Använd iPad och Android mot Skolportalen!!


Nu på torsdag den 2:e februari är jag med på konferensen/seminariet Skola 2.0, Digitala verktyg för lärandet, på Malmö Arena och då kommer jag bla visa hur smidigt det är att använda både iPad och Android mot Skolportalen. Här kan du dela dokument och bilder  mellan alla typer av enheter som Mac, Windows, Linux, iPad eller Android. Skolan får på det här sättet total frihet att dela information via Internet och valfri hårdvara. Detta ger skolan en ännu högre valfrihet i satsningen på den digitala skolan, skola 2.0.

Kontakta gärna mig för mer information. Min e-post.

Skola 2.0, en skola för det 21:a århundradet.


Skola 2.0, den moderna skolan som förbereder eleverna inför framtiden och ger dem tekniken och verktygen för ett livslångt lärande.

Genom att förändra pedagogiken och anpassa den till det moderna samhället, förbereder vi eleverna för deras framtida samhällsroll, både som yrkesverksam och samhällsmedborgare. Den digitala kompetensen är av yttersta vikt för elevernas framtid då de digitala verktygen redan idag spelar en stor roll i samhället. Det gäller för skolan att ge dem den kompetens som gäller för framtiden och inte den som fanns en gång. Många i den äldre generationen står helt utanför den digitala verklighet vi lever i. De använder inte Internet banken, klarar inte av att lära sig de nya digitala tjänster som finns och får idag betala för att de inte fick pedagogisk vägledning för ett livslångt lärande.

Nu när skolan blir mer och mer digitaliserad, så är det av yttersta vikt att lärarna får den vidareutbildning som de behöver, dels för att lära sig det nya verktyget, men framför allt att förstå hur pedagogiken måste förändras för att dra maximal nytta av det i undervisningen. Enligt all tillgänglig forskning är detta en framgångs faktor i den skola som vill ge eleverna möjlighet till ett livslångt lärande! Se bl.a artikel på Skolverkets eller .SEs hemsida.

Kom till Malmö Arena den 2:e februari 2012 och lär er mer om Skola 2.0.