Lektionstips: Flippat klassrum – elever härleder formler


See on Scoop.itDigitala verktyg för lärandet. En skola i förändring.

Kort videoklipp med tips på hur man kan inleda en lektion när man flippat klassrummet.

Gert Nilsson‘s insight:

Märk väl att man använder moderna "digitala" verktyg som Whiteboard under lektionen så att eleverna kan spara vad de har skrivit på tavlan. Var är den interaktiva skrivtavlan???

See on www.youtube.com

Skola 2.0, bygg framtidens klassrum redan idag, Grundkurs


See on Scoop.itDigitala verktyg för lärandet. En skola i förändring.

Sociala medier i undervisningen!
Användningen av Facebook har ökat lavinartat och har nu över 1 miljard användare. Möt eleverna på deras egen arena! Facebook, MSN, Dayviews, MySpaces, YouTube, Flickr, Google, ja de sociala nätverken är många där våra ungdomar spenderar sin fritid. Hur många av dessa finns du med på? Använder du dem i undervisningen och hur möter du eleverna i skolan? Visste du om att 56 % av alla 3 åringar i Sverige har använt Internet? (källa: Svenskarna och Internet 2012 )

Interaktiva molntjänster och internetbaserade program
Både Google och Microsoft har gratistjänster som hanterar dokument, kalkyler, presentationer och lagring i molnet.

Den kommunikativa skolan!
Introduktion till Webb 2.0. Vad är Webb 2.0 och hur kan det användas i undervisningen?

Det virtuella klassrummet! 
Med dagens teknik kan du skapa digitala mötesplatser på Internet. Med hjälp av chat, video och andra strömmande media kommunicerar du med dina elever, kollegor och kanske en extern panel med experter..

Den digitala pedagogiken!
Idag finns nya kvalitetshöjande utbildningstekniker som flipped classroom, gamified learning, entreprenöriellt lärande och kollaborativt lärande.

Använd det offentliga rummet för lärandet! 
Bloggen motiverar eleverna till att skriva eftersom den är offentlig och kompisarna både kan läsa och kommentera innehållet. Inbjudna gästföreläsare från HBG Nyheter om ”Medborgarjournalistik”. 

Nyttan med den digitala kunskapen!
På Internet finns oändligt mycket kunskaper att hämta, men också mycket skräp. Här är det viktigt att man har ett källkritiskt tänkande.

Efter kursen kan du med hjälp av de digitala verktygen skapa en inkluderande skola där alla har möjlighet att förkovra sig oavsett förutsättningar.

Gert Nilsson‘s insight:

Fortbildning för alla som arbetar i eller är intresserade av skolan och vill lära sig hur de digitala verktygen kan förändra och förbättra lärandet.

 

Den amerikanske skolforskaren Ruben Puentedura beskriver hur undervisningen kan förändras när datorer börjar användas i undervisningen i sin SAMR modell.

 

Efter kursen ska ni minst ha kommit till tredje steget, modification, men målet är fjärde steget, redefinition, eller omdefiniering där pedagogiken också börjar förändras.

 

Kursen vänder sig till alla som arbetar med utbildning, oavsett förkunskaper och digital kompetens.

Sprid gärna vidare till era kollegor.

See on www.medborgarskolan.se

Kurs i Skola 2.0, bygg framtidens klassrum redan idag, Grundkurs— Medborgarskolan i Lund


See on Scoop.itDigitala verktyg för lärandet. En skola i förändring.

Låt skolan bli en del av informationssamhället. 
Med hjälp av de digitala verktygen som datorer, smartphones och surfplattor raserar vi de fysiska väggarna och bjuder in all världens kunskap i klassrummet. Följ med vår guide och res in i den framtid som finns här och nu och upptäck alla de möjligheter de digitala verktygen ger. Efter kursen kommer du att kunna använda både de digitala och analoga kunskapskällorna för att skapa nya lärprocesser som engagerar eleverna och vidareutvecklar lärandet. Tillsammans bygger vi ”Världens bästa skola”.

See on www.medborgarskolan.se

ICT i skolan: Skola 2.0, bygg framtidens klassrum redan idag!


See on Scoop.itDigitala verktyg för lärandet. En skola i förändring.

Gert Nilsson‘s insight:

Fortbildning för alla som arbetar i eller är intresserade av skolan och vill lära sig hur de digitala verktygen kan förändra och förbättra lärandet. Sprid det gärna till era kollegor!

See on ictiskolan.blogspot.se

Skola 2.0, bygg det framtida digitala klassrummet redan idag. Studiecirkel.


Hej! Jag funderar på att starta en studiecirkel i något studieförbund i sydvästra Skåne, med detta innehåll: ”Skola 2.0, bygg det framtida digitala klassrummet redan idag”. Med hjälp av Internet, webb 2.0, surfplattor, smartphones, PC, MAC och andra digitala verktyg som redan finns, bygger vi ”framtidens” klassrum och lektioner. Med hjälp av ”BOYD” (Bring Your Own Device) ger vi eleverna tillgång till informationen var som helst och när som helst.
Anmäl ditt intresse här, OBS! Inget bindande, utan jag vill se vilket intresse det finns :  https://docs.google.com/forms/d/1nz8wmrc0ZIGtLXOZP-8X4LmbZA0aMz0lKQyQMdgs35k/viewform