IKT-pedagog, yrkesroll som skapar nytt lärande i framtidens svenska skola?


Förundrad över ännu en Pisa studie som pekar på en skola i förfall. Eller är detta inledningen på något helt nytt?

Vi har under ett flertal år nu fått reda på hur svensk skola faller längre och längre ner i listorna vid de återkommande Pisa undersökningarna. Spaltmeter efter spaltmeter frotterar sig medierna med information som säger hur kunskaperna hos eleverna blir lägre och lägre. Samtidigt har Skolverket startat projekten ”Matematiklyftet” och ”Läslyftet” för att stärka lärares didaktiska förmågor i dessa ämnen och ändå blir elevernas kunskaper i matematik och läsförståelse sämre enligt Pisa.

Många börjar till och med hävda dator1att det är införandet av datorer och digitala verktyg som gör att elevernas resultat faller. På sätt och vis kan det vara så, men resultaten kan inte falla bara för att man byter ut verktyget för att skriva, penna mot dator, utan det beror snarare på hur man använder de nya verktygen och hur läraren inlemmar dessa i lärprocessen. Har inte läraren förmåga att se och förstå hur en dator, surfplatta eller det digitala programmet kan höja inlärningen, så kommer dylika verktyg att vara en hämsko istället för en tillgång.

Hur ska vi då komma tillrätta med detta? Jo, genom att satsa på fortbildning av våra lärare, skolledare och pedagoger. I skolan finns yrkesrollen IKT-pedagog som absolut kan vara en resurs för detta. Jag skulle vilja beskriva denna roll så här: ”IKT-pedagogen ska
dator2vara en person som är duktig på pedagogik och didaktik och som kan omsätta detta i praktiken med de digitala verktygen i skolan. Hen ska också vara ett stöd för kollegor och ledning när det gäller införandet av nya verktyg och lärmetoder i utbildningen. Hen ska också utbilda sina kolleger och hjälpa dem att förstå den pedagogiska vinsten, ge tips på modern metodik och metoder och hjälpa dem förstå sambandet mellan lärandeprocessen och användandet av digitala program och verktyg.” Givetvis finns det andra beskrivningar som tex Emil Janssons i hans Handbok för IKT-pedagoger, http://ikt.3mil.se/ikt-pedagog/ ”En IKT-pedagog har som uppgift att inspirera, handleda och utveckla användningen av digitala möjligheter i undervisningen. Beroende på hur du är anställd kan rollen vara med fokus på pedagoger (som i denna handbok) eller ha en tjänst där du även ska vara som resurs för eleverna.”

Då kommer frågan osökt, ska IKT-pedagogen vara en legitimerad lärare eller någon av alla de som inte har lärarlegitimation men som är duktiga pedagoger och nu riskerar att förlora sina jobb. Rent nationalekonomiskt vore det utmärkt att fånga upp dessa och ge dem en fortbildning till IKT-pedagog. Då kan vi fortfarande ha kvar de duktiga pedagoger som av någon anledning inte har lärarlegitimation, inom utbildningsväsendet. I framtiden måste det finnas en IKT-pedagog på heltid i varje skola i Sverige för att vi verkligen ska bli duktiga på att ta vara på de digitala lärprocesser och metoder som optimerar lärandet i framtidens skola. Detta tycker kanske någon blidator3r en dyr historia och vår kommun eller skola kommer inte ha råd till detta. Då får man tänka på att, om vi inte får elever som har digital kompetens och behörighet till vidare studier så kommer vårt samhälles ekonomi att kollapsa. Redan idag kräver arbetsmarknaden att de sökande har en digital kompetens när de söker de arbeten som finns och i framtiden kommer detta att bli viktigare och viktigare.

Jag har tidigare skrivit om behovet av kompetensutveckling i skolan i denna blogg och behovet blir inte mindre utan tvärtom större framöver.

Nu måste vi ge alla lärare ett kompetenslyft för att höja den digitala kompetensen i skolan!!


Vi måste fortbilda våra lärare så att även de som redan har avslutat sin lärarutbildning och finns ute i skolorna, får den digitala kompetens de har behov av för att kunna skapa nya spännande lärandesituationer med sina elever med hjälp av digitala verktyg och program. Vi har ca 220 000 aktiva pedagoger/lärare i utbildningsverksamheten, från förskola till gymnasium, i Sverige, samt ytterligare fler aktiva inom vuxenutbildning, sfi och folkbildningen. Alla dessa måste inkluderas i en IT-strategi för skolan, se artikel i CS, en IT strategi som behandlar alla de aspekter som behövs för att skapa en modern skola och då även se till att alla som är verksamma i skolan får det kompetenslyft de behöver. 

Lernia har ansökt om att få starta en Yrkeshögskoleutbildning för yrkesroll IKT-pedagog. Den kommer att vara på 100 YH-poäng, distans och på halvfart och starta HT 2016 i Malmö.
Även om den pekar på en specifik yrkesroll, så har givetvis alla lärare, pedagoger, skolledare, skolbibliotekarier, fritidspedagoger och andra som vill gå utbildningen möjlighet. Det är en mycket bred utbildning som ger kunskaper som kan användas direkt i klassrummet och i de lärprocesser som ingår i de olika utbildningsformer som finns, från förskolan till vuxenutbildningen. Se mer i ett äldre inlägg

Ansökan är nu insänd och vi håller tummarna för att den ska bli antagen av Myndigheten för yrkeshögskolan. Svar får vi i slutet av januari 2016.

Mattematchen är igång – redan 40% av alla svenska skolor deltar!


Pressmeddelande

Vecka nio startade den nationella matematiktävlingen Mattematchen i
Sverige. Redan 40% av alla svenska skolor har anmält sig till tävlingen. Mera
deltagare förväntas anmäla sig under tävlingen, då anmälning pågår ända
tills tävlingen tar slut den 22.5.2015.
Deltagarna får 10monkeys Math World inlärningsprogrammet gratis till sitt
förfogande under tävlingen. Med att delta kan klasserna vinna roliga priser
varje vecka som motiverar till att lära sig. Dessutom vinner den mest aktiva
klassen under tävlingen ett set av 25 st. Lenovos surfplattor!
Idén för Mattematchen uppstod från diskussionen om att motivationen för
att lära sig matematik sjunkit i lågstadieskolor. I Mattematchen har eleverna
möjlighet att använda sig av en lekfull inlärningsmiljö som hjälper dem
förbättra sin förmåga att räkna. Eftersom inlärningsprogrammet är väldigt
barnvänlig lyckas den fånga elevernas uppmärksamhet och styra den mot
matematikens magiska värld.
Mattematchen ordandes för första gången i Finland under hösten 2014 med
utmärkta resultat. 40% av de finska skolorna deltog i Mattematchen och har
sedan dess använt Math World i sin utbildning. Enligt en undersökning gjord
tycker 96% av lärarna att Math World inspirerar barn att lära sig matematik
och 94% rekommenderar Math World för andra lärare.
Arrangören välkomnar alla svenska 1-4 klasser i lågstadieskolor att delta i
Mattematchen. Anmälningstiden går ut den 22.5.2015.
Frågor och intervjuförfrågningar:
Maj Jäntti
Projektkoordinator för Mattematchen
maj@10monkeys.com
10monkeys är en utvecklare av pedagogiska spel för barn och skapar appar för undervisning i matematik. De lärorika spelen som görs av 10monkeys används världen över både i skolor som inlärningsverktyg och i hemmen som ett övningsverktyg. 10monkeys Math World utvecklades 2012 för skolor som ett övningsprogram.

Mattematchen för grundskolor börjar idag!


Pressmeddelande

Mattematchen för grundskolor börjar idag!

 

Idag börjar Mattematchen i de svenska grundskolorna, en mattetävling som ska vara igång hela våren. Målet med tävlingen är att öka barnens motivation för att lära sig matematik i skolan. Mattematchen är en lekfull tävling där alla deltagare får gratis tillgång till ett digitalt inlärningsverktyg och tävlar om fantastiska priser genom att spela.

I den här tävlingen, som riktar sig till elever i årskurs 1-4 är alla svenska grundskolor välkomna att delta. Majoriteten av skolorna har redan anmält sig. Just nu är det 30% av alla skolor som deltar i tävlingen och målet är att få 40% av alla elever i klasserna 1-4 att delta!

Tävlingen anordnas av 10monkeys – ett spelbolag som utvecklar inlärningsspel för barn.

Utöver gratis tillgång till 10monkeys Math World, har skolorna som deltar i tävlingen chansen att vinna motiverande priser varje vecka. Den klass som samlar in flest poäng under hela tävlingen vinner 25 st. Lenovos surfplattor! Dessutom kan de aktivaste klasserna vinna roliga priser varje vecka!

Motsvarande tävling arrangerades för första gången i Finland under hösten 2014. Sedan dess har Math World använts i majoriteten av de finska skolorna. Enligt en undersökning anser lärarna att appen är ett användbart inlärningsverktyg. 96% av lärarna skulle rekommendera det till andra lärare.

”Vi har använt det här inlärningsverktyget i skolor och det har fångat både eleverna och läraren,” säger Petri Ahokas – en mattelärare som har använt Math World sedan förra sommaren. ”En fördel med digitala inlärningsmaterial är att de är väldigt enkla att använda. Dessutom kan eleverna lösa problemen på en nivå som är passande för dem.” tillägger Petri Ahokas angående fördelarna med digital undervisning.

För mer information:

www.mattematchen.se

Frågor och intervjuförfrågningar:

Maj Jäntti

Projektkoordinator för Mattematchen

maj@10monkeys.com

Mattematchen – en mattetävling för att motivera elever till att lära sig matematik på ett roligt sätt!


Pressmeddelande

Elever i grundskolorna motiveras på ett roligt och lekfullt sätt att upptäcka matematikens värld. Nästa vecka är det dags för mattetävlingen Mattematchen att dra igång. Målet med tävlingen är att få barnen att känna entusiasm över att lära sig matematik och att främja användandet av digital teknologi som inlärningsverktyg i grundskolor. Mattematchen är en lekfull tävling, där alla deltagande får tillgång att använda 10monkeys Math World gratis. Tävlingstiden är 23.2 – 22.5.2015. Alla svenska grundskoleelever i årskurs 1-4 är välkomna att delta. Tävlingens arrangör siktar på att få 50% av alla elever inom målgruppen att delta i Mattematchen.

Mattematchen anordnas av företaget 10monkeys som utvecklar pedagogiska undervisningsappar och spel. Företaget har också utvecklat inlärningsverktyget Math World som används i tävlingen.

Motsvarande tävling arrangerades för första gången i Finland under hösten 2014. Med över 80 000 deltagande elever fick tävlingen medias uppmärksamhet och var omskriven i de lokala tidningarna. Skolorna gav dessutom mycket positiv feedback och enligt en undersökning ansåg 96% av lärarna att en mattetävling är ett bra sätt för att motivera barnen. 95% av lärarna skulle rekommendera Math World till andra lärare. Den första Mattematchen i Finland var alltså en succé och därför arrangeras nu tävlingen i de andra nordiska länderna.

”Undervisning behöver inte nödvändigtvis vara tråkig och arbetskrävande för att vara effektiv. Spel och lekfulla appar är innovativa områden inom utvecklingen som stöttar undervisningen.” säger Katri Björklund, VDn för 10monkeys Ltd.

För mer information:

www.mattematchen.se

Connected Learning är en del av den mobila revolution som förändrar lärandet i det moderna samhället.


Connected Learning: The urgency and the promise from Connected Learning Alliance on Vimeo.

Connected Learning: The power of making learning relevant from Connected Learning Alliance on Vimeo.

Connected Learning: Interest, Peer Culture, Academics from Connected Learning Alliance on Vimeo.

Pedagogik i den digitaliserade skolan.


Detta är min reflektion på ett inlägg som Emil Jansson, IKT pedagog på Risbergska skolan i Örebro, gjort i gruppen IKT pedagoger på Facebook. Jag citerar:

”Skolorna jag jobbar på har nu kört 1-1 i 1 1/2 år med eleverna (lärarna börja några månader innan) och vi har haft olika former av kompetensutveckling som både jag, extern part och event/konferens/föreläsningar om IKT i undervisningen. Många verktyg/program/appar/webbtjänster har nämns och jag hör nu mer och mer från flera håll kommentarer som ungefär låter ”inga mer verktyg! låt oss jobba med de vi lärt oss”

Detta har fått mig att reflektera… är det så att IKT skolutveckling är så fokuserad i produkten och mindre pedagogiken/didaktiken/förhållningssättet att det till och med kan bromsa utvecklingen. Många föreläsningar/workshops jag har tagit del av både som deltagare men även vid sidan om nämns oftast pedagogiska exempel på tillämpning. Men jag funderar på om dessa glöms bort eller att app/verktyg/tjänst tar för stor plats som produkt och inte i tillämpning för pedagogerna. Jag vet inte…

jag frågar ofta mina kollegor när de går på kurs om vad de ”jobba med” och för ofta nämner de appar/verktyg osv. men sällan berättar hur de fick exempel på hur de skulle kunna använda de eller hur det skulle kunna hjälpa eleven i deras lärande i ett pedagogiskt sammanhang.

jag reflekterar högt här och som ni förstår så har jag en viss förvirring i mitt huvud…”

Jag känner så väl igen reflektionen och har full förståelse för problematiken. När jag arbetade som ansvarig för den digitala utvecklingen i Sjöbo skolor, satte vi upp vissa krav för att ge eleverna i en klass datorer. Detta var, att läraren skulle presentera en pedagogisk idé hur datorerna skulle användas i undervisningen. Detta fungerade väldigt väl och används fortfarande innan nya datorer slussas ut.

En annan faktor som är väldigt viktig i detta sammanhang, är att lärarna får den IT-kompetens de behöver för att förstå vad den digitala utvecklingen möjliggör i undervisningen. Detta sker inte genom att lära sig skriva i Google Dokument eller skapa presentationer i PowerPoint utan genom att förstå de digitala processerna som sker i det digitala lärandet. Därför är det viktigt att vara lyhörd för nya idéer och metoder som utvecklar pedagogik anpassad för det moderna lärandet. Tillgång till detta kan man få genom kollegor och möten med andra, men framförallt genom utbildning anpassad för digitaliseringsprocesserna i undervisningen.

Jag har tillsammans med Lernia, tagit fram en ansökan för en Yrkeshögskoleutbildning till IKT-pedagog som ger lärarna den digitala kompetens de behöver för att förändra sin pedagogik, samt kunskaper och metoder att använda för att maximera lärandet med hjälp av de digitala verktygen. Ansökan kommer att skickas in i september 2015 och om det blir godkänt kommer utbildningen att starta på distans 50% (halvfart) hösten 2016 i Malmö.

Ansökan är nu insänd och vi håller tummarna för att den ska bli antagen av Myndigheten för yrkeshögskolan. Svar får vi i slutet av januari 2016.

Tänk på det att det är inte tekniken utan pedagogiken och didaktiken som ger kunskapen till eleverna.

”– Bara för att alla lärare har tillgång till digitala hjälpmedel, kan de automatiskt inte hur de på bästa sätt ska använda dem i undervisningen.”

Digital kompetens för framtidens behov. Skola 2.0


I tisdags den 14 oktober blev jag intervjuad av Miranda Karlsson på DigiExam, ett företag som tillhandahåller digitala prov.

Här kommer artikeln som Miranda skrivit, du hittar den också på DigiExam Blog, http://blog.digiexam.se/halla-gert-nilsson-inspirator-och-forelasare-digitalskola/

Hallå Gert Nilsson, inspiratör och föreläsare för Digitalskola.

Varför är det så viktigt att föra in digitala verktyg i skolan?
– Dagens samhälle kräver nästan det. Allt har digitaliserats, framför allt i näringslivet. Det blir därför ännu viktigare att få in den digitala kompetensen i skolan. Samhället kommer kräva det mer och mer i framtiden.

Gert Nilsson om digitala prov

Fotograf: Lars Olsson, Studie-och Yrkesvägledare i Sjöbo kommun

– Det är intressant att jämföra skolan med näringslivet. Näringslivet har verkligen gjort en total digitaliseringssväng. Det är konstigt att skolan inte hängt på den utvecklingen.

Berätta om Skola 2.0
– Det är ett koncept som menar att datorn är ett eminent verktyg, men det är just det. Ett verktyg! Lärandet kommer inte av sig självt. Pedagogiken samt didaktiken bakom digitalt användande måste få ta tid att växa fram.
– Vi vill utbilda lärare, skolledningar och alla annan personal som rör sig i skolan om de möjligheter som digitala verktyg för med sig. Vi diskuterar om hur själva lärandet i sig måste förändras.

“Bara för att alla lärare har tillgång till digitala hjälpmedel, kan de automatiskt inte hur de på bästa sätt ska använda dem i undervisningen.”

Helt nya lärostilar har och kommer fortsätta växa fram tack vare den digitala tekniken. Man behöver exempelvis inte längre vara på plats för att ta del av undervisningen. Lärandet kan utvecklas utanför tid och rum, menar Gert Nilsson.
– Vi vet att alla lär sig olika. Det finns inte ett sätt som alla lär sig bäst på. Och ändå är den traditionella undervisningen en lärare som står framme vid tavlan och lär ut. Med hjälp av den digitala tekniken och lite innovationskraft kan det faktiskt se helt annorlunda ut.
– Någon kanske lär sig genom att lyssna och skriva av, en annan från bilder och en tredje genom videomaterial. Varför inte använda det då? Om man utnyttjar de möjligheter man har kan alla elever hitta det lärosätt som passar dem bäst!

Gert Nilsson har tyvärr märkt av den stora kunskapsklyftan som idag finns i digital teknik bland skolor. Det är de eldsjälar som verkligen har ett genuint intresse av nya lärosätt som tar till sig av tekniken. Resten hamnar efter.
– Det är synd med tanke på vilka ofantliga möjligheter digitala verktyg ger. Med det sagt, kan man inte bara fokusera på verktygen i sig. Det är hjälpmedel, men det är läraren som är det viktiga.
Gert Nilsson fortsätter att poängtera att man måste sats på fortbildningen inom den digitala tekniken, och att det är viktigt att omgivningen förstår det.
– Bara för att alla lärare har tillgång till digitala hjälpmedel, kan de automatiskt inte hur de på bästa sätt ska använda dem i undervisningen.

Det är i det skedet Gert Nilson menar att han kommer in. Han åker gärna ut till skolor, kommuner och landsting för att föreläsa, tipsa och coacha.

“Mitt råd till alla skolor är att de bör digitalisera mera”

Vilken är den vanligaste frågan du brukar få när du är ute och föreläser?
– Det är väldigt olika, men alla vill veta mer om molntjänster. Sen är det även många frågor kring Google, vad kan vi utnyttja och vad får/får man inte användas sig av etc. Det frågar i alla fall de som är insatta. De andra frågar faktiskt inte så mycket. Där blir det extra tydligt vilka som gått i bräschen och de som hamnat efter. Jag kan känna att det finns ett kompetenshöjande behov av digitalkunskap.

Vad vill du åstadkomma med dina föreläsningar?
– Jag vill att insikten om att lärandet kan förändras med digitala verktyg ska spridas. Man kan optimera, effektivisera och göra sin undervisning oerhört mer intressant. Digitala verktyg kan få eleverna att engagera sig mer, komma mer förberedda till lektionen och helt enkelt bli mer delaktiga i sitt lärande. Det finns även forskning som stödjer detta.
– Jag tycker överlag att de flesta lärare är och vill vara väldigt driftiga. Men det är inte alltid man har rätt resurser. Och ibland är det tvärt om, att resurserna finns men används helt fel. Det vill jag ändra på.

Hur ser du på digitala prov?
– Jag är väldigt förvånad över att de nationella proven inte görs digitalt. Det kan jag inte förstå. Själv tror jag att det skulle underlätta, och om man dessutom införde en centraliserad rättning skulle det bli ännu bättre. Man kan ju tycka att det borde finnas ett generellt mätinstrument.

Gert Nilssons råd till alla skolor är att de bör digitalisera mera, men absolut inte glömma fortbildningen!
– Ofta behövs det göras en mental kullerbytta. Detta kan inte göras endast på egen hand. Man måste få hjälp på traven, och då inte bara av andra lärare. Pedagogen måste förstå processen och använda digitala samt analoga metoder simultant. Först då kommer man åt det djupa lärandet.

– Vi kan köpa in hur mycket digitala verktyg som helst utan att det blir någon som helst effekt i lärandet. Om inte själva lärandet och den digitala kompetensen förändras och höjs. Då kan vi skapa världens bästa skola!

Miranda Karlsson

Fakta
Gert Nilsson jobbar med IT i skolan. Han hjälper även skolor att hitta nya vägar och vidareutveckla sin digitala kompetens. Detta görs genom inspirerande föredrag, workshops och fortbildningar.

Pedagogisk utveckling för ett modernt lärande. Skola 2.0


Med modern pedagogik anpassad för det digitaliserade samhälle som vi lever i skapar vi nu lektioner och lärande anpassade till det 21:a århundradets krav på utbildning.

Enligt läroplanen för grundskolan ansvarar skolan för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Motsvarande läroplansmål finns även för gymnasieskolan. Detta innebär att eleverna ska erhålla den digitala kompetens som behövs i dagens samhälle.” citat från Digitaliseringskommissionen.

2.0 Framtidens klassrum

Digitala verktyg som datorer, smartphones och surfplattor bryter ned de fysiska väggarna och bjuder in all världens kunskap i klassrummet. Skolledare, pedagoger, politiker och andra vuxna i skolans värld måste ha kunskap om hur kommunikationen förändrar pedagogik, metodik och didaktik. Vi tar er med på en resa in i framtiden med Skola 2.0 som verktyg.

Skola 2.0 kurs – framtidens klassrum

Res in i framtiden och upptäck de möjligheter som den digitala världen ger! Kursen Skola 2.0 ger dig verktyg och metoder för att använda de digitala och analoga kunskapskällorna för att skapa nya lärprocesser. Pedagogik och metodik som engagerar elever med olika behov och inlärningsstilar.

Möt eleverna på deras arena

Sociala medier i undervisningen. Facebook, Instagram, Twitter, MySpace, YouTube, Flickr, LinkedIn, Google+, Dayviews… De sociala nätverken är många. Var finns du? Och var finns dina elever? Använd dem i din undervisning och möt eleverna i deras huvudsakliga kommunikationsverktyg. Lär dig hur Facebook kan användas proaktivt i undervisningen.

Den digitala pedagogiken

Flipped classroom tar in de digitala kunskapskällorna och låter eleverna arbeta individanpassat med analyser och webben är deras bas. Det spelifierade lärandet lånar drag från datorspel till triggande utmaningar eller tävlingar. I det entreprenöriella lärandet används och skapas nya kunskaper för att ta initiativ, bli mer nyfiken och kreativ.

Den kommunikativa skolan

Vad är Webb 2.0 och hur kan det användas i undervisningen? Integrera text, bild, foto och form för att skapa budskap om idéer, åsikter och värderingar. Bloggar, wiki och Twitter innebär möjlighet att samarbeta, diskutera och debattera i offentligheten inför både kompisar och alla andra.

Det virtuella klassrummet

Med Skype, Google Hangouts och annan teknik kan du skapa digitala mötesplatser med video, chat och andra strömmande media. Och i molnet kan du med Google (Apps) och Microsoft (Office 365) hantera dokument, kalkyler, presentationer och lagring. Samtidigt innebär snabb delning av information utmaningar. Hur kan vi hantera de digitala källorna vad gäller etik och källkritik?

Målgrupp Pedagoger och skolpersonal som vill lära sig hur de digitala verktygen och digitala media kan förändra och förbättra lärandet. För grund- och gymnasieskolan.

Förkunskaper Grundläggande dator- och IT-kunskaper

Antal tillfällen Fyra halvdagar alternativt skräddarsytt upplägg

Pris 2 450 kronor per deltagare eller enligt offert.

Kontakta mig för mer information.

Många av kurserna går att få som hybrid distans kurs.

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 516 andra följare

%d bloggare gillar detta: