Pedagogik i den digitaliserade skolan.


Detta är min reflektion på ett inlägg som Emil Jansson, IKT pedagog på Risbergska skolan i Örebro, gjort i gruppen IKT pedagoger på Facebook. Jag citerar:

”Skolorna jag jobbar på har nu kört 1-1 i 1 1/2 år med eleverna (lärarna börja några månader innan) och vi har haft olika former av kompetensutveckling som både jag, extern part och event/konferens/föreläsningar om IKT i undervisningen. Många verktyg/program/appar/webbtjänster har nämns och jag hör nu mer och mer från flera håll kommentarer som ungefär låter ”inga mer verktyg! låt oss jobba med de vi lärt oss”

Detta har fått mig att reflektera… är det så att IKT skolutveckling är så fokuserad i produkten och mindre pedagogiken/didaktiken/förhållningssättet att det till och med kan bromsa utvecklingen. Många föreläsningar/workshops jag har tagit del av både som deltagare men även vid sidan om nämns oftast pedagogiska exempel på tillämpning. Men jag funderar på om dessa glöms bort eller att app/verktyg/tjänst tar för stor plats som produkt och inte i tillämpning för pedagogerna. Jag vet inte…

jag frågar ofta mina kollegor när de går på kurs om vad de ”jobba med” och för ofta nämner de appar/verktyg osv. men sällan berättar hur de fick exempel på hur de skulle kunna använda de eller hur det skulle kunna hjälpa eleven i deras lärande i ett pedagogiskt sammanhang.

jag reflekterar högt här och som ni förstår så har jag en viss förvirring i mitt huvud…”

Jag känner så väl igen reflektionen och har full förståelse för problematiken. När jag arbetade som ansvarig för den digitala utvecklingen i Sjöbo skolor, satte vi upp vissa krav för att ge eleverna i en klass datorer. Detta var, att läraren skulle presentera en pedagogisk idé hur datorerna skulle användas i undervisningen. Detta fungerade väldigt väl och används fortfarande innan nya datorer slussas ut.

En annan faktor som är väldigt viktig i detta sammanhang, är att lärarna får den IT-kompetens de behöver för att förstå vad den digitala utvecklingen möjliggör i undervisningen. Detta sker inte genom att lära sig skriva i Google Dokument eller skapa presentationer i PowerPoint utan genom att förstå de digitala processerna som sker i det digitala lärandet. Därför är det viktigt att vara lyhörd för nya idéer och metoder som utvecklar pedagogik anpassad för det moderna lärandet. Tillgång till detta kan man få genom kollegor och möten med andra, men framförallt genom utbildning anpassad för digitaliseringsprocesserna i undervisningen.

Jag har tillsammans med Lernia, tagit fram en ansökan för en Yrkeshögskoleutbildning till IKT-pedagog som ger lärarna den digitala kompetens de behöver för att förändra sin pedagogik, samt kunskaper och metoder att använda för att maximera lärandet med hjälp av de digitala verktygen. Ansökan kommer att skickas in i september 2015 och om det blir godkänt kommer utbildningen att starta på distans 50% (halvfart) hösten 2016 i Malmö.

Ansökan är nu insänd och vi håller tummarna för att den ska bli antagen av Myndigheten för yrkeshögskolan. Svar får vi i slutet av januari 2016.

Tänk på det att det är inte tekniken utan pedagogiken och didaktiken som ger kunskapen till eleverna.

”– Bara för att alla lärare har tillgång till digitala hjälpmedel, kan de automatiskt inte hur de på bästa sätt ska använda dem i undervisningen.”