Förändrat Medielandskap – boken, flora av medier och #skolan


See on Scoop.itDigitala verktyg för lärandet.

Boken i skolan är ett av temana för den här artikeln. Det är många i den äldre generationen som förfasas över hur lite dagens unga läser böcker. Inte minst i den svenska skolan. Men dagens ungdomsgeneration har inte växt upp med boken som ett av de få medierna som finns. De har växt upp i en värld där man med ett knapp tryck kan nå världens samlade kunskap inom ett område. De har växt upp i en värld där floran av olika medier är omfattande. Det har inte minst Internet kommit att bidra med. Boken är en del av en hel flora medier som barn och unga använder idag. Skolan kan alltså inte möta dagens elever utifrån förutsättningen att boken i stort sätt är det enda media som finns som fallet var för tio till femton år sedan innan Internet och sociala nätverk fanns.

See on frekar12.wordpress.com

Omvärldsbloggen » Blog Archive » Ørestads gymnasium vill utveckla digital bildning


See on Scoop.itDigitala verktyg för lärandet.

Ørestad gymnasium är en kommunal gymnasieskola i Köpenhamn som drog igång verksamheten 2005. Redan från början var tanken att prova nya vägar, och målet är att vara bäst i Danmark på att använda den digitala teknikutvecklingens möjligheter i undervisningen. De första åren delades lokal med Köpenhamns universitet, men från 2007 har man sina lokaler i en byggnad med en egensinnig arkitektur som innehåller en stor mängd öppna rum. Det påminner betydligt mer om en modern kontorsmiljö än om en skola.

See on ht.ly

Utvecklingsavdelningen: Ibland blir det inte som man tänkt sig


See on Scoop.itDigitala verktyg för lärandet.

Mer specifikt handlar det om dels identitetsskapande processer i sociala nätverk, med särskild fokus på en genustematik. Dels om ungas lärande med stöd av digitala medier, digital kompetens, multimodal gestaltning.

See on utvecklingsavdelningen.blogspot.fr

Video Games in the Classroom? On Social Media and Education


See on Scoop.itDigitala verktyg för lärandet.

Imagine high school biology students logging onto a video game in which they play the role of a white blood cell traversing the human body, fighting bacteria and disease. Imagine middle school students performing old-fashioned frog dissections on a computer application. Imagine teachers and students engaging in a lively debate over the Revolutionary War on their class Facebook wall.
That was the future on display Tuesday at the Brookings Institute’s discussion on social networking and education.
These possibilities are tantalizing to education’s thinkers and dreamers, but their practicality and impact on traditional structures (namely, brick-and-mortar schools and red-blooded teachers) must be reconciled before they gain widespread acceptance. What will adopting these technologies cost? What about the need to encourage personal engagement?

See on www.governing.com