Efterlyser lärare som vill testa ett digitalt verktyg för lärande-processen.


Vi eftersöker lärare i Skåne som vill testa ett digitalt verktyg för lektionsplanering och genomförande av digitala lektioner tillsammans med sina elever. Verktyget passar bäst i en ”en till en” miljö, men går naturligtvis att användas även om inte alla har tillgång till egen dator. Testperioden är tänkt nu under hösten 2011 och innebär inga kostnader för skolan eller förpliktelser om att köpa produkten. Vi gör detta för att kvalité säkra och skapa en produkt som är optimal för den framtida didaktiken och pedagogiken.

Målet med produkten är att höja kvalitén på lektionerna och skapa högre måluppfyllelse hos eleverna samt effektivisera och underlätta det pedagogiska och administrativa arbetet för läraren och rektorn. Du som vill testa bör ha en god datorvana. All utbildning och support står vi för.

Tycker du att det vore intressant att testa ett nytt verktyg för framtidens skola, så fyll i detta intresseformulär. Är du inte själv intresserad men känner någon som kan vara det så e-posta gärna detta till den personen. Det gör du lättast genom att använda knappen ”Dela” nedan och trycka på  e-post.

Gör en analys före investering i IT projekt.


Hur många av er som har gjort investeringar i tex ”en till en” i skolan, har gjort en analys av detta innan ni gjorde investeringen? Enligt The Standish Group, ett amerikanskt företag som regelbundet granskar projekt från hela världen och ställer samman en rapport med det talande namnet ”The CHAOS Report” lyckas bara 32 % av alla IT-projekt. Visserligen är denna rapport från 2009, men har ändå stor relevans idag. En ”en till en” lösning är en stor investering och därför är det viktigt att den ger det resultat som man vill. Genom att utföra en analys, hittar man alla de fördelar investeringen ger och även de hinder som kan uppstå under projektets gång.

När man pratar om ”en till en” nämner man oftast de pedagogiska möjligheterna som man får och glömmer gärna bort att det finns andra effekter med detta. Idag ökar den administrativa bördan för läraren genom hanteringen av IUP, närvaro, kopiering av utbildningsmaterial, planering av lektioner, etc. Här finns en potential att rationalisera med hjälp av IT.

Jag har själv genomfört analyser för ett antal skolor med hjälp av en väl beprövad metod, med lyckat resultat. Analysen ger ett bra underlag för genomförandet av projektet och bidrar till en allmän medvetenhet om detta i hela organisationen, då det är en utvald grupp från denna som utför själva analysen.

Ett räkneexempel på hur mycket kopieringstid man kan spara om man inför ”en till en” på en skola. Vi antar att varje lärare använder ca 60 timmar per läsår på att kopiera material till sina elever. Genom att istället lagra materialet på en plats som eleverna kan komma åt via sin dator på Internet så kan du spara 35% av den tiden. Då lägger alltså läraren ner 65% av tiden till att kopiera. 60 * 65%=39 vilket ger 60-39=21, alltså får man en besparing på 21 timmar per lärare och läsår. Ni får själv räkna ut vad det blir i kr. Tänk på att då ta med de sociala avgifterna vid uträkningen. Detta är bara en av många inbesparingar man får fram genom analysen.

Jag hjälper gärna er med en analys av er IT investering. Ni ser att det finns stora möjligheter att spara både tid och pengar med en lyckad IT investering och i analysen blir ni medveten om vilka ”nyttor” projektet kan ha för skolan. Du når mig här.

Framtidens skola finns här och nu.


De digitala verktygen för att planera, skapa lektioner och genomföra dem finns, men används tyvärr inte av så många, eller rättare sagt används inte så effektivt som det kan göras. Niklas Karlsson beskriver en metod på sin blogg LÄRANDE, NYA MEDIER, KOLLABORATION – FORSKNING som jag tycker är vettig. Genom samarbete och kollaborativt lärande höjs den digitala kompetensen hos lärarna och lektionerna kommer därmed att förändras över tiden. Detta beskriver den amerikanske forskaren Ruben Puentedura i sin beskrivning av SAMR, se här.

Nyckeln till den framtida skolan är samarbete och delning av idéer. Jag läste i omvärldsbloggen hur Britt Mari Hagman, lärare på Nödingeskolan i Ale kommun ”läste in sig på aktuell litteratur och bekantade sig med såväl teori som praktiska erfarenheter.” Detta tycker jag är ett utmärkt exempel på att förkovra sig och förbereda steget in i den digitala skolan.