1-1 som en naturlig del av skolans fritidshemsverksamhet


See on Scoop.itDigitala verktyg för lärandet.

Ett steg i användandet av 1-1, det på en av de skolor jag är skolbibliotekarie för, handlar om hur skolans Mac-books kan uttnyttjas under hela skoldagen. Att ta in digitala verktyg i den traditione…

Gert Nilsson‘s insight:

Det är så här de digitala verktygen förändrar pedagogiken i skolan. Fem stjärnor.

See on ordfsbv.wordpress.com