Ny rapport om de som står utanför, gäller häng med eller åk ut? | Digidel


See on Scoop.itDigitala verktyg för lärandet.

Kraven på e-kompetens ökar. Samhället digitaliseras och allt fler finner att det som gäller är ” häng med eller åk ut”. Vad händer med de som står utanför Internet?

 

Nu kommer en fördjupad rapport av Olle Findahl, ”De som står utanför” och rapporten kikar närmare på vilka som inte använder Internet. Rapporten sätter luppen på statistik ur ”Svenskarna och Internet 2011”. Förvånande kan tyckas, så visar det sig att verksamma lärare är den största grupp akademiker som inte använder Internet.

Rapporten: http://www.digidel.se/wordpress/wp-content/uploads/digidel_desomstarutanfor_web.pdf

See on www.digidel.se

Originalproduktion – en praktisk checklista | Manifesto


See on Scoop.itDigitala verktyg för lärandet.

Det är mycket man ska komma ihåg när det är dags att göra original och skicka till tryck. Och det har ju hänt att det brådskar lite på slutet.

Lektions tips? Att använda checklistor, postitlappar och dylikt ger bättre koll på inlärningsprocessen och viktiga faktorer glöms inte bort!

 

http://www.scoop.it/t/digitala-verktyg-for-larandet/p/1772686490/post-it-lappar

 

See on www.manifesto.se

Vår EPL-pedagogik ger bra betygsresultat i år igen….


See on Scoop.itDigitala verktyg för lärandet.

Och vi, Sara och Johnny, kan ännu en gång konstatera att våra EPL-pedagogik ger resultat. Av årets drygt sextio nior så kommer 97,6% att nå målen. Och det är faktiskt så här det brukar se ut……i år är det fjärde året i rad då …

See on eplpedagogerna.blogspot.fr

Fler behöver få chans att nyttja nätet


See on Scoop.itDigitala verktyg för lärandet.

Internet öppnar en värld av möjligheter och gör livet mer praktiskt och kostnadseffektivt.

 

Över 1,3 miljoner vuxna svenskar använder inte internet alls eller ytterst lite. Nu krävs insatser från flera håll för en ökad delaktighet. Det är en förutsättning för ett fungerande samhälle för de som blir äldre. Det skriver företrädare för kampanjen Digidel, som arbetar ideellt för ökad delaktighet på nätet

See on www.svd.se

Rektor Edward


See on Scoop.itDigitala verktyg för lärandet.

För några år sedan fick jag uppdraget att, tillsammans med några andra skolledare, formulera tankar kring vad vi vill ha ut av IT i skolan. Det blev ett intensivt arbete under ca 6 månader som resulterade i en skrivning som gick till de olika förvaltningscheferna och sedan också till nämnden för beslut.

Vi i arbetsgruppen kom i stort fram till följande, föga revolutionerande, slutsats:
De som arbetar i skolan med pedagogiska uppdrag skall också var de som styr och beslutar om utvecklingen inom IT i skolan!

See on edwardrektor.blogspot.fr

Framtidssäkra din investering!


Ibland ställs frågan, vad ska vi satsa på, iPad, Mac, Android eller PC för att framtidssäkra vår investering. Jag kan bara säga, satsa ordentligt på utbildning av era lärare i digital kompetens så att de digitala verktygen blir en naturlig del av pedagogiken, så framtidssäkrar ni verkligen investeringen. Genom att förändra pedagogiken så börjar satsningen på datorer i skolan att bära frukt, oavsett vilken typ av enhet som används. Med rätt utbildning och vägledning så vågar lärarna mer och då kommer också måluppfyllelsen att öka hos eleverna. Det är inte konstigt att skolan upplever en nedåtgående trend direkt efter leveransen av datorer i skolan, om lärarna inte har den mognad de behöver för att leda in eleverna i den nya pedagogik detta innebär. Vi måste dra lärdom av de tidigare satsningarna på IT i skolan, ITIS, vi gjort och ge skolledare och lärare den fortbildning och det stöd de behöver. Gör vi detta så har vi verkligen kommit en bra bit på vägen att skapa ”världens bästa skola

Socrative | Student Response System | Audience Response Systems | Clicker | Clickers | Student Clickers | ARS | Mobile Clicker | Software Clicker


See on Scoop.itDigitala verktyg för lärandet.

Socrative is a smart student response system that empowers teachers to engage their classrooms through a series of educational games and exercises via smartphones and tablets. Our apps are super simple and take seconds to load and run.

See on socrative.com