Skapa en digital lektion.


Du förbereder din digitala lektion genom att koppla dina digitala källor i skolportalen och lägger dem i ett ”community”. När du sedan kommer in till lektionen, loggar du in i skolportalen, går till communitiet och hämtar upp lektionsmaterialet. Skapas det nytt material under lektionen, kan eleverna lägga in det på samma plats och på det viset vidareutveckla den. När lektionen är slut, så finns undervisningsmaterialet kvar att användas vid ett senare tillfälle och eleverna kan använda detta som referens  för fortsatta studier. Du kan hela tiden fylla på mer material och dela med dig  till dina kolleger. På så vis blir detta en kollegial lektion och eleverna kan nå den när som helst och varifrån som helst. Eftersom skolportalen är en molntjänst, finns den även tillgänglig hemifrån.

Är du intresserad av att se hur skolportalen kan hjälpa dig som lärare, kontakta leverantören här. Här hittar du skolportalen: http://elevpc.promit.se  Leverantörens hemsida: http://www.promit.se

Utvärdera möjligheterna med nya moderna digitala verktyg. Använd sommaren till att förkovra dig och hitta nya vägar in i den digitala pedagogiken. Skolportalen är ett utmärkt exempel på ett innovativt program som både samlar information och hjälper pedagogen i sin lektionsplanering. Få inspiration till att ta steget in i den digitala skolan.

Skolutveckling?


Idag pratas det mycket om att #skolan ska utvecklas! Samtidigt undrar jag vad som ska utvecklas, är det pedagogiken eller didaktiken eller kanske något helt annat. För visst måste skolan vidareutvecklas precis som samhället i övrigt. Skolan har ju inte hängt med i den övriga samhällsutvecklingen som den borde.

Hur ser skolmiljön ut, har den förändrats sedan 1950 talet? Nej, inte speciellt mycket. Arkitektoniskt, men inte miljömässigt. Skolsalen ser i stort ut som den gjorde på 50 talet med den skillnaden att de enskilda bänkarna har bytts ut mot gruppbord, griffeltavlan har bytts ut mot whiteboard och i  några fall mot digitala skrivtavlor. Nej, skolan ser i stort likadan ut med korridorer, klassrum, matsal och aula. Går vi till lärarrummet så är skillnaden mellan 50 talet och idag inte heller så stort, förutom att det finns några enstaka datorer här.

Jämför vi med hur dagens kontorspersonal sitter och hur läraren har det i sitt arbetsutrymme, så är skillnaden stor. Kontorspersonalen har oftast eget rum med skrivbord, telefon och dator. I lärarummet, som oftast inte är större än ett stort kontorsrum, sitter lärarna och ska förbereda lektionerna oftast utan tillgång till telefon, om de inte har sin privata, och 1 dator på 3-5 lärare. Varför har inte varje lärare tillgång till en dator?? På kontoret klarar sig personalen inte utan datorn, blir det strömavbrott eller datorhaveri så står kontoret stilla, men i skolan ska läraren tydligen klara sig utan?? Visst, förändring håller på att ske, 1-1 projekt ger skolan tillgång till datorer, men varför inte förrän nu??

Skolan måste digitaliseras precis som alla andra arbetsplatser. Vi kan inte ha en skola som inte förändras tillsammans med övriga samhället. Vi kan inte hela tiden använda retoriken och blicka tillbaka och säga att det var bättre förr. Dagens samhälle blir mer och mer digitaliserat och våra ungdomar måste få en chans att redan i skolan få ta del av detta. Skolan måste våga ta hjälp utifrån för att klara av den nya utmaning som den ”moderna” skolan står inför. IT har moderniserat vår industri och förflyttat samhället från ”industrisamhälle” till ”informationssamhälle”. Det är som en bekant sa: ” hade människor inte varit olika, utan tänkt och agerat precis lika, hade vi aldrig lämnat grottorna”.

För att skolan ska klara av att göra detta måste de våga be om hjälp i den digitala utvecklingen.

Använder du iGoogle eller Netvibes i skolan?


När #skolan förändras med #entillen och #tankom, blir behovet av bra digitala verktyg större. De digitala källorna ligger utspridda över hela Internet och behovet att samla dem på samma ställe med hjälp av något verktyg ökar. Därför har jag använt både iGoogle och Netvibes och tycker att båda är mycket bra.

För en tid sedan fick jag förfrågan om att vara med och testa en ny portal för skolan. Den liknar i stort både iGoogle och Netvibes, men är inte lika tjusig som dessa. Allt det du kan göra i iGoogle och Netvibes kan du också göra här tex, koppla dig mot Facebook, Twitter och andra sociala nätverk. Du skapar lätt bokmärken mot olika digitala källor som du dessutom kan ge en kort beskrivning., live länkar mot hemsidor och kopplingar mot webbaserade e-mail system så att du ser din inkorg och kan hantera din mail i portalen .

En riktigt bra funktion är att du kan ladda upp ett officedokument till ditt dokumentbibliotek i portalen. Därefter kan du redigera dokumentet med MSoffice eller Openoffice och lagra förändringarna direkt i dokumentbiblioteket. Dokumentbiblioteket kan du också mappa upp som ”webmapp” i utforskaren och därmed hantera som vilken annan mapp som helst i datorn. Portalen konverterar också dina office dokument till andra format såsom PDF, ODT, RTF, TXT mm.

I portalen finns också en bra editor som du kan skapa artiklar, nyheter och annat med. Efter att du har publicerat ditt material, kan du låta läsaren själv konvertera detta till ett flertal olika format genom den inbyggda konverteraren.

Behöver ni samarbeta i en grupp kan administratören lätt skapa en ”community” där ni lagrar era gemensamma digitala alster. Det finns tre olika typer av communities, privat (som är en sluten community där skaparen lägger in medlemmarna), begränsad (till denna får man ansöka medlemskap till) och öppen ( vem som helst kan ansluta sig till denna).

Jag har faktiskt blivit lite imponerad av produkten, då den innehåller så mycket användbara funktioner. Kostnaden för den vet jag inte, men vad jag förstår så lär den bli väldigt prisvärd och levereras som molntjänst. Är du intresserad att titta närmre på produkten så vet jag att det finns möjlighet att få ett testkonto som varar i 30 dagar. Du hittar portalen här: http://elevpc.promit.se här hittar du också anmälan till testkonto. Företaget som levererar hittar du här: http://www.promit.se.

Var inte rädd för att kontakta leverantören och få en riktig demo, för även om du/ni får ett testkonto så hittar man inte alla funktionerna så lätt.