pedagogiska kullerbyttan: ett surr av pedagogiska tankar


See on Scoop.itDigitala verktyg för lärandet.

Idag FLÖDADE barnen hela förmiddagen. Vi filmade en hel del för att vi önskar ha filmsekvenser att visa och diskutera kring med föräldrarna på föräldramötet om två veckor. Vår önskan är att föräldrarna ska få möjlighet att uppleva vilka erbjudande deras barn får ta del av i FLÖDET. Det hände så mycket intressant idag på många olika håll och med många olika barn. Vi fick en massa att tänka kring och diskutera. Hela förmiddagen förundrades vi över barnens upptäckande och hur de hela tiden erövrar nya sätt att utforska det material och den miljö som är tillgänglig. Genom filmandet blir vi också extra uppmärksamma på vad barnens utforskande kan vara, vad de intresserar sig för, vad de prövar och hur de gör, alla olika strategier de har. Det är så spännande så att vi pedagoger pratar i munnen på varandra när vi vill dela allt vi sett och gjort tillsammans med barnen.

See on pedagogikframtid.blogspot.fr