Didaktik, pedagogik, digitala verktyg och moderna lärmetoder!


Är en serie studiecirklar för dig som är lärare, förskollärare, fritidspedagog, skolledare eller arbetar inom utbildningsverksamhet. Här lär vi oss nya metoder, digitala verktyg, pedagogik och didaktik som optimerar lärandet i skolan! Studiecirklarna är tänkta att starta i Malmö, Lund och Helsingborg i höst. Hör av dig om du är intresserad!! För alla från förskolan till vuxenutbildningen! Passar alla, oavsett förkunskaper och vilken digital enhet du vill använda, iPad, Android surfplatta, ChromeBook, PC, laptop eller Mac. Vi utformar varje träff enligt era önskemål och behov och det är NI som bestämmer innehållet.

Vad är en studiecirkel?

En studiecirkel är en liten grupp som lär sig något tillsammans. I stort sett alla ämnen kan förekomma. Deltagarnas intresse styr vad de vill studera.

Gemenskapen i gruppen och lusten att lära tillsammans skapar ofta en god atmosfär i studiecirkeln. Det finns några kännetecken för studiecirklar:

• Det är alltid frivilligt att delta.

• Deltagarna är aktiva och söker kunskap gemensamt.

• Alla i cirkeln bidrar till att nå målen.

• Deltagarna har stort inflytande i cirkeln – inga centrala kursplaner finns.

Alla studiecirklar har en ledare, en plan för vad man vill uppnå och ett studiematerial. Studiecirkeln har minst tre träffar, men pågår ofta längre. Vanligtvis deltar mellan tre och tio personer. Studieförbundens cirkelverksamhet kan genomföras i olika sammanhang:

• Ett stort antal cirklar annonseras ut i kursprogram och på studieförbundens webbplatser. Spännande ämnen och kunniga ledare gör denna verksamhet mycket uppskattad.

• Studieförbunden samarbetar med tusentals föreningar och anordnar mängder av cirklar i samarbete med dem.

• Många startar en studiecirkel på eget initiativ. Ofta är det en grupp människor som känner varandra och bestämmer sig för att lära sig något tillsammans. Studieförbunden ger pedagogiskt och praktiskt stöd till grupperna.

De studiecirklar som genomförs ligger till grund för offentliga bidrag till studieförbunden. Därför finns det tydliga regler för studiecirklar. Läs mer i Folkbildningsrådets dokument om kriterier och fördelningsprinciper för statsbidrag till studieförbunden.

Studiecirklarnas ämnesområden

Filosofi, flugfiske, konst, manga, hårdrock, retorik… Människors lust att lära har inga gränser och studieförbunden gör det möjligt att komma igång. En studiecirkel kan handla om nästan vad som helst. Några populära ämnesområden är:

Kultur
Musik, teater, hantverk… Kulturella och estetiska ämnen är mycket uppskattade. I studieförbunden går det både att uppleva och utöva kultur. Studieförbundens musikverksamhet lockar många – inte minst ungdomar.

Samhällsfrågor, livsåskådning och beteendevetenskap
Studiecirklarna inom detta ämnesområde har en stor bredd. Det handlar om att lära, men också om att förstå sammanhang och nå nya insikter om människan och samhället.

Data – it
Här finns allt från avancerad programmering till cirklar för personer som aldrig tidigare suttit vid en dator. Många studieförbund satsar särskilt på nybörjarcirklar, just för att IT ska bli tillgänglig för alla, i takt med att allt mer samhällsservice och information ges via nätet.

Språk och skrivande
Studieförbundens språkkurser lockar många deltagare. Intresset för att skriva har ökat starkt på senare tid.

Natur och miljö
Naturintresset är stort – och lockar till lärande. Trädgårdsodling, botanik, jakt, fiske och husdjur är några exempel på ämnen. Frågor om en mer hållbar livsstil intresserar allt fler.

Och mycket annat…
Det finns ämnen som inte ryms i dessa kategorier – eller som kombinerar flera olika ämnen. Möjligheterna att lära i en studiecirkel är närmast oändliga.

Citat hämtat från studieförbunden.se. http://studieforbunden.se/studieforbund/sa-arbetar-studieforbunden/studiecirkel/

Innehåll och studieplan.

Nedan följer ett förslag på utformningen av studiecirklarna. Jag har valt att dela upp dem i fyra delar för att informationsmängden inte ska bli för stor, så att vi ska kunna reflektera och summera mellan varje cirkelomgång.

Det kommer att bli sammanlagt fyra studiecirklar a´ fyra ggr tre timmar i varje cirkel. Den första cirkeln föreslår jag handlar om allmän IT-kunskap, medie-kunskap, Internet, kränkningar och mobbning på nätet, källkritik, upphovsrätt, IT-säkerhet och moderna didaktiska metoder baserad på den digitala utveckling som sker, för att få en grund till de följande cirklarna.

Bildresultat för Creative commons

Fortsättning 1 handlar om fördjupning i metoder som Blended Learning (Flippa klassrummet), Connected Learning, ChallengeBased Learning, Problembaserat lärande, Gamification och ett flertal andra.

Bildresultat för blended learning

Fortsättning 2 handlar om webb 2.0 (poddar, bloggar, kommunikation, chat, webinar, livestreaming m.m, m.m), sociala medier (facebook, twitter och andra), molntjänster som google education, office 365 och andra tjänster som kan användas med de moderna didaktiska metoderna.

Bildresultat för web 2.0

I Fortsättning 3 går vi igenom massor av webbaserade gratis verktyg som du kan använda tillsammans med din didaktik och pedagogik i det moderna klassrummet.

Bildresultat för digital program

I varje studiecirkel knyter vi ihop det vi får lära oss med de läroplaner som finns för förskolan, grundskolan, gymnasium och vuxenutbildningen. Vi kommer att arbeta agilt i cirklarna, vilket innebär att vi kommer att efter varje träff ha färdiga konkreta exempel som vi kan använda direkt med våra elever.

Målet för studiecirklarna är att lära sig didaktiska- och pedagogiska-metoder och tekniker som optimerar elevernas lärande med hjälp av digitala verktyg och program, NU och i FRAMTIDEN.

Start för första cirkeln är tänkt kvällstid, 18:00-20:30, i oktober med avslut i november med de följande cirklarna under vårterminen 2017. Arrangör blir ABF i Malmö och Mitt Skåne. http://www.abf.se/ Kursorter, Malmö tisdag och Lund torsdag. Avgiften för varje studiecirkel bestäms av ABF, men ca 800 kr / deltagare uppskattar jag det till och det måste vara minst 4 deltagare för att cirkeln ska starta.

Lite inspiration och idéer som kommer att finnas med i cirklarna:

 

Anmäl intresse här: