Digital revolution


Intressant att följa vågen av 1 till 1 satsningar som nu sköljer över skolorna. Varför har det inte skett tidigare? Direkt efter ITIS hade detta varit en naturlig uppföljning, i varje fall för lärarna. Visst har vi datoriserat skolan, men lärarna har inte fått en egen dator och det saknas bra  programvaror för deras dagliga planering och administrativa sysslor. Därför har inte datorn blivit ett ”naturligt verktyg” för dem.

När lärarna äntligen blir datoriserade måste också programindustrin vakna och skapa bättre program, speciellt utvecklade för lärarna och deras behov. Office paketen räcker inte, utan nu måste det komma bra program för lektionsplanering, schemaläggning, närvarohantering, LPP och IUP. Visst finns program för IUP, närvaro och schemaläggning, men hur väl fungerar de i en lärares vardag.

Vi får inte glömma att det är det pedagogiska arbetet som är lärarens huvudsyssla och genom att ge dem effektiva verktyg för den administrativa delen, kan vi frigöra mer tid till pedagogiken. Detta gynnar eleverna och höjer kvalitén på undervisningen. Med datorn som verktyg kan läraren vidareutveckla pedagogiken och finna nya vägar till lärandet som de aldrig haft möjlighet till tidigare.

Virtuell skola?


Jag har varit ute och sökt bland bloggar och webbsidor med information om Skola 2.0. Det finns många olika reflektioner om vad skola 2.0 är, men Cecilias tankar som hon skriver om i sin blogg, är en bra beskrivning av vad jag tycker skola 2.0 handlar om. Det är inte en fysisk plats utan ett tillstånd. Se blogg inlägget. http://ceciliastankar.wordpress.com/2010/07/30/jag-har-en-drom-om-skolan/

Interaktiv skrivtavla


Har varit ute i skolorna under novemberlovet och utbildat lärare att använda interaktiv skrivtavla (SmartBoard). Jätte roligt att se hur engagerade de är. Utbildningen var  i form av workshop, så att alla kunde känna på och göra något verkligt på tavlan. Detta uppskattades verkligen.

Att använda interaktiviteten på tavlan tillsammans med eleverna, ger mycket mer än att bara visa film eller en presentation. Det finns flera bra pedagogiska program som fungerar väldigt bra att använda på en interaktiv tavla, och med programmet notebook som följer med tavlan, kan läraren skapa egna interaktiva lektioner. Att själv skapa interaktiva lektioner gör också att läraren växer i sin pedagogiska roll och får de samtidigt ett positivt gensvar från eleverna, så växer de ytterligare och känner mer och mer trygghet med verktyget. Det är viktigt att de har möjlighet att skapa lektionerna utanför klassrummet, så tillgången till programvaran måste spridas till alla lärardatorerna. Har då läraren tillgång till en egen dator, blir det mycket lättare för dem att förbereda lektionerna.

Samtidigt kan man också se den interaktiva tavlan som ett verktyg att lära läraren att utnyttja IT i undervisningen och ta bort ”rädslan” från datorer, för plötsligt har läraren tagit kommando över tekniken i klassrummet.

Skola 2.0


Den interaktiva skolan.

 

Skola 2.0 eller den ”interaktiva skolan”,  är skolan där man använder IT som en naturlig del i pedagogiken. Vägen till skola 2.0 kan vara lång eller väldigt kort. Nyckeln heter kunskap och förståelse. ICT är grunden och förutsättningen, datorn är verktyget, kunskapen möjligheten och förståelsen katalysatorn.

Vad är då skola 2.0? Vet man vad webb 2.0 är, så är förklaringen till skola 2.0 snarlik. Det handlar om interaktivitet och samarbete, om kreativitet och nytänkande, om nyfikenhet och att våga. Men det handlar också om att använda den erfarenhet man har på ett nytt sätt och att omsätta den i en digital pedagogik. Den satsning på 1-1 som sker i skolan, är ett bra sätt att möjliggöra skola 2.0.

I Sjöbo skolor har vi snart förutsättningen att realisera skola 2.0. Den pedagogiska grunden är lagd. Det som behövs nu är att pedagogerna får en personlig dator, kunskap om den samt förståelse för hur den och ICT ska användas på ett smart sätt i pedagogiken. Givetvis ska även eleverna ha en dator, kunskap om den och förståelse att använda den på det sätt som gör att deras kunskap i de olika ämnena blir bättre och de mål som skolan har satt uppfylls.

Genom en ökad interaktivitet mellan lärare, elev och vårdnadshavare får man en ny dynamik och förutsättningar för ett mer lustfyllt lärande i skolan.

 

Annan Blogg