Effektiva lärstrategier ett viktigt uppdrag för skolan


Ett av syftena med utbildning är att utveckla elevers förmåga att lära. Trots detta lär lärare sällan ut effektiva lärstrategier. Därför är det inte överraskande att elever ofta använder ineffektiva lärstrategier. När elever ska lära att lära är det viktigt att de tidigt introduceras till effektiva lärstrategier och får hjälp att använda dem.

Sourced through Scoop.it from: www.skolverket.se

See on Scoop.itSkolperspektiv, ett nyhetsflöde om skolan.

Att använda moderna didaktiska och pedagogiska metoder för att optimera lärandet.


Intressant tanke att omvandla innehållet i en klassisk bok till ett spel där eleverna själv får skapa sina roller!!

Men man måste ju inte agera själv i ett rollspel om man inte känner sig bekväm med det, utan använda figurer eller teckningar. Olika åldrar hanterar det utifrån sina förmågor och kunskaper. Det viktiga är inte kvalitén, utan handlingen, att göra något av det man läst.

I en digital värld kan eleven skapa en avatar som agerar den roll som hen skapat i texSecond Life ( http://secondlife.com/ ) eller Minecraft  ( https://minecraft.net ) tillsammans med de andra i klassen.

Kontakta oss för fler exempel på moderna didaktiska och pedagogiska metoder som förändrar lärandet. Vi kommer gärna till din skola och berättar mer, skicka ett mejl med kontaktinformation, så återkommer vi till dig.

https://www.facebook.com/Skol.IT.Skane/posts/923331507742948