Skolministeriet : Maktlekar i skolan


See on Scoop.itDigitala verktyg för lärandet. En skola i förändring.

Varför leker elever maktlekar? Vi möter en elev på Bredbyskolan utanför Stockholm som förklarar spelreglerna för nadish, en av många maktlekar som leks i landets skolor trots inslag av våld och förnedring.

See on www.ur.se

Ett systemmässigt generationsskifte i skolan


See on Scoop.itDigitala verktyg för lärandet.

Skolan ska ge eleverna den kompetens som krävs för att bli goda samhällsmedborgare. Men vilken världsbild levererar skolan idag och är den kompatibel med den värld som eleverna lever i?

Gert Nilsson‘s insight:

Den bästa artikeln jag läst om hur det digitala samhället förändrar lärandet. 

See on gransbrytning.se