Digital kompetens för framtidens behov. Skola 2.0


I tisdags den 14 oktober blev jag intervjuad av Miranda Karlsson på DigiExam, ett företag som tillhandahåller digitala prov.

Här kommer artikeln som Miranda skrivit, du hittar den också på DigiExam Blog, http://blog.digiexam.se/halla-gert-nilsson-inspirator-och-forelasare-digitalskola/

Hallå Gert Nilsson, inspiratör och föreläsare för Digitalskola.

Varför är det så viktigt att föra in digitala verktyg i skolan?
– Dagens samhälle kräver nästan det. Allt har digitaliserats, framför allt i näringslivet. Det blir därför ännu viktigare att få in den digitala kompetensen i skolan. Samhället kommer kräva det mer och mer i framtiden.

Gert Nilsson om digitala prov

Fotograf: Lars Olsson, Studie-och Yrkesvägledare i Sjöbo kommun

– Det är intressant att jämföra skolan med näringslivet. Näringslivet har verkligen gjort en total digitaliseringssväng. Det är konstigt att skolan inte hängt på den utvecklingen.

Berätta om Skola 2.0
– Det är ett koncept som menar att datorn är ett eminent verktyg, men det är just det. Ett verktyg! Lärandet kommer inte av sig självt. Pedagogiken samt didaktiken bakom digitalt användande måste få ta tid att växa fram.
– Vi vill utbilda lärare, skolledningar och alla annan personal som rör sig i skolan om de möjligheter som digitala verktyg för med sig. Vi diskuterar om hur själva lärandet i sig måste förändras.

“Bara för att alla lärare har tillgång till digitala hjälpmedel, kan de automatiskt inte hur de på bästa sätt ska använda dem i undervisningen.”

Helt nya lärostilar har och kommer fortsätta växa fram tack vare den digitala tekniken. Man behöver exempelvis inte längre vara på plats för att ta del av undervisningen. Lärandet kan utvecklas utanför tid och rum, menar Gert Nilsson.
– Vi vet att alla lär sig olika. Det finns inte ett sätt som alla lär sig bäst på. Och ändå är den traditionella undervisningen en lärare som står framme vid tavlan och lär ut. Med hjälp av den digitala tekniken och lite innovationskraft kan det faktiskt se helt annorlunda ut.
– Någon kanske lär sig genom att lyssna och skriva av, en annan från bilder och en tredje genom videomaterial. Varför inte använda det då? Om man utnyttjar de möjligheter man har kan alla elever hitta det lärosätt som passar dem bäst!

Gert Nilsson har tyvärr märkt av den stora kunskapsklyftan som idag finns i digital teknik bland skolor. Det är de eldsjälar som verkligen har ett genuint intresse av nya lärosätt som tar till sig av tekniken. Resten hamnar efter.
– Det är synd med tanke på vilka ofantliga möjligheter digitala verktyg ger. Med det sagt, kan man inte bara fokusera på verktygen i sig. Det är hjälpmedel, men det är läraren som är det viktiga.
Gert Nilsson fortsätter att poängtera att man måste sats på fortbildningen inom den digitala tekniken, och att det är viktigt att omgivningen förstår det.
– Bara för att alla lärare har tillgång till digitala hjälpmedel, kan de automatiskt inte hur de på bästa sätt ska använda dem i undervisningen.

Det är i det skedet Gert Nilson menar att han kommer in. Han åker gärna ut till skolor, kommuner och landsting för att föreläsa, tipsa och coacha.

“Mitt råd till alla skolor är att de bör digitalisera mera”

Vilken är den vanligaste frågan du brukar få när du är ute och föreläser?
– Det är väldigt olika, men alla vill veta mer om molntjänster. Sen är det även många frågor kring Google, vad kan vi utnyttja och vad får/får man inte användas sig av etc. Det frågar i alla fall de som är insatta. De andra frågar faktiskt inte så mycket. Där blir det extra tydligt vilka som gått i bräschen och de som hamnat efter. Jag kan känna att det finns ett kompetenshöjande behov av digitalkunskap.

Vad vill du åstadkomma med dina föreläsningar?
– Jag vill att insikten om att lärandet kan förändras med digitala verktyg ska spridas. Man kan optimera, effektivisera och göra sin undervisning oerhört mer intressant. Digitala verktyg kan få eleverna att engagera sig mer, komma mer förberedda till lektionen och helt enkelt bli mer delaktiga i sitt lärande. Det finns även forskning som stödjer detta.
– Jag tycker överlag att de flesta lärare är och vill vara väldigt driftiga. Men det är inte alltid man har rätt resurser. Och ibland är det tvärt om, att resurserna finns men används helt fel. Det vill jag ändra på.

Hur ser du på digitala prov?
– Jag är väldigt förvånad över att de nationella proven inte görs digitalt. Det kan jag inte förstå. Själv tror jag att det skulle underlätta, och om man dessutom införde en centraliserad rättning skulle det bli ännu bättre. Man kan ju tycka att det borde finnas ett generellt mätinstrument.

Gert Nilssons råd till alla skolor är att de bör digitalisera mera, men absolut inte glömma fortbildningen!
– Ofta behövs det göras en mental kullerbytta. Detta kan inte göras endast på egen hand. Man måste få hjälp på traven, och då inte bara av andra lärare. Pedagogen måste förstå processen och använda digitala samt analoga metoder simultant. Först då kommer man åt det djupa lärandet.

– Vi kan köpa in hur mycket digitala verktyg som helst utan att det blir någon som helst effekt i lärandet. Om inte själva lärandet och den digitala kompetensen förändras och höjs. Då kan vi skapa världens bästa skola!

Miranda Karlsson

Fakta
Gert Nilsson jobbar med IT i skolan. Han hjälper även skolor att hitta nya vägar och vidareutveckla sin digitala kompetens. Detta görs genom inspirerande föredrag, workshops och fortbildningar.
Publicerat i digital, IKT, IT i skolan, Pedagogik, skola 2.0, Utbildning | 1 kommentar

Pedagogisk utveckling för ett modernt lärande. Skola 2.0


Med modern pedagogik anpassad för det digitaliserade samhälle som vi lever i skapar vi nu lektioner och lärande anpassade till det 21:a århundradets krav på utbildning. Tillsammans med Medborgarskolan har vi skapat lektioner och kurser för lärandet med de krav som vårt moderna samhälle ställer.

Enligt läroplanen för grundskolan ansvarar skolan för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Motsvarande läroplansmål finns även för gymnasieskolan. Detta innebär att eleverna ska erhålla den digitala kompetens som behövs i dagens samhälle.” citat från Digitaliseringskommissionen.

2.0 Framtidens klassrum

Digitala verktyg som datorer, smartphones och surfplattor bryter ned de fysiska väggarna och bjuder in all världens kunskap i klassrummet. Skolledare, pedagoger, politiker och andra vuxna i skolans värld måste ha kunskap om hur kommunikationen förändrar pedagogik, metodik och didaktik. Vi tar er med på en resa in i framtiden med Skola 2.0 som verktyg.

Skola 2.0 kurs – framtidens klassrum

Res in i framtiden och upptäck de möjligheter som den digitala världen ger! Kursen Skola 2.0 ger dig verktyg och metoder för att använda de digitala och analoga kunskapskällorna för att skapa nya lärprocesser. Pedagogik och metodik som engagerar elever med olika behov och inlärningsstilar.

Möt eleverna på deras arena

Sociala medier i undervisningen. Facebook, Instagram, Twitter, MySpace, YouTube, Flickr, LinkedIn, Google+, Dayviews… De sociala nätverken är många. Var finns du? Och var finns dina elever? Använd dem i din undervisning och möt eleverna i deras huvudsakliga kommunikationsverktyg. Lär dig hur Facebook kan användas proaktivt i undervisningen.

Den digitala pedagogiken

Flipped classroom tar in de digitala kunskapskällorna och låter eleverna arbeta individanpassat med analyser och webben är deras bas. Det spelifierade lärandet lånar drag från datorspel till triggande utmaningar eller tävlingar. I det entreprenöriella lärandet används och skapas nya kunskaper för att ta initiativ, bli mer nyfiken och kreativ.

Den kommunikativa skolan

Vad är Webb 2.0 och hur kan det användas i undervisningen? Integrera text, bild, foto och form för att skapa budskap om idéer, åsikter och värderingar. Bloggar, wiki och Twitter innebär möjlighet att samarbeta, diskutera och debattera i offentligheten inför både kompisar och alla andra.

Det virtuella klassrummet

Med Skype, Google Hangouts och annan teknik kan du skapa digitala mötesplatser med video, chat och andra strömmande media. Och i molnet kan du med Google (Apps) och Microsoft (Office 365) hantera dokument, kalkyler, presentationer och lagring. Samtidigt innebär snabb delning av information utmaningar. Hur kan vi hantera de digitala källorna vad gäller etik och källkritik?

Målgrupp Pedagoger och skolpersonal som vill lära sig hur de digitala verktygen och digitala media kan förändra och förbättra lärandet. För grund- och gymnasieskolan.

Förkunskaper Grundläggande dator- och IT-kunskaper

Antal tillfällen Fyra halvdagar alternativt skräddarsytt upplägg

Pris 2 450 kronor per deltagare eller enligt offert.

Länk till vår broschyr: http://issuu.com/karin.holm/docs/folder_skola_medborgarskolan/0

Publicerat i digital, IKT, IT i skolan, Pedagogik, skola 2.0, Uncategorized, Utbildning | 2 kommentarer

Skol IT Skåne – Timeline Photos | Facebook


Vi kan köpa in hur mycket datorer och teknisk utrustning som helst till skolan utan att det blir någon effekt i lärandet, om inte själva lärandet…

Source: www.facebook.com

See on Scoop.itDigitala verktyg för lärandet. En skola i förändring.

Publicerat i IT i skolan | Lämna en kommentar

Det moderna lärandet i det 21:a århundradet.


Enligt de senaste PISA undersökningarna har kunskapen hos de svenska eleverna dalat de senaste åren. Från att ha varit högt upp i rankingen återfinns nu Sverige under OECD-genomsnittet. Många står frågande och undrar, hur kunde det bli så här. Jag kommer inte att spekulera i hur eller varför det blev så här. Det som gäller nu, är att se framåt och hitta lösningar och inte gräva ner sig i det som varit.

”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”, togs in i skollagens första kapitel, femte paragrafen, år 2010. Du kan läsa mer HÄR. Men ibland har forskningen inte riktigt hängt med och det saknas studier på hur många av de moderna metoderna och teorierna fungerar i praktiken och då framförallt de där datorer och digitala verktyg är inblandade i lärandet. Därför måste lärare få lov att testa metoder och teorier som skapats för det digitala lärandet där andra har haft framgång, fast det inte finns stöd i forskningen för dessa ännu, annars kommer innovationer och nytänkande att total haverera och skolan stagnera.

Redan när jag gick i skolan för en herrans massa år sedan, var skoltrötthet vanligt när man nådde högstadiet och blev ännu mer påtagligt i gymnasiet. På den tiden var det inte nödvändigt att högskoleutbilda sig för att få ett bra arbete och det innebar att många började jobba direkt efter 9:an eller gymnasiet. Skoltröttheten berodde mycket på tristessen som fanns i skolan och skolmiljön och att vissa lärare inte var tillräckligt engagerade och lektionerna tråkiga. Jag tror att det är likadant nu, men nu finns fler verktyg som visar att resultatet i skolan inte blir som förväntat än vad det fanns på min tid. Ska man nu också plussa på med ytterligare fler obligatoriska år, så tror jag att det blir ännu tuffare för eleverna att engagera och intressera sig för skolarbetet om inte något radikalt förändras i pedagogiken och gör det intressant, spännande och engagerande genom hela skoltiden. Det ska inte bara vara roligt när man går i de tidiga åldrarna, utan engagemanget ska finnas där hela tiden och eleverna ska känna entusiasm även i högstadiet och gymnasiet om vi ska kunna förverkliga vår idé om ”världens bästa skola”.

Den digitala teknik och de nya pedagogiska metoder som nu skapas för och i den moderna skolan kan bli den framgångsfaktor som vi väntat så länge på om det görs på rätt sätt. Vi kan köpa in hur mycket datorer och teknisk utrustning till skolan utan att det blir någon som helst effekt i lärandet om inte själva lärandet förändras och den digitala kompetensen hos lärarna höjs. Det finns nya metoder som har visat sig vara effektiva för inlärningsprocessen, men då behövs fortbildning för pedagogerna och en förändrad struktur i skolans processer. Med ett nytänk för det moderna lärandet i det 21:a århundradet och en progressiv skolledning föds framgång.

Med metoder som spelifierat lärande, blended learning, flippat klassrum, entreprenöriellt och kollaborativt lärande kan pedagogerna ta steget in i det 21:a århundradets lärande.

Vill ni vara med på den spännande resan in i framtidens lärande, så stig på tåget nu och ta del av all den kunskap som finns bara ett klick bort.

Connected learning eller sammankopplat lärande är ett pedagogiskt förhållningssätt anpassat för vår ständigt föränderliga värld. Det gör lärandet relevant för alla, kopplat till det verkliga livet, arbetet, och till verkligheten i den digitala tidsåldern, där efterfrågan på lärande aldrig slutar. 

Nyfiken på hur modern pedagogik och digitala verktyg förändrar lärandet med Connected Learning? Boka en föreläsning till din skola Här.

Publicerat i IT i skolan | 1 kommentar

Skol IT Skåne – Varning! Det skickas ett mail med ämnet… | Facebook


See on Scoop.itDigitala verktyg för lärandet. En skola i förändring.

Varning!
Det skickas ett mail med ämnet ”VIKTIGT DOKUMENT” som innehåller texten:
”Jag har lagt upp det dokument som du begärt via Google Docs. Följ…

See on www.facebook.com

Publicerat i IT i skolan | Lämna en kommentar

mickekring.se – Hjälp! Nån har hackat mitt Twitter!


See on Scoop.itDigitala verktyg för lärandet. En skola i förändring.

 

Får du konstiga meddelanden adresserat till dig på TWITTER? Då försöker kanske någon kapa ditt konto. Micke Kring har gjort en lathund som du kan läsa om du tror att någon försöker komma åt eller någon har kommit åt ditt twitter konto. Även alla ni som inte har drabbats bör läsa så att ni ser hur det kan se ut!! Skicka detta vidare så att alla varnas!! Det kan finnas allvarligt uppsåt bakom detta. Du skriver ju in ditt lösenord och du kanske använder samma vid andra inloggningar på Internet, kanske till och med på din bank.

See on www.mickekring.se

Publicerat i IT i skolan | Lämna en kommentar

Luren tar plats på lektionen


See on Scoop.itDigitala verktyg för lärandet. En skola i förändring.

Sydsvenskan har frågat samtliga kommunala skolor i Malmö, Lund och Omkretsen om vilka regler de har kring mobiltelefoner. 55 skolor har svarat. Över hälften…

See on www.sydsvenskan.se

Publicerat i IT i skolan | Lämna en kommentar

Lisa Nielsen: The Innovative Educator: 5 reasons cell phones benefit a 1:1 environment


See on Scoop.itDigitala verktyg för lärandet. En skola i förändring.

See on theinnovativeeducator.blogspot.se

Publicerat i IT i skolan | Lämna en kommentar

Skola 2.0, Digital pedagogik. Att använda mobilen i undervisningen. Kostnadsfri föreläsning.


See on Scoop.itDigitala verktyg för lärandet. En skola i förändring.

Vänd mobilanvändningen från att vara störig, till att bli ett pedagogiskt verktyg som främjar lärprocessen.

Föreläsning den 13 mars 2014  kl 09:00 i Medborgarskolans lokaler Gasverksgatan 17 i Helsingborg. Anmäl dig snarast då det är begränsat antal platser. Kostnadsfritt!! Obs! Tidpunkterna i agendan är fel, det börjar kl 09:00 och slutar 11:00. Du anmäler dig HÄR!

See on www.medborgarskolan.se

Du kan även få denna föreläsning på Din skola och då skräddarsyr vi den helt efter era behov, kontakta Skol IT Skåne för mer information eller fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi dig. Vi håller föreläsningar, workshops och kurser i hela Sverige!!

 

Publicerat i digital, IT i skolan, mobilen i skolan, mobiltelefon, Studiecirkel | 1 kommentar

Att utnyttja den moderna mobilen som pedagogiskt verktyg. Kapitel 2


I detta avsnittet kommer jag att visa på ett konkret sätt att använda mobilen för att flippa lektionen. Givetvis kan du använda Pc, Mac eller surfplatta i stället, men då ser tillvägagångssättet annorlunda ut. Informationen finns på samma ställe, men du når den via andra vägar.

I detta exemplet utnyttjar jag funktioner som finns i webbplatsen GoEasy, vilket ni också kan göra om ni har registrerat er där. Här kommer ni att få ett testkonto som ni kan använda för att testa av, det jag beskriver. Först måste du ladda ner två appar till din mobil. Har du en telefon med Android som operativ, så går du till Google Play och laddar ner apparna Adobe Reader och Liferay Sync. Båda är gratis. Har du en iPhone, så går du till appstore och laddar ner samma två appar. Givetvis kan du även ladda ner apparna till din Android surfplatta eller iPad. När du installerat apparna, så öppnar du appen Liferay Sync och går till inställningar ( skiftnyckeln längst ner) och anger mobiltest@goeasy.se i fältet login, i fältet password skriver du in: test, i fältet Server skriver du in: http://goeasy.geliit.se. Högst upp till höger i fönstret ska det stå ”sign in”. Här trycker du och blir inloggad i GoEasy, se bild nedan. Klicka för att förstora den.

Screenshot_2014-01-28-13-41-21

Nu har du fått tillgång till dokumenthanteringen i GoEasy och kan se på mappar och dokument i din mobil. Nu bör det se ut som i bilden nedan.

Screenshot_2014-01-28-13-44-15

Nu klickar du på Mobiltest och hamnar på nästa nivå.

Screenshot_2014-01-28-13-52-45

Klicka på historia och nu ser du dokumentet Armfeldts Karoliner.pdf som du klickar på.

Screenshot_2014-01-28-13-50-28

Nu kan du få upp ett val, och då ska du välja Adobe Reader. I dokumentet finns nu länkar som du kan klicka på och då öppnar sig de olika sidorna som ingår i lektionen.

Detta sätt att arbeta och använda mobilen fungerar även med Google Apps, Google Drive, Microsoft Skydrive och Microsoft 365, men tillvägagångssättet är annorlunda och jag kommer inte att beskriva det i det här kapitlet.

Jag nämnde i början av kapitlet att man även kan använda surfplatta, PC och Mac. Surfplattan kan du dels använda exakt som mobilen, men den kan också användas som Pc och Mac.

Hur använder du då dessa? Starta valfri webb browser och gå till adress http://goeasy.geliit.se och logga in med den inloggning som jag beskrev tidigare. Tryck på länken ”logga in” högst upp till höger i ditt browserfönster och skriv in mobiltest@goeasy.se i e-postnamnfältet. I lösenordsfältet skriver du in: test och därefter trycker du på knappen ”Logga in”. Nu är du inloggad och för att komma till mobiltest, trycker du på länken Gå till i det nya vektygsfält som nu kommit till i ditt browserfönster. Här kommer fram en rullgardins meny där du väljer ”Mobiltest”.

När du nu har kommit till undersajten ”Mobiltest, väljer du fliken dokument och hamnar i Dokument arkivet. Här hittar du samma struktur som jag beskrivit tidigare. När du kommer fram till dokumentet, så klickar du på den lilla nedåtriktade pilen högst upp till höger i ikonen och väljer ”ladda ner” för att öppna dokumentet. Nedan finns bilder som beskriver stegen.

.Gå till Gå till dokument Skärmklipp Ladda ner dokument

I nästa kapitel beskriver jag hur du själv kan skapa en lektion för de smarta mobilerna.

Besvara gärna minienkäten nedan!

Publicerat i IT i skolan, mobilen i skolan | 3 kommentarer
Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 304 andra följare

%d bloggare gillar detta: