”Den svenska skolan bättre ur ett finländskt perspektiv”


See on Scoop.itDigitala verktyg för lärandet. En skola i förändring.

Inte bara prov. Det finns bra saker att ta vara på i den svenska skolan – allt är inte nationella prov. När en finländsk skoldelegation var på besök i Umeå undrade den hur svenska elever orkar arbe…

Gert Nilsson‘s insight:

En mycket intressant och bra artikel som belyser saker som man inte alltid tänker på!!

See on mobil.dn.se