Integrera biblioteket med skolan!


Genom att integrera biblioteket med skolan, får eleverna tillgång till all information i böcker och digitala medier som finns här. I Sjöbo finns alla filialerna i samma byggnad som skolan och detta gör att biblioteket blir mer tillgängligt för eleverna. Efter årsskiftet kommer biblioteket att tillhöra samma förvaltning som skolan och alla böcker som finns i ”skolbiblioteken” kommer att efter hand registreras i samma sökdatabas som bibliotekets övriga böcker. Detta gör att det blir  lättare att hitta de böcker och den information man söker.

Sjöbo bibliotek.

Nu är utmaningen att få eleverna till att förstå vilken kunskapsdatabas biblioteket är och hjälpa dem att hitta informationen som finns lagrad här. Detta är en skattkammare som inte används på det sätt som man borde och här finns experterna som kan hjälpa till och ge tips om litteratur inom alla områden, både fakta och fiction.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

I Norge är IKT en naturlig del av undervisningen.


IKTkunskap är en av nyckelkompetenserna i Norsk skola precis som att kunna läsa, skriva, räkna och tala. Varför är det inte så i Sverige, varför utbildar inte vi våra lärare och elever i IKT?? se video: http://player.vimeo.com/video/17193401 eller http://player.vimeo.com/video/17192989

I Europaparlamentets och rådets rekomendation av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för ett livslångt lärande, är digital kompetens en av de 8 nyckelkompetenserna. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:SV:PDF  Varför belyses inte detta mer i den nya läroplanen? Det är ju trots allt 4 år sedan detta skrevs.

Skolverkets senaste nyhetsbrev har temat: IT i skolan. http://www.skolverket.se/content/2/c4/42/00/Nyhbrev1008temaIT.pdf