Bygg ert eget Sociala Nätverk med Skolportalen


I skolportalen kan ni bygga ert egna sociala nätverk, där förvaltning, rektorer, lärare, elever och övrig skolpersonal samarbetar och samverkar.

Genom att skapa samarbetsplatser i Skolportalen kring ämnen eller andra skolfrågor, får ni en ny dynamik i organisationen. Det finns tre typer av samarbetsplatser. Den privata, där platsägaren bestämmer vem som ska ha tillgång, den publika, där alla som vill kan ansluta sig och den begänsade, där man får ansöka om tillgång hos platsägaren. Detta koncept liknar grupper i facebook.

I skolportalen får alla användare egna sidor typ ”Mina sidor”, en öppen och en privat. I den privata kan användaren ha sina egna saker som mail, kalender, dokument, pågående skolarbete m.m. I den öppna presenterar sig användaren för världen, den är som en egen hemsida och användaren bestämmer själv innehållet. Till den öppna delen kan man bjuda in sina vänner (måste vara användare i skolportalen) och låta dem ta del av aktiviteter som man har på gång, tex skriva på sin vägg. Detta liknar funktionerna vänner på facebook och google+.

Andra spännande nyheter är integrationen med Consellor projektplats samt möjlighet att integrera schema, närvarosystem, IUP och allt övrigt som behövs i skolan.

För mer information se Skol IT skåne eller Skolportalen. Du får mina kontaktuppgifter om du klickar här.

Det digitala lärandet.


Med satsningarna på ett till ett i skolan kommer lär-processerna att förändras och nya möjligheter till lärande, som inte fanns när lärare och elever inte hade egna datorer, kommer att skapas. Med de nya verktygen, till exempel den portal jag tidigare beskrivet i denna blogg, kommer lärare och elever att verkligen kunna använda datorn som ett pedagogiskt verktyg. Men för att få full effekt måste lärarna få hjälp att kompetens-utveckla sig, så att de kan dra nytta av ”ett till ett” på rätt sätt.

Ta kontakt med mig, så hjälper jag er att verkligen få full effekt av er satsning på digitala verktyg i skolan. Med workshops och seminarium, inspirerar och vidareutvecklar jag er personal och lär dem utnyttja de nya möjligheterna.

”En lärare som känner sig trygg i sin användning av datorn, vågar utforska nya möjligheter i det digitala lärandet”.

Äntligen har jag fått ordning på min hemsida. Den innehåller inte så mycket information ännu, men det kommer jag att fylla på med efter hand. Du hittar min hemsida här:http://www.skolitskane.se. Här hittar du också min kontakt information. Hemsidan är skapad i samma verktyg som portalen.