Förändra pedagogiken. Seminarium skola 2.0: Digitala verktyg för lärandet.


Malmö Arena den 2:e februari 2012 kl 08:30-12:00.

Möt eleverna på deras egen arena.

Facebook, MSN, Dayviews, MySpaces, YouTube, Flickr, Google, ja de sociala nätverken är många där våra ungdomar spenderar sin fritid. Hur många av dessa finns du med på? Använder du dem i undervisningen? Hur möter du eleverna i skolan?

Barn och ungdomars sociala umgänge har förändrats markant under de senaste åren. Enligt en undersökning 2009 av statens medieråd om medievanorna bland barn och ungdomar konstaterar man att dessa håller på att förändras. Fortfarande är TV den dominerande medieformen, men Internet användandet ökar markant och omfattar nästan alla 9-16 åringar. 95 % av barnen mellan 9-12 år använder Internet på fritiden och 98 % av ungdomarna mellan 12-16 år. ”De vanligaste aktiviteterna bland 9–12-åringar är att spela spel (80 %), titta på filmklipp (70 %) och chatta (46 %). Unga mellan 12 och 16 år tittar på filmklipp (75 %), chattar (70 %) och umgås på sociala sajter (68 %). ” Läs hela artikeln  här:  http://bit.ly/qk3wiX

Mot bakgrund av detta förstår man att sättet att mötas i skolan måste förändras. Skolan måste skapa ett socialt nätverk i utbildningen så att elevernas skola mer liknar deras fritid. Inte så att fritidsintressena tar över, utan utbildningen vävs in i ett nät som eleverna känner igen  och kunskapen blir mer intressant eftersom den paketeras på ett smakfullare sätt. För att detta ska ske, så måste nya digitala verktyg användas och lär-miljöerna mer efterlikna de sociala sajter barnen och ungdomarna använder på fritiden. Detta innebär inte att man måste använda facebook eller Google+ som plattform. Men plattformen man använder ska innehålla de sociala nätverksfunktioner som ungdomarna känner igen.

Förändra pedagogiken när ni börjar använda de digitala verktygen i era lektioner och bygg sociala nätverk i skolan som främjar kunskapsuppbyggandet och måluppfyllelsen så får vi ”världens bästa skola”.

Kom till Malmö Arena, Hyllie Stationstorg 2 den 2:e februari 2012 så får ni reda på HUR. Se program nedan.

Agenda.
08:30 Registrering och kaffe.
09:00 Inledning och presentation
09:15 Skolbiblioteket: En kunskapskanal i den digitala skolan.
10:00 Paus
10:15 Skolportalen. Skolan som en dynamisk lär upplevelse. Skapa ett socialt nätverk där skolledning, lärare och elever samverkar i lärprocesserna.
11:15 Paus
11:30 Surfplattor, ultrabärbara och andra digitala verktyg.
12:00 Avslutning.

Anmäl er här:    http://elevpc.promit.se/seminarium-skolportalen