Web Tools för utbildare – GoEasy


See on Scoop.itDigitala verktyg för lärandet.

The Super Book of Web Tools for Educators är en e-bok som du läser direkt i din webbläsare.
Det finns många lärare som vill använda digital teknik i sina klassrum, men vet inte hur de ska börja. Därför skapades The Super Book of Web Tools for Educators av tio framstående ed tech bloggare, lärare och skoladministratörer. I denna bok finns introduktioner till mer än sex  dussin webb verktyg för K-12 lärare. Dessutom hittar du avsnitt om hur du använder Skype med dina studenter, ESL / ELL, hur du använder bloggar i grundskolan, sociala medier för pedagoger, undervisning på nätet, och att använda teknik i alternativa utbildningssituationer.

Här är listan över författarna till The Super Book of Web Tools for Educators:
George Couros, Patrick Larkin, Kelly Tenkely, Adam Bellow, Silvia Tolisano, Steven Anderson, Cory Plough, Beth Still, Larry Ferlazzo, Lee Kolbert, och Richard Byrne. Om du gillar vad du läser, besök författarnas bloggar och låt dem veta.

See on goeasy.digitalskola.se

Verktygen som är guld värda – Computer Sweden


See on Scoop.itDigitala verktyg för lärandet.

Nu kommer verktygen som gör medarbetarnas nätverk i sociala medier användbara för företag och organisationer – Computer Sweden…

(Läs artikeln och tänk efter hur detta kan appliceras på skolan. Använt på rätt sätt kan detta bli en guldgruva för kunskapsinhämtning. Min egen kommentar. Gert)

See on computersweden.idg.se

Jämställd förskola och skola


See on Scoop.itDigitala verktyg för lärandet.

Jämställd förskola och skola…

Det här är en webbplats om arbete för jämställdhet och likabehandling i förskola och skola.
Den riktar sig till pedagoger och skolledare. Syftet är att ge konkreta tips, idéer, samt metoder och verktyg för att arbeta med jämställdhet och likabehandling.
Här kan du ta del av
teori att använda som ett stöd i arbetet
praktik i form av tips på arbetsmetoder
lärande exempel att inspireras av
Välkommen till webbplatsen och lycka till med ert arbete!

See on www.jamstalldskola.se

Digitala verktyg för 40-åringar – IKT-bloggen – Site Home – MSDN …


See on Scoop.itDigitala verktyg för lärandet.

Jag skrev senast om Digitala verktyg för min 10-åring och hur vi har börjat jobba med delad OneNote med hennes lärare för skrivläxorna och att vi bland annat börjat använda MovieMaker så smått. Idag skall jag berätta om en …

See on blogs.msdn.com

Top 9 Free Web Tools to Develop Students Creativity


See on Scoop.itDigitala verktyg för lärandet.

A kindergarten student was sitting in the back seat of the classroom completely immersed into her drawing. Using different colours and shades, she drew what she believed the portrait of the devine. Her teacher soon approached her, looked at the drawing and asked,” what are you drawing ? ”The child, without even looking up at him, answered ” God ” The teacher responded ” But no one knows what God looks like ” The child answered, ” They will in a minute ”. This is in fact one of the witty quips I learned from Sir Ken Robinson in hiw book Out of Our Minds: Learning to be Creative

See on www.educatorstechnology.com

Skjut iväg dina pilar mot framtiden « IT förändrar skolan


See on Scoop.itDigitala verktyg för lärandet.

Nu skjuter vi iväg pilarna!! Björn Ranelid skanderar om kärlekens pilar, men vi som arbetar i skolan har också pilar att skjuta iväg mot framtiden, våra elever, de kommer att möta en framtid som vi inte kommer att möta, ha jobb …

Björn Ranelid skanderar om kärlekens pilar, men vi som arbetar i skolan har också pilar att skjuta iväg mot framtiden, våra elever, de kommer att möta en framtid som vi inte kommer att möta, ha jobb som vi inte ens vet att de finns just idag. Vår främsta uppgift måste vara att göra dem redo, inte bara för jobb utan för att skapa jobb och att möta det okända med en sund självkänsla och trygghet.
Varför går barnen i skolan?
Varför är barnen i skolan egentligen, är det för att vi lärare behöver arbete, eller för att föräldrarna behöver vara på sitt arbete? Eller är det för att få utveckla sin naturliga lust att lära och upptäcka, att vidareutveckla sina talanger och skjutas iväg med all kraft och support mot framtiden?
Jag tror att vi behöver ny motivation för en ny generation, att komma in i skolan ska inte vara att vända sig bort från världen och att lära för skolan. I skolan ska vi förädla det som eleverna redan kan och lära dem att påverka sin omgivning med hjälp av ny teknik, nya medier och nya idéer. För att helt omfamna barnen behöver vi förstå hur deras värld ser ut och hur analogt och digitalt sitter ihop.

See on andreasskog.wordpress.com

SVT Pejl – Jämför slutbetygen för alla grundskolor med årskurs 9


See on Scoop.itDigitala verktyg för lärandet.

Se vilken roll föräldrarnas utbildning spelar för barnens resultat
Här kan du jämföra slutbetygen för alla grundskolor med årskurs 9. Varje linje visar hur en skolas genomsnittliga meritvärde utvecklats från 1998 till idag. Färgen på linjen visar föräldrarnas utbildningsnivå. Hur ser det ut i din kommun? Eller för din skola?

See on pejl.svt.se