Den personliga lärmiljön!


Personal Learning Environment (PLE) #skolan #tankom #entillen kommer att få en större betydelse nu när utbildningen blir mer digital. Med community tänk och användning av sociala nätverk skapas nya processer som vidareutvecklar lärandet. Problemet idag är att den digitala lärmiljön blir splittrad då informationen finns på många olika platser och i olika format.

Genom att själv skapa sig en personlig lärmiljö i en portal eller på någon plats på Internet, samlar eleven ihop sina digitala informationskällor på ett och samma ställe. Kan han/hon dessutom dela med sig och/eller få informationen från andra, ökar effektiviteten i lärandet. Det gör också att fler kan återanvända informationen vid ett senare tillfälle om man tillsammans har samlat den  i tex en community. På det här viset skapas en kunskapsbank för framtiden.

På http://plesurvey.pbworks.com/w/page/4818467/FrontPage kan du läsa mer om PLE. På Wikipedia definieras PLE så här:  http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_Learning_Environment.

Ofta jämför man LMS med PLE vilket visas i det här dokumentet från Lunds Universitet.  http://bit.ly/ifYHdM

Jonas Hällebrand har också reflekterat över PLE på sin blogg: http://ikt-pedagog.blogspot.com/2010/03/personal-learning-environments-ple.html

Personligen tycker jag att det vore skönt att kunna samla ihop all den information man själv har skapat digitalt på ett och samma ställe, kanske inte fysiskt utan virtuellt och därifrån sköta uppdateringen av informationen i bloggar, wikis, youtube och twitter. Här har jag gjort ett exempel på hur detta kan se ut:  http://elevpc.promit.se/web/gernil/home

Introduktion till den digitala skolan.


Ett till ett #dafs, #entillen, #skolan, är idag den vanligaste trenden för digitalisering av skolan. Ca 168 kommuner håller på med något projekt kring detta och på Omvärldsbloggen finns flera artiklar. Ett till ett är inget unikt för Sverige utan trenden kommer utifrån och startade i delstaten Maine, USA, för snart 10 år sedan (2002). Men trots detta så ser vi inte att våra elevers resultat blir bättre, utan tvärtom.

En sak är säker, digitaliseringen av skolan kommer inte att fungera om man inte vet vad det innebär.

Rapport efter rapport visar på vikande elevresultat vid införandet av ett till ett och detta beror ofta på att lärarna inte har förstått hur de ska använda verktygen på ett rationellt sätt och vidareutveckla pedagogiken. Jag har tidigare skrivit om detta i Varför ser skolan ut som den gör? och Digital revolution. Fortbildning är nyckeln till framgång. Det räcker inte med en introduktionsutbildning när läraren får sin dator, utan måste fortsätta med kontinuitet.

Leverantörerna av 1 till 1 koncepten erbjuder ofta utbildning av lärarna i paketet. Hur kvalitén på denna utbildning är beror oftast på ambitionen från utbildaren. Det kan variera från enkel utbildning i Google Apps, till mer sofistikerad pedagogisk utveckling. Men det viktigaste är inte detta utan vad som händer sedan. Nu måste man skapa en utvecklingsplan, så att inte 1 till 1 blir ett nytt ITIS. Det är inte lätt för läraren att efter en kort introduktion ge sig i kast med de digitala verktygen. Helst inte om man som lärare dessutom känner sig underlägsen i sin digitala kompetens gentemot sina elever.

Jag utför själv fortbildning av lärare i olika digitala verktyg och ser hur de växer när förståelsen infinner sig. Ett av verktygen jag utbildar i är ”Interaktiv skrivtavla” och när lärarna helt plötsligt kommer till insikt att denna kan användas till mycket mer än att visa ”rörliga bilder”, växer deras självförtroende. Nu hör man istället, ”vi behöver fler tavlor till undervisningen, helst en i varje klassrum”.

Den digitala skolan är här för att stanna och nu är det viktigt att vi lär oss den nya tekniken och utnyttjar de verktyg som står till buds. Själv har jag arbetet med IT i mer än 25 år och är förvånad över att svensk skola inte har fått ta del av detta tidigare i den utsträckning som övriga samhällsfunktioner gjort.

Nu är demoversionen uppe!


Nu är det dags att testa. #dafs, #skolan, #entillen Med en bra ingång till den nya teknik som den digitaliserade skolan ger, blir det lättare för lärare och elever att hitta rätt. Det är alltid lättare att hitta det man söker om man får rätt guidning,  bra karta och kompass. Utan detta är det lätt att förvirra sig in i den djungel som är Internet. Skolportalen kan bli skolans guide mot den information som egentligen ligger strax framför våra fötter. Flexibiliteten i portalen gör att skolan själv enkelt kan skapa en vägvisare som pekar rakt mot de källor som innehåller den information som eleverna behöver för sitt lärande.

Här är adressen till portalen: http://elevpc.promit.se. Här finns möjlighet att få tillgång till testkonto.

Ny skolportal!!


Jag har suttit och testat i prototypen för den nya skolportalen som håller på att skapas. #dafs, #skola . Redan på detta stadiet har den en mängd intressanta funktioner. Leverantören hoppas få upp en demo inom de närmsta veckorna och då kan de som är intresserade själv navigera runt.
Jag har gjort några skärmdumpar så att ni kan få ett smakprov på ett av utseendena som portalen kan ha. Här är förstasidan i denna versionen.

Det är väldigt lätt att infoga nya funktioner, här har jag lagt till olika sökmotorer på en sida.

I portalen får man tillgång till egna sidor, en privat som bara du själv ser och en publik som alla kan se. Här visar jag den första av mina privata.

Och här kommer en där jag lagt in lite gadgets och widgets som visar innehåll från sociala medier och e-post.

Jag styr själv över både innehåll och layout på mina egna sidor. Här är en skärmdump från administratörens egen sida. Han har en helt annan layout.

Inom de närmsta veckorna hoppas vi att demon kan bli klar, så att ni själv kan botanisera och navigera runt i skolportalen. Är ni intresserade av mer information, så ta gärna kontakt med mig (e-post) eller företaget Promit AB, www.promit.se.
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,