Welcome to the 1:1 pedagogy for schools website!


See on Scoop.itDigitala verktyg för lärandet.

Welcome to the 1:1 pedagogy for schools website!

This website provides you with information and resources for your 1:1 lessons and exchange opportunities with other teachers. The website is an initiative by Acer and European Schoolnet. Read more about 1:1 pedagogy.

See on 1to1.eun.org

Vetgirig sommar


See on Scoop.itDigitala verktyg för lärandet.

Sommar, sommar, sommar skrålar radions P1. (”Utbildning måste vara en livslång process i en föränderlig värld”.

Att dela med sig är samtidens melodi. Kunskap i alla former färdas digitalt över klotet på närmaste bärande våg. The Economist kallar utvecklingen för ”den tredje industriella revolutionen” och menar att när väl även tillverkningsindustrin blir digital, så kommer världen att för evigt byta skepnad.

Även den ofta konservativa universitetsvärlden tvingas nu förhålla sig till de nya möjligheter som tekniken ger och de krav som nya generationers studenter har.

Till Stanfordprofessorn Sebastian Thruns onlinekurs i artificiell intelligens, som han erbjuder via det externa bolaget Udacity, anmälde sig ifjol 160000 studenter.

–Undervisning för en begränsad skara människor är kostsamt och heller inte alltid nödvändigt. Jämför med skillnaden mellan teater och film. På samma sätt som en film snabbt kan distribueras till tusentals personer så kan utbildning erbjudas till alla intresserade samtidigt – oavsett var i världen de befinner dig, säger han.

Thrun, som är en av grundarna bakom det hemliga testlabbet Google X som i dagarna presenterade bland annat ett par datorstyrda glasögon, menar att utbildning förstås ska vara interaktiv eftersom man ”knappast får bättre fysik av att titta på idrott på tv”.

Hur många som klarade kursen och fick ett intyg, vill han inte berätta. Men klart är att inga universitetspoäng delas ut, eller examinationer som de vi är vana vid.

–Utbildning måste vara en livslång process i en föränderlig värld. Ytterst handlar det om demokrati, för alla vinner på om utbildningsgraden i världen ökar, säger Sebastian Thrun.

See on www.svd.se