Pedagogiken i den digitala skolan!


Läste precis artikeln om den finska skolan och reagerade på meningen:”Katederundervisningen klarar inte av att sporra och utmana eleverna och forskarna efterlyser med fog nya undervisningssätt”. http://hbl.fi/opinion/ledare/2012-12-12/roligt-i-skolan

Sverige genomgår just nu en stor förändring genom satsning på ”en till en” i skolan och i de flesta fall är det surfplattor som kommer ifråga. Samtidigt så faller elevernas resultat i alla de undersökningar som skolverket och andra instanser gör. Jag tror själv på att digitalisera skolan, det är den väg som vi måste gå för att förändra och förbättra undervisningen, men då gäller det också att FÖRÄNDRA och inte falla för frestelsen att ta den lättaste vägen. Vad är då den lättaste vägen? Jo det är att använda samma pedagogik som man alltid gjort och inte anpassa den till de digitala verktygen. Det är väldigt lätt att fortsätta att använda samma didatik som man lärde sig på lärarutbildningen. I den digitala skolan får läraren tillgång till helt nya sätt att ge eleverna kunskap och därför måste även didatiken förändras. Det räcker inte att bara använda apparna som finns, för de är egentligen bara en förlängning av den pedagogik och didatik som alltid har använts i skolan.

Att ge eleverna den utmaning som gör att de känner att de behöver lära sig mer är egentligen inte så svår i den digitala värld som vi verkar i. Genom att öppna upp klassrummet mot världen och ge dem nya utmaningar genom att skapa digitala lektioner baserad på modern teknologi och förändrad pedagogik och didatik, kommer elevernas resultat att förbättras. För att detta ska kunna ske behöver lärarna stöttning och framför allt utbildning. Denna utbildning ska då inte baseras på den gamla pedagogiken, utan ske utifrån nya perspektiv som aldrig har funnits i skolan förut. Hur gör man då detta?

Näringslivet har genomgått en total förvandling sedan industrialiseringens födelse och datoriseringen har varit en stor del av denna förändring. I dag pratar man inte om industrisamhället utan om informationssamhället. Vi har utvecklats från jordbruk till industri och nu ett tjänste- och informationssamhälle. Vad är då det som drivit denna utveckling. Jo, ekonomin. Genom datoriseringen har hela samhället blivit effektiva, men fortfarande finns det vissa nischer som inte har genomgått denna stora förändring och skolan är en av dem. För att skolan också ska kunna bli en del av informationssamhället måste den ta hjälp av de som redan har gjort resan, nämligen näringslivet. Utanför skolan finns företag, organisationer och personer som kan hjälpa skolan i sitt förändringsarbete mot en digital skola som ger eleverna den utmaning som behövs för att de ska få ett livslångt lärande. Förändringen kommer att ta tid, men utan hjälp utifrån kommer den att ta ännu längre tid.

Med moderna molntjänster, nya digitala verktyg, ny pedagogik och didatik kommer den svenska skolan att bli bättre och elevernas resultat höjas. Men glöm inte att utanför skolan finns det andra som inte är utbildade pedagoger eller lärare, som använder en annan pedagogik utvecklad ur det digitala samhälle vi lever i. Dessa har utbildat de som idag sitter och arbetar med de digitala verktygen i företagen och hjälpt till att skapa det samhälle som vi har idag. Det samhälle som ifrågasätter den skola som finns idag.

Kritiserar Skolinspektionen regeringen?


See on Scoop.itDigitala verktyg för lärandet.

IT i skolan är en följetong som både min kollega Fredrik von Essen och jag skrivit en del om.

För någon tid sedan kom Skolinspektionen med en sexsidig intressant rapport, som också DIU kommenterat. Rapporten kan sammanfattas med en mening, från sidan 3: ”Få skolor har kunnat uppvisa ett sammanhållet strategiskt arbete för att integrera IT-verktyg i undervisningen på ett sätt som kan bidra till att utveckla det pedagogiska arbetet.”

See on it.almegabloggar.se

The Net in Higher Education: Vad motiverar studenter att fortsätta nätkursen?


See on Scoop.itDigitala verktyg för lärandet.

Vad motiverar studenter att bli kvar i kurser och gå vidare? Den här frågan ställs i artikeln Who am I and What Keeps Me Going? Profiling the Distance Learning Student in Higher Education av Jacqueline Baxter vid Open University, UK. Baxter gör ett försök att besvara den här frågan med hjälp av tidigare forskning och en intervjustudie med studenter vid OU.

See on netinhe.blogspot.fr

Molnintegratören


See on Scoop.itDigitala verktyg för lärandet.

PROMIT – MOLNINTEGRATÖREN     Moln är förhållandevis enkla att positionera mot ett behov i ett företag! Man kan använda flera moln för olika behov då förutsättningarna för dem är fundamentalt olika, både funktionellt och ekonomiskt.   PromIT jobbar med integration av tre olika typer av moln:    Publika, Privata och PromIT   När PromIT arbetar med molnintegration är det inte en fördefinierad tjänst du som kund förväntas passa in i på ett specifikt sätt, utan PromIT erbjuder en palett av standardfunktioner som är anpassningsbara. Dessa kan erhållas på olika sätt genom olika moln och snabbt bli tydliga både ekonomiskt och funktionellt genom PromITs metod Expidera!         Vi på PromIT ska utifrån individ, uppgift och roll förse företag med leverantörsobundna lösningar som maximerar potentialen i våra kunders affär.       VAD ÄR MOLN?     Moln är någon som man inte kan ta på, som bara finns och fungerar i det nödvändiga kretsloppet. Ett moln i IT-världen är detsamma, något som bara finns och som bara ska fungera oavsett parametrar. Det finns olika sorters moln och de kallas olika i olika företag. Förvirrande? Ja. I PromITs värld finns det ett publikt moln, ett privat moln och ett PromIT-moln som fungerar för ditt företag.

I det publika molnet finns internet, alla dina webbaserade program, oavsett om de är skyddade för din räkning (d.v.s. du måste ha ett konto och logga in), eller om de är fritt tillgängliga.

I det privata molnet finns era applikationer (ex. affärssystem, filserver m.fl.) och era katalogtjänster för att säkerställa funktion och integritet. Detta moln kan vara hos er eller hos PromITs.       SUPPORT     Hos PromIT är du alltid betydelsefull och aldrig ensam!

Oavsett vem du är och var du är på väg med din IT, så behöver man en supportfunktion som förstår den bransch man är verksam i och dess specifika behov.

Som en del i PromIT njuter du många synergieffekter och skalfördelar då PromITs kunder utöver sina egna system har många gemensamma nämnare så som funktioner, plattform, databasmotorer, klientoperativ, kontorsapplikationer, nytto- och effektivitetsfunktioner användarbehov m.m.

PromITs personal besitter bred kunskap och har väl definierade rutiner och verktyg för inhämtning och överföring av kunskap, vilket också ger våra kunder den mest kostnadseffektiva och bästa IT-supporten!       UTBILDNING     Ingen funktion blir bättre än dessa användare! Därför är utbildning central för varje ny funktion och skall vara anpassad till den uppgift som den anställde förväntas lösa.

PromIT utbildning skräddarsys efter individens behov och potentialen i funktionen som skall stödja kundaffären.
See on www.facebook.com