Digital agenda.


Tack Anna-Karin @annakarin_hatt för initiativet till den digitala agendan för Sverige. När de digitala verktygen blir naturliga redskap i skolan, så kommer både lärares och elevers digitala kompetens att öka. Skolan behöver detta för att vidareutvecklas och därmed kunna hjälpa till med samhällsutvecklingen.  Jag arbetar själv med skolorna i den digitala processen och känner att om ni nu rör runt i den glöd som redan pyr och sätter fyr på digitaliseringen, kommer ett paradigmskifte att ske i skolan.

Lärarna behöver ett digitalt stöd för att klara av det ökade administrativa trycket, så att de får mer tid för pedagogiken och eleverna. Genom den förändring av lärsitutionen som de digitala verktygen gör, så kommer pedagogiken att vidareutvecklas och helt nya sätt att lära skapas, som inte var möjliga utan de digitala verktygen.

Dr Ruben Puentedura har genom sin forskning skapat SAMR modellen som visar hur datorn kan utveckla lärandet i skolan.

Det är när lärare och elever har nått det tredje steget, modification, och det fjärde steget, redifinition,  som ett helt nytt lärande uppstår.

Blogg som en del av undervisningen.


Jag har varit ute i skolorna och inspirerat lärarna till att använda bloggar som en del av undervisningen och ser nu att de frön jag sått har börjat spira. Överallt dyker nu bloggarna upp, både privata från lärarna själv och gemensamma som skapats tillsammans med eleverna. Det är otroligt inspirerande att se vilket positivt mottagande detta blev.

Lite draghjälp har det nog varit från de händelser som har skett i mellanöstern, där man med hjälp av twitter och bloggar har kunnat starta en demokratisk revolution. Här ser man klart vilken styrka dessa verktyg har för informationsspridning.

Här kommer länkar till nya bloggar som startats upp av bla en rektor och en lärare. http://rektorsbloggen.blogg.se och http://lararpidde.blogspot.com
Jag önskar er lycka till med era bloggar och jag tycker det är jätteroligt att ni är med i bloggoSfären.
Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 2.5 Sverige Licens.