Varför lyckas inte #entillen kommuner bättre?


Varför lyckas inte #entillen kommuner bättre i lärarförbundets rankning av bästa skolkommun? Vad har man missat? Utnyttjar man verkligen datorerna som ett pedagogiskt verktyg? Eller är mätningen gjord på fel sätt?

Jag är helt övertygad om att, inför man datorer som pedagogiska verktyg i skolan och utbildar lärarna att använda dem på rätt sätt, så kommer resultaten i skolan att höjas. Om man däremot inför datorer utan att ha den pedagogiska planen klar och inte ger lärarna den utbildning och tid som behövs, så blir resultatet därefter. Lärarna måste också få tillgång till nya moderna lärverktyg som passar in i en ”en till en” skola, det går inte att fortsätta med samma verktyg som skolan hade tidigare, för de fungerar inte i den nya digitala skolan. De gamla lärplattformarna är faktiskt uppbyggda efter den skola som fanns före ”ett till ett”, så ta en titt på de nya program och verktyg som är anpassade till den digitala pedagogiken, så kommer ni att förstå att datorer och digitala verktyg kan revolutionera utbildningen.

Tips: Kontakta företaget Promit och få en demonstration av deras Portal, så kommer ni att förstå vad jag menar med verktyg anpassade för den digitala skolan och ”en till en”. Vill ni ha utbildning anpassad till den nya digitala skolan, ska ni kontakta Skol Information Technology Skåne.

Portalen är ett samarbetsprojekt mellan Promit och Skol Information Technology Skåne

Möt eleverna på deras egen arena.


Facebook, MSN, Dayviews, MySpaces, YouTube, Flickr, Google+, ja de sociala nätverken är många där våra ungdomar spenderar sin fritid. Hur många av dessa finns du med på? Använder du dem i undervisningen? Hur möter du eleverna i skolan?

Barn och ungdomars sociala umgänge har förändrats markant under de senaste åren. Enligt en undersökning 2009 av statens medieråd om medievanorna bland barn och ungdomar konstaterar man att dessa håller på att förändras. Fortfarande är TV den dominerande medieformen, men Internet användandet ökar markant och omfattar nästan alla 9-16 åringar. 95 % av barnen mellan 9-12 år använder Internet på fritiden och 98 % av ungdomarna mellan 12-16 år. ”De vanligaste aktiviteterna bland 9–12-åringar är att spela spel (80 %), titta på filmklipp (70 %) och chatta (46 %). Unga mellan 12 och 16 år tittar på filmklipp (75 %), chattar (70 %) och umgås på sociala sajter (68 %). ” Läs artikeln här:  http://bit.ly/qk3wiX

Mot bakgrund av detta förstår man att sättet att mötas i skolan måste förändras. Skolan måste skapa ett socialt nätverk i utbildningen så att elevernas skola mer liknar deras fritid. Inte så att fritidsintressena tar över, utan utbildningen vävs in i ett nät som eleverna känner igen  och kunskapen blir mer intressant eftersom den paketeras på ett smakfullare sätt. För att detta ska ske, så måste nya digitala verktyg användas och lär-miljöerna mer efterlikna de sociala sajter barnen och ungdomarna använder på fritiden. Detta innebär inte att man måste använda facebook eller Google+ som plattform. Men plattformen man använder ska innehålla de sociala nätverksfunktioner som ungdomarna känner igen.

Bygg sociala nätverk i skolan som främjar kunskapsuppbyggandet och måluppfyllelsen så får vi ”världens bästa skola”.

Använd ett modernt digitalt verktyg tex skolportalen, till detta. Kontakta Skol IT Skåne för mer information.

Läs också Jan Svärdhagens inlägg ”Vi står på jättars axlar” och få inspiration.