Skapa digitala lektioner tillsammans med dina elever. Del 3


I detta avsnitt ska vi starta upp och göra basinställningar i webbportalen. Har du genomfört det som har beskrivits i de andra delarna, så kan du titta på filmen och sedan göra samma åtgärder på din dator. Välj HD upplösning om du tycker att det är svårt att läsa texterna i filmen. Uppstarten kommer att ta en stund då de ingående komponenterna måste packas upp och installeras i webbmotorn som följer med i paketet. Webbmotorn är Apache Tomcat, en öppen källkod Webbserver (https://en.wikipedia.org/wiki/Apache_Tomcat) som är gratis att använda. Har du missat de andra avsnitten, så hittar du dem här: https://digitalskola.wordpress.com/2016/02/01/skapa-digitala-lektioner-tillsammans-med-dina-elever-del-1/ och https://digitalskola.wordpress.com/2016/02/02/skapa-digitala-lektioner-tillsammans-med-dina-elever-del-2/

Glöm inte att involvera eleverna i alla faser av installation och uppstart.

När väl webbportalen är uppstartad kan ni låta den vara igång. Vill ni stänga ner den, använd då filen shutdown.bat som finns i samma katalog/mapp som du startade webbportalen i.

I nästa avsnitt kommer jag att beskriva hela proceduren i text och du kommer också att få länkar till hemsidor som använder denna webbportal som motor.

Skapa digitala lektioner tillsammans med dina elever. Del 2


I detta avsnittet beskriver jag hur du går till väga när du ska ladda ner och installera programvaran. Se filmer nedan.

Så här laddar du ner.

När du väl har laddat ner filen så hittar du den under hämtade filer. Se denna film hur du går tillväga med fortsättningen av installationen.

Jag använde Screencast-o-matic för att spela in filmerna ( http://screencast-o-matic.com/home ) och laddade upp dem på YouTube för att kunna presentera dem här. Datorn jag spelade in från har Windows 10 som operativ, så utforskaren ser lite annorlunda ut jämfört med Windows XP och Windows 7.

Har fått fråga om vilken ålder eleverna bör ha. Jag tycker nog att elever from årskurs 4 och uppåt går bra, men det är upp till dig som lärare att själv bedöma detta.

I nästa del beskriver jag fortsättningen av installationsfasen. Du är välkommen att mejla till skolitskane@gmail.com med alla frågor du har om produkten och installationen.

Här finns registreringsformuläret som ger dig tillgång till nedladdningen av programmet: http://goo.gl/forms/7oxjO5HwAl

Skapa digitala lektioner tillsammans med dina elever. Del 1


Vill du skapa något nytt med dina elever? Något som triggar deras nyfikenhet och experiment lusta? Vara med i gränslandet mellan datoranvändning, applikationsutveckling och programmering utan att behöva skriva en rad kod? Något som övar logiskt tänkande, problemlösning, samarbete och ger både dig och dina elever en bättre och djupare digital kompetens. Detta är den första delen av en serie där du kommer att få lära dig installera och bygga en social webbplattform tillsammans med dina elever.

Intresserad, då går vi vidare. Jag måste redan nu nämna att detta kommer att kräva en hel del av både dig som lärare och av dina elever. Samtidigt kommer det också att ge kunskaper och färdigheter som ni alla kommer att ha nytta av i framtiden. Vad är nu detta då? Jo, ni kommer att lära er att installera och konfigurera webbplattformen där ni så småningom kommer att kunna skapa webbsidor, digitala lektioner, spara bilder, dokument, visa filmer och en massa annat. Kostar det något? Nej, eftersom produkten bygger på öppen källkod, så är den gratis att installera och använda. Dock krävs det en dator till vilken produkten laddas ner och ”installeras”.  Hela denna procedur kommer ni att få noggranna instruktioner om och full support till utan någon som helst kostnad.

Hårdvarukrav.

Du behöver en dator med minst 2 gb eller helst 4 gb internminne, 100 gb ledigt lagringsutrymme på c:, tangentbord, skärm och Windows xp, Windows 7 eller Windows 10. Den ska ha nätverkskort och vara ansluten till skolans nätverk och internet. Det går utmärkt med en äldre dator, då webbplattformen inte kräver så mycket av hårdvaran.

Så här börjar du.

Det är viktigt att du hela tiden involverar och informerar dina elever så att de verkligen känner att de är delaktiga i processen. Vill du, kan du ju först själv ladda ner och installera enligt instruktionerna som kommer i nästa avsnitt och därefter göra det tillsammans med eleverna.

Innan du laddar ner programvaran, så skapar du en mapp i roten på C: som du ger valfritt namn, tex webbportal. Det är här du senare ska installera programvaran. Registrera dig nedan, så får du tillgång till länken så att du kan ladda ner programmet.

Obs! Det kostar inget och du kommer inte att få någon reklam eller erbjudande för att du registrerar dig.

I nästa avsnitt får du veta hur du installerar, startar upp och konfigurerar programmet.

Avsnitt 1: Edmodo, social läroplattform för skolan.


Först ut av verktygen jag kommer att gå igenom i den serie av digitala verktyg/program jag kommer att publicera framöver är Edmodo. Edmodo är en social läroplattform skapad i Chicago, USA, av lärare för att överbrygga gapet mellan elevernas vardag och lärandet i skolan. Precis som de flesta lärplattformar, innehåller denna verktyg för lektionsplanering, frågesport, inlämningsuppgifter, enkäter m.m,m.m.

En läroplattform är en viktig beståndsdel i den moderna skolan och utgör själva basen för hanteringen och administrationen av de digitaliserade lektionerna. Det är viktigt att plattformen erbjuder flexibilitet och utrymme för experiment så att de digitala lektionerna blir både innovativa och intressanta. Att lätt kunna infoga och inkludera webbaserade verktyg, hemsidor, filmer, dokument, quizar, enkäter, bilder och annat borde vara självklart men tyvärr är det inte så i de flesta läroplattformar,  inte heller i Edmodo.

Den egentliga skillnaden mot andra plattformar är att den innehåller en del sociala funktioner och har en tät koppling till Microsofts Office365 som kan startas direkt inifrån Edmodo. För övrigt är den varken bättre eller sämre än andra lärplattformar. Du hittar Edmodo här: https://www.edmodo.com/

Precis som med andra digitala tjänster, så finns det regler om hur personuppgifter hanteras.Här är en länk till datainpektionens hemsida med information om personuppgiftslagen och vad som gäller för skolan: http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/skolor/ Då Edmodo är en molntjänst, är det viktigt att läsa igenom vad datainspektionen och lagen säger om dessa och dess användning i skolan: http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/skolor/molntjanster-i-skolan/

Origo-Lärarförbundets tidning för lärare i matematik, teknik och naturvetenskap har publicerat en artikel med en bra beskrivning av Edmodo:  http://www.lararnasnyheter.se/origo/2016/01/19/edmodo-facebook-skolan

2015 väntande


WordPress.coms trupp av statistikapor skapade en 2015 årlig sammanfattning för denna blogg.

Här är ett utdrag:

En spårvagn i San Francisco rymmer 60 personer. Den här bloggen besöktes cirka 1 900 gånger under 2015. Om den hade varit en spårvagn, skulle det behövas cirka 32 resor för att lika många personer skulle komma med.

Klicka här för att se hela sammanfattingen.

Effektiva lärstrategier ett viktigt uppdrag för skolan


Ett av syftena med utbildning är att utveckla elevers förmåga att lära. Trots detta lär lärare sällan ut effektiva lärstrategier. Därför är det inte överraskande att elever ofta använder ineffektiva lärstrategier. När elever ska lära att lära är det viktigt att de tidigt introduceras till effektiva lärstrategier och får hjälp att använda dem.

Sourced through Scoop.it from: www.skolverket.se

See on Scoop.itSkolperspektiv, ett nyhetsflöde om skolan.

Att använda moderna didaktiska och pedagogiska metoder för att optimera lärandet.


Intressant tanke att omvandla innehållet i en klassisk bok till ett spel där eleverna själv får skapa sina roller!!

Men man måste ju inte agera själv i ett rollspel om man inte känner sig bekväm med det, utan använda figurer eller teckningar. Olika åldrar hanterar det utifrån sina förmågor och kunskaper. Det viktiga är inte kvalitén, utan handlingen, att göra något av det man läst.

I en digital värld kan eleven skapa en avatar som agerar den roll som hen skapat i texSecond Life ( http://secondlife.com/ ) eller Minecraft  ( https://minecraft.net ) tillsammans med de andra i klassen.

Kontakta oss för fler exempel på moderna didaktiska och pedagogiska metoder som förändrar lärandet. Vi kommer gärna till din skola och berättar mer, skicka ett mejl med kontaktinformation, så återkommer vi till dig.

https://www.facebook.com/Skol.IT.Skane/posts/923331507742948

 

IKT-pedagog, yrkesroll som skapar nytt lärande i framtidens svenska skola?


Förundrad över ännu en Pisa studie som pekar på en skola i förfall. Eller är detta inledningen på något helt nytt?

Vi har under ett flertal år nu fått reda på hur svensk skola faller längre och längre ner i listorna vid de återkommande Pisa undersökningarna. Spaltmeter efter spaltmeter frotterar sig medierna med information som säger hur kunskaperna hos eleverna blir lägre och lägre. Samtidigt har Skolverket startat projekten ”Matematiklyftet” och ”Läslyftet” för att stärka lärares didaktiska förmågor i dessa ämnen och ändå blir elevernas kunskaper i matematik och läsförståelse sämre enligt Pisa.

Många börjar till och med hävda dator1att det är införandet av datorer och digitala verktyg som gör att elevernas resultat faller. På sätt och vis kan det vara så, men resultaten kan inte falla bara för att man byter ut verktyget för att skriva, penna mot dator, utan det beror snarare på hur man använder de nya verktygen och hur läraren inlemmar dessa i lärprocessen. Har inte läraren förmåga att se och förstå hur en dator, surfplatta eller det digitala programmet kan höja inlärningen, så kommer dylika verktyg att vara en hämsko istället för en tillgång.

Hur ska vi då komma tillrätta med detta? Jo, genom att satsa på fortbildning av våra lärare, skolledare och pedagoger. I skolan finns yrkesrollen IKT-pedagog som absolut kan vara en resurs för detta. Jag skulle vilja beskriva denna roll så här: ”IKT-pedagogen ska
dator2vara en person som är duktig på pedagogik och didaktik och som kan omsätta detta i praktiken med de digitala verktygen i skolan. Hen ska också vara ett stöd för kollegor och ledning när det gäller införandet av nya verktyg och lärmetoder i utbildningen. Hen ska också utbilda sina kolleger och hjälpa dem att förstå den pedagogiska vinsten, ge tips på modern metodik och metoder och hjälpa dem förstå sambandet mellan lärandeprocessen och användandet av digitala program och verktyg.” Givetvis finns det andra beskrivningar som tex Emil Janssons i hans Handbok för IKT-pedagoger, http://ikt.3mil.se/ikt-pedagog/ ”En IKT-pedagog har som uppgift att inspirera, handleda och utveckla användningen av digitala möjligheter i undervisningen. Beroende på hur du är anställd kan rollen vara med fokus på pedagoger (som i denna handbok) eller ha en tjänst där du även ska vara som resurs för eleverna.”

Då kommer frågan osökt, ska IKT-pedagogen vara en legitimerad lärare eller någon av alla de som inte har lärarlegitimation men som är duktiga pedagoger och nu riskerar att förlora sina jobb. Rent nationalekonomiskt vore det utmärkt att fånga upp dessa och ge dem en fortbildning till IKT-pedagog. Då kan vi fortfarande ha kvar de duktiga pedagoger som av någon anledning inte har lärarlegitimation, inom utbildningsväsendet. I framtiden måste det finnas en IKT-pedagog på heltid i varje skola i Sverige för att vi verkligen ska bli duktiga på att ta vara på de digitala lärprocesser och metoder som optimerar lärandet i framtidens skola. Detta tycker kanske någon blidator3r en dyr historia och vår kommun eller skola kommer inte ha råd till detta. Då får man tänka på att, om vi inte får elever som har digital kompetens och behörighet till vidare studier så kommer vårt samhälles ekonomi att kollapsa. Redan idag kräver arbetsmarknaden att de sökande har en digital kompetens när de söker de arbeten som finns och i framtiden kommer detta att bli viktigare och viktigare.

Jag har tidigare skrivit om behovet av kompetensutveckling i skolan i denna blogg och behovet blir inte mindre utan tvärtom större framöver.