommer att efter varje träff ha färdiga konkreta exempel som vi kan använda direkt med våra elever.

Målet för studiecirklarna är att lära sig didaktiska- och pedagogiska-metoder och tekniker som optimerar elevernas lärande med hjälp av digitala verktyg och program, NU och i FRAMTIDEN.

Start för första cirkeln är tänkt kvällstid, 18:00-20:30, i oktober med avslut i november med de följande cirklarna under vårterminen 2017. Arrangör blir ABF i Malmö och Mitt Skåne. http://www.abf.se/ Kursorter, Malmö tisdag och Lund torsdag. Avgiften för varje studiecirkel bestäms av ABF, men ca 800 kr / deltagare uppskattar jag det till och det måste vara minst 4 deltagare för att cirkeln ska starta.

Lite inspiration och idéer som kommer att finnas med i cirklarna:

 

Anmäl intresse här:

Har du följt min artikelserie, ”Skapa digitala lektioner tillsammans med dina elever”?


Serien består av totalt 5 avsnitt där jag går igenom hela proceduren hur du laddar ner och installerar programdelarna.  Se här: https://digitalskola.wordpress.com/2016/02/01/skapa-digitala-lektioner-tillsammans-med-dina-elever-del-1/

Nu har jag skapat en demo sajt som ni kan använda och testa en del av de funktioner som finns i det programpaket som beskrivs i serien. Eftersom produkten innehåller mer än 60 olika ”appar” så har jag begränsat installationen till dokument delning och bloggfunktioner. Ni får använda detta fritt utan restriktioner.

Teaching Kids to Code: Text-Based vs Block-Based Programming – FRACTUS LEARNING


About two decades ago The MIT Media lab introduced the concept of block-based programming. The idea was to develop an interface that allowed computer programs to be built by simply dragging and dropping puzzle blocks to represent complex programming constructs and commands. With this new method for teaching and learning computer science, the hugely popular Scratch platform was born. This approach lowered the bar for experimenting with programmatic thinking, making it possible for students to create interactive animations and small games without writing a single line of code. This simple concept removed the need to learn the syntax of a formal programming language, and made teaching and learning the basics of computer science accessible to younger learners and to teachers with no formal coding background.

Outside of the classroom though, coding has always been, and still remains, a process of typing letters, numbers and symbols. This text-based programming, used in programming language such as C, Javascript and Python, requires coders to obey and conform to formal syntax. Despite the pain of dealing with typos in names of variables and inevitable syntax errors, no other coding method designed to be more “user friendly” has really caught on. Tools have been offered for managers to define business logic through a graphical user interface without writing lines of codes. Or for web developers to add interactive behaviors to their websites without learning Javascript. But in reality, neither of those substitute the power and flexibility of text-based programming. And with neither winning significant adoption, the demand for the classic skill of text-based coding continues to grow and grow.

Sourced through Scoop.it from: www.fractuslearning.com

See on Scoop.itDigitala verktyg för lärandet. En skola i förändring.

Skapa digitala lektioner tillsammans med dina elever. Del 5


I detta avsnitt kommer jag att förklara hur du kommer åt webbportalen från andra datorer i samma lokala nätverk. Först måste du säkerställa att du har rätt behörighet på den dator där webbportalen ska installeras och vara igång. Du måste ha lokal administratör behörighet. Om du inte redan har det, så prata med din rektor om projektet och att du behöver administratörs rättigheter och att hen beställer detta från IT-enheten eller det IT stöd som er skola har. Ibland kan IT-enheten/-stöd, har själv upplevt detta, vara svår att övertyga. Är det så, återkom till mig så ger jag dig och din rektor argument som gör att de inte kan vägra. Efter att du fått rätt behörighet kan du ladda ner webbportalen och installera den och göra de erforderliga inställningarna i kontrollpanelen.

 I Windows finns en brandvägg som skyddar datorn från intrång utifrån som standard och om du vill att andra datorer i det lokala nätverket ska kunna nå webbportalen så måste du antingen konfigurera bandväggen att släppa igenom trafiken till just den ”port” som webbportalen kommunicerar genom eller stänga ner brandväggen helt. I det lokala nätverket är risken inte särskilt stor för intrång, så därför är det lättast att stänga brandväggen. Vill du inte stänga den, så måste du få hjälp av någon som kan Windows brandvägg och konfigurera denna så att inkommande trafik öppnas på den port webbportalen använder. Normalt använder webbservrar port 80 men webbportalen är konfigurerad att använda port 8080 istället och det är denna port som ska öppnas för inkommande trafik på datorn. Brandväggen når du genom kontrollpanelen, System och säkerhet, Windows-brandväggen.

När du nu har öppnat för inkommande trafik på port 8080, så måste du ta reda på vilken tcp/ip adress datorn med webbportalen har. Det gör du så här. Gå till Kontrollpanelen, Nätverk och Internet (finns rubriken ”Visa nätverkstatus och -åtgärder” som underrubrik, klicka på den), välj ”Visa nätverkstatus och -åtgärder” under rubriken Nätverks- och delningscenter. I nästa nivå klickar du på din aktiva anslutning och får upp ett nytt fönster. I detta fönster ser du aktiviteten i din anslutning och här finns också en knapp som heter ”Information” som du klickar på. I nästa fönster letar du upp raden där det står IPv4-adress och antecknar siffrorna med punkterna så som det står, formatet är xxx.xxx.xxx.xxx, inledande nollor undertrycks så att det kan se ut så här 102.196.10.1 där det egentligen står 102.196.010.001 om alla nollor är med.

Finns det andra datorer i det lokala nätverket, så når du webbportalen genom att skriva denna adress i webbläsarens adressfält: http://den ip adress webbportalen har:8080. Exempel, har datorn med webbportalen ip adress 102.196.10.1 så skriver du så här i adressfältet: http://102.196.10.1:8080 , där 8080 är porten som webbportalen lyssnar och kommunicerar igenom. Vill du nå den aktiva Webbportalen på samma dator den körs på, använder du adressen http://localhost:8080 i webbläsarens adressfält.

Bilderna nedan beskriver hur du tar reda på ip adressen för den lokala datorn (webbportal datorn). OBS! Så här ser det ut i Windows 10 och det kan variera lite i de andra versionerna.

2016-02-11 (4).png2016-02-11 (5).png2016-02-11 (7).png2016-02-11 (8).png

I nästa avsnitt börjar vi använda webbportalen och går igenom några funktioner.

Skapa digitala lektioner tillsammans med dina elever. Del 4


I detta avsnittet ska jag gå igenom hela kedjan av åtgärder vi har gjort i avsnitt 1 – 3. Ni behöver en dator med Windows XP, Windows Vista, Windows 7 eller Windows 10 som operativ system. Hårdvarukraven är minimum 2 gb internminne/ramminne, helst 4 gb eller mer,  100 gb ledigt hårddiskutrymme på C:, skärm, tangentbord, nätverksåtkomst via nätverkskort eller WiFi och Internet. Det kan vara en dator av äldre modell, bara den uppfyller hårdvarukraven. Du kan också använda en gammal laptop med samma hårdvarukrav. Obs! Efter installation kommer datorn alltid att vara aktiv, så är det en laptop måste den ha strömaggregatet kopplat till vägguttaget.

Innan vi laddar ner programmet, skapar vi en mapp/katalog på C: där hela installationen ska ligga. Ni väljer själv namn på mappen, mitt förslag är att den heter webbportal. Väljer ni min standard så blir sökvägen C:\webbportal . När du är klar med detta, så öppnar du del 1 i serien av avsnitt och fyller i registreringsformuläret. https://digitalskola.wordpress.com/2016/02/01/skapa-digitala-lektioner-tillsammans-med-dina-elever-del-1/ När du registrerat dig får du tillgång till länken där du kan ladda ner filen med programmet. Detta är en zip fil med alla ingående komponenter. Filen är virusgenomsökt. Har du redan registrerat dig, så gå till mejlet du fått, så finns länken där. Efter du laddat ner zip filen, kopierar du in denna i mappen du skapade, C:\webbportal. Nu ska du packa upp filen. Du behöver inte använda något unzip program då windows som standard har ett sådant. Du höger klickar på filen som heter liferay-portal-tomcat-6.2-ce-ga6.zip och väljer ”Extrahera alla..” i menyn som dyker upp.

2016-02-08 (1)

Använd standard inställningarna som finns i nästa fönster, se bild nedan, och tryck på extrahera.

2016-02-08 (2)Uppackningen av zip filen kommer att ta en god stund, så ha tålamod.

Både nedladdning och uppackningen av zip filen är beskriven i filmerna i avsnitt 2. https://digitalskola.wordpress.com/2016/02/02/skapa-digitala-lektioner-tillsammans-med-dina-elever-del-2/

När zip filen är uppackad, ska du starta upp webbportalen. Du måste ha Java installerat på din dator för att programmet ska fungera. Har du java runtime installerat sätter du variabeln JRE_HOME i system variablerna och pekar på biblioteket som java runtime finns i (ex C:\Program Files\Java\jre1.8.0_91). Har du inte tagit bort bocken framför raden ”Öppna mappen när filerna har extraherats” så ser det ut som i bilden nedan. Här dubbelklickar du på mappen ”liferay-portal-6.2-ce-ga6” och hamnar i nästa nivå i mappstrukturen. Här dubbelklickar du på mappen ”tomcat-7.0.62” och därefter på mappen ”bin”. I mappen ”bin” letar du upp batchfilen ”startup.bat” och dubbelklickar på den. Då startar webservern/servleten Tomcat, som i sin tur drar igång komponenterna i webbportalen. Du kan se hela kedjan i filmen nedanför bilden.

2016-02-10

I filmen ser du hur du gör för att starta webbportalen. Första gången du gör detta efter installationen ska du konfigurera systemet. När din standard webbläsare startar och visar bilden ”Basic Configuration” så låter du standardinställningarna vara som de är, det enda du väljer är om du vill installera ”sample data” eller inte. Jag väljer bort att installera detta i filmen då det blir en mängd data som kan störa annars. När du kommer till läget där du får välja lösenord är det viktigt att du väljer ett som du kommer ihåg, för annars kan du inte logga in i webbportalen senare. Efter att webbportalen är färdig och uppstartad, detta tar en bra stund då webbportalen innehåller många funktioner som startas upp, kan du bara låta den snurra på maskinen du installerat den på. Stänger du din webbläsare och vill nå den igen så skriver du in http://localhost:8080 i adressraden i din webbläsare och loggar in med e-post test@liferay.com och det lösenord du valde vid konfigurationen. Om du vill stänga ner webbportalen av någon anledning, så välj då att stänga den genom att gå till ”bin” mappen/ katalogen enligt beskrivning tidigare och dubbelklicka på filen ”shutdown.bat” så stängs applikationen ner.

I nästa avsnitt kommer jag att beskriva hur du konfigurerar den dator där webbportalen snurrar, så att du kan logga in i webbportalen från andra datorer i nätverket. Har du frågor om installationen, konfigurationen eller helt allmänt om installation, så kontakta mig på skolitskane@gmail.com. Du når registreringsformuläret här:  http://goo.gl/forms/gW0AYYXEdd Efter du registrerat dig får du en länk så att du kan ladda ner webbportalen.

 

Skapa digitala lektioner tillsammans med dina elever. Del 3


I detta avsnitt ska vi starta upp och göra basinställningar i webbportalen. Har du genomfört det som har beskrivits i de andra delarna, så kan du titta på filmen och sedan göra samma åtgärder på din dator. Välj HD upplösning om du tycker att det är svårt att läsa texterna i filmen. Uppstarten kommer att ta en stund då de ingående komponenterna måste packas upp och installeras i webbmotorn som följer med i paketet. Webbmotorn är Apache Tomcat, en öppen källkod Webbserver (https://en.wikipedia.org/wiki/Apache_Tomcat) som är gratis att använda. Har du missat de andra avsnitten, så hittar du dem här: https://digitalskola.wordpress.com/2016/02/01/skapa-digitala-lektioner-tillsammans-med-dina-elever-del-1/ och https://digitalskola.wordpress.com/2016/02/02/skapa-digitala-lektioner-tillsammans-med-dina-elever-del-2/

Glöm inte att involvera eleverna i alla faser av installation och uppstart.

När väl webbportalen är uppstartad kan ni låta den vara igång. Vill ni stänga ner den, använd då filen shutdown.bat som finns i samma katalog/mapp som du startade webbportalen i.

I nästa avsnitt kommer jag att beskriva hela proceduren i text och du kommer också att få länkar till hemsidor som använder denna webbportal som motor.

Skapa digitala lektioner tillsammans med dina elever. Del 2


I detta avsnittet beskriver jag hur du går till väga när du ska ladda ner och installera programvaran. Se filmer nedan.

Så här laddar du ner.

När du väl har laddat ner filen så hittar du den under hämtade filer. Se denna film hur du går tillväga med fortsättningen av installationen.

Jag använde Screencast-o-matic för att spela in filmerna ( http://screencast-o-matic.com/home ) och laddade upp dem på YouTube för att kunna presentera dem här. Datorn jag spelade in från har Windows 10 som operativ, så utforskaren ser lite annorlunda ut jämfört med Windows XP och Windows 7.

Har fått fråga om vilken ålder eleverna bör ha. Jag tycker nog att elever from årskurs 4 och uppåt går bra, men det är upp till dig som lärare att själv bedöma detta.

I nästa del beskriver jag fortsättningen av installationsfasen. Du är välkommen att mejla till skolitskane@gmail.com med alla frågor du har om produkten och installationen.

Här finns registreringsformuläret som ger dig tillgång till nedladdningen av programmet: http://goo.gl/forms/7oxjO5HwAl

Skapa digitala lektioner tillsammans med dina elever. Del 1


Vill du skapa något nytt med dina elever? Något som triggar deras nyfikenhet och experiment lusta? Vara med i gränslandet mellan datoranvändning, applikationsutveckling och programmering utan att behöva skriva en rad kod? Något som övar logiskt tänkande, problemlösning, samarbete och ger både dig och dina elever en bättre och djupare digital kompetens. Detta är den första delen av en serie där du kommer att få lära dig installera och bygga en social webbplattform tillsammans med dina elever.

Intresserad, då går vi vidare. Jag måste redan nu nämna att detta kommer att kräva en hel del av både dig som lärare och av dina elever. Samtidigt kommer det också att ge kunskaper och färdigheter som ni alla kommer att ha nytta av i framtiden. Vad är nu detta då? Jo, ni kommer att lära er att installera och konfigurera webbplattformen där ni så småningom kommer att kunna skapa webbsidor, digitala lektioner, spara bilder, dokument, visa filmer och en massa annat. Kostar det något? Nej, eftersom produkten bygger på öppen källkod, så är den gratis att installera och använda. Dock krävs det en dator till vilken produkten laddas ner och ”installeras”.  Hela denna procedur kommer ni att få noggranna instruktioner om och full support till utan någon som helst kostnad.

Hårdvarukrav.

Du behöver en dator med minst 2 gb eller helst 4 gb internminne, 100 gb ledigt lagringsutrymme på c:, tangentbord, skärm och Windows xp, Windows 7 eller Windows 10. Den ska ha nätverkskort och vara ansluten till skolans nätverk och internet. Det går utmärkt med en äldre dator, då webbplattformen inte kräver så mycket av hårdvaran.

Så här börjar du.

Det är viktigt att du hela tiden involverar och informerar dina elever så att de verkligen känner att de är delaktiga i processen. Vill du, kan du ju först själv ladda ner och installera enligt instruktionerna som kommer i nästa avsnitt och därefter göra det tillsammans med eleverna.

Innan du laddar ner programvaran, så skapar du en mapp i roten på C: som du ger valfritt namn, tex webbportal. Det är här du senare ska installera programvaran. Registrera dig nedan, så får du tillgång till länken så att du kan ladda ner programmet.

Obs! Det kostar inget och du kommer inte att få någon reklam eller erbjudande för att du registrerar dig.

I nästa avsnitt får du veta hur du installerar, startar upp och konfigurerar programmet.

Avsnitt 1: Edmodo, social läroplattform för skolan.


Först ut av verktygen jag kommer att gå igenom i den serie av digitala verktyg/program jag kommer att publicera framöver är Edmodo. Edmodo är en social läroplattform skapad i Chicago, USA, av lärare för att överbrygga gapet mellan elevernas vardag och lärandet i skolan. Precis som de flesta lärplattformar, innehåller denna verktyg för lektionsplanering, frågesport, inlämningsuppgifter, enkäter m.m,m.m.

En läroplattform är en viktig beståndsdel i den moderna skolan och utgör själva basen för hanteringen och administrationen av de digitaliserade lektionerna. Det är viktigt att plattformen erbjuder flexibilitet och utrymme för experiment så att de digitala lektionerna blir både innovativa och intressanta. Att lätt kunna infoga och inkludera webbaserade verktyg, hemsidor, filmer, dokument, quizar, enkäter, bilder och annat borde vara självklart men tyvärr är det inte så i de flesta läroplattformar,  inte heller i Edmodo.

Den egentliga skillnaden mot andra plattformar är att den innehåller en del sociala funktioner och har en tät koppling till Microsofts Office365 som kan startas direkt inifrån Edmodo. För övrigt är den varken bättre eller sämre än andra lärplattformar. Du hittar Edmodo här: https://www.edmodo.com/

Precis som med andra digitala tjänster, så finns det regler om hur personuppgifter hanteras.Här är en länk till datainpektionens hemsida med information om personuppgiftslagen och vad som gäller för skolan: http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/skolor/ Då Edmodo är en molntjänst, är det viktigt att läsa igenom vad datainspektionen och lagen säger om dessa och dess användning i skolan: http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/skolor/molntjanster-i-skolan/

Origo-Lärarförbundets tidning för lärare i matematik, teknik och naturvetenskap har publicerat en artikel med en bra beskrivning av Edmodo:  http://www.lararnasnyheter.se/origo/2016/01/19/edmodo-facebook-skolan