Nu måste vi ge alla lärare ett kompetenslyft för att höja den digitala kompetensen i skolan!!


Vi måste fortbilda våra lärare så att även de som redan har avslutat sin lärarutbildning och finns ute i skolorna, får den digitala kompetens de har behov av för att kunna skapa nya spännande lärandesituationer med sina elever med hjälp av digitala verktyg och program. Vi har ca 220 000 aktiva pedagoger/lärare i utbildningsverksamheten, från förskola till gymnasium, i Sverige, samt ytterligare fler aktiva inom vuxenutbildning, sfi och folkbildningen. Alla dessa måste inkluderas i en IT-strategi för skolan, se artikel i CS, en IT strategi som behandlar alla de aspekter som behövs för att skapa en modern skola och då även se till att alla som är verksamma i skolan får det kompetenslyft de behöver. 

Lernia har ansökt om att få starta en Yrkeshögskoleutbildning för yrkesroll IKT-pedagog. Den kommer att vara på 100 YH-poäng, distans och på halvfart och starta HT 2016 i Malmö.
Även om den pekar på en specifik yrkesroll, så har givetvis alla lärare, pedagoger, skolledare, skolbibliotekarier, fritidspedagoger och andra som vill gå utbildningen möjlighet. Det är en mycket bred utbildning som ger kunskaper som kan användas direkt i klassrummet och i de lärprocesser som ingår i de olika utbildningsformer som finns, från förskolan till vuxenutbildningen. Se mer i ett äldre inlägg

Ansökan är nu insänd och vi håller tummarna för att den ska bli antagen av Myndigheten för yrkeshögskolan. Svar får vi i slutet av januari 2016.