Skola 2.0, Digital pedagogik


Introduktionsmöte för er som är intresserade av att bygga framtidens klassrum med hjälp av de digitala verktyg och media som finns idag.

”Att arbeta med digitala medier gör skillnad om pedagogiken samtidigt förändras, enligt två danska forskare, Karin Twedell Levinsen och Birgitte Holm Sörensen vid Århus universitet.” Källa: skolverket.

Informationsmöte ”Skola 2.0, Bygg framtidens klassrum”. Föreläsning ”Skola 2.0, Digital pedagogik.”

Här får du information om hur de digitala verktygen och social media har förändrat vårt sätt att kommunicera och hur detta även förändrat kunskapsöverföringen. ”Genom att införa sociala funktioner i sina Intranät stärker företag och organisationer kommunikationen mellan medarbetarna så att de enklare kan genomföra sina uppgifter.”
Påverkar detta skolan och det arbetssätt man har där? Hur drar vi lärdom av detta och hur kan vi utnyttja det i undervisningen? Vi försöker besvara dessa frågor och ger tips på nya arbetssätt.

Innehåll
Skola 2.0, bygg framtidens klassrum redan idag. Grundkurs
Kort presentation av övriga datakurser på Medborgarskolan.

Agenda
08.00-08.30 – Fika (kostnadsfritt)
08.30-08.40 – Välkomna och introduktion av Medborgarskolans Datakurser.
08.40-09.30 – Skola 2.0 Bygg framtidens klassrum redan idag. Grundkurs – Gert Nilsson, Kursledare, Medborgarskolan SYD
09.30-09.50 – Digital pedagogik. Diskussion. – Gert Nilsson
09.50-10.00 – Sammanfattning

www.medborgarskolan.se