When Virtual Reality Meets Education


Since the 1950s, virtual reality (VR) has been hovering on the periphery of technology without achieving accepted mainstream application or commercial..

Sourced through Scoop.it from: techcrunch.com

See on Scoop.itDigitala verktyg för lärandet. En skola i förändring.

Avsnitt 1: Edmodo, social läroplattform för skolan.


Först ut av verktygen jag kommer att gå igenom i den serie av digitala verktyg/program jag kommer att publicera framöver är Edmodo. Edmodo är en social läroplattform skapad i Chicago, USA, av lärare för att överbrygga gapet mellan elevernas vardag och lärandet i skolan. Precis som de flesta lärplattformar, innehåller denna verktyg för lektionsplanering, frågesport, inlämningsuppgifter, enkäter m.m,m.m.

En läroplattform är en viktig beståndsdel i den moderna skolan och utgör själva basen för hanteringen och administrationen av de digitaliserade lektionerna. Det är viktigt att plattformen erbjuder flexibilitet och utrymme för experiment så att de digitala lektionerna blir både innovativa och intressanta. Att lätt kunna infoga och inkludera webbaserade verktyg, hemsidor, filmer, dokument, quizar, enkäter, bilder och annat borde vara självklart men tyvärr är det inte så i de flesta läroplattformar,  inte heller i Edmodo.

Den egentliga skillnaden mot andra plattformar är att den innehåller en del sociala funktioner och har en tät koppling till Microsofts Office365 som kan startas direkt inifrån Edmodo. För övrigt är den varken bättre eller sämre än andra lärplattformar. Du hittar Edmodo här: https://www.edmodo.com/

Precis som med andra digitala tjänster, så finns det regler om hur personuppgifter hanteras.Här är en länk till datainpektionens hemsida med information om personuppgiftslagen och vad som gäller för skolan: http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/skolor/ Då Edmodo är en molntjänst, är det viktigt att läsa igenom vad datainspektionen och lagen säger om dessa och dess användning i skolan: http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/skolor/molntjanster-i-skolan/

Origo-Lärarförbundets tidning för lärare i matematik, teknik och naturvetenskap har publicerat en artikel med en bra beskrivning av Edmodo:  http://www.lararnasnyheter.se/origo/2016/01/19/edmodo-facebook-skolan

2015 väntande


WordPress.coms trupp av statistikapor skapade en 2015 årlig sammanfattning för denna blogg.

Här är ett utdrag:

En spårvagn i San Francisco rymmer 60 personer. Den här bloggen besöktes cirka 1 900 gånger under 2015. Om den hade varit en spårvagn, skulle det behövas cirka 32 resor för att lika många personer skulle komma med.

Klicka här för att se hela sammanfattingen.